"Daca vrei sa trezesti intreaga omenire, atunci trezeste-te tu pe de-a-ntregul; daca vrei sa elimini suferinta din lume, atunci elimina tot ce este intunecat si negativ in tine.
Cu adevarat, cel mai mare dar pe care il ai de oferit este propria ta transformare!"

Lao Tzu

joi, 14 octombrie 2010

Acordaţi atenţie acţiunii în sine

Sursa: Eckhart Tolle - Puterea prezentului

Aşa că nu urmăriţi rezultatele acţiunii dvs. — acordaţi aten­ţie acţiunii în sine. Rezultatele vor veni de la sine. Această ati­tudine este un exerciţiu spiritual foarte puternic. în Bhagavad Gita, una dintre cele mai vechi şi mai frumoase învăţături spi­rituale despre existenţă, lipsa ataşamentului faţă de rezultate­le acţiunilor dvs. se numeşte Karma Yoga. Ea este descrisă drept calea către „acţiunea dedicată".
Când încercarea compulsivă de a ne rupe de Clipa de acum încetează, bucuria Fiinţei inundă tot ceea ce faceţi. Ime­diat ce atenţia dvs. se îndreaptă spre Clipa de acum, simţiţi o prezenţă, o linişte şi o pace interioară. împlinirea şi satisfac­ţia nu mai depind de viitor - nu mai aşteptaţi de la el salva­rea. De aceea, nu mai sunteţi ataşat de rezultate. Nici eşecul, nici succesul nu mai au puterea de a vă schimba starea inte­rioară de contopire cu Fiinţa. Aţi descoperit viaţa în spatele si­tuaţiei dvs. de viaţă.
În absenţa timpului psihologic, sentimentul de sine derivă din Fiinţă, nu din trecutul personal. De aceea, nevoia psiho­logică de a deveni orice altceva decât sunteţi deja nu mai există. în lume, la nivelul situaţiei de viaţă, puteţi să vă îmbo­găţiţi, să dobândiţi cunoştinţe, succes, să vă eliberaţi de anu­mite lucruri, dar în dimensiunea mai profundă a Fiinţei sunteţi complet şi în întregime Clipa de acum.

În această stare de împlinire, vom mai fi capabili sau vom mai dori să atingem obiective exterioare?

Desigur, dar nu veţi mai avea pretenţia iluzorie ca un lucru sau o persoană din viitor să vă salveze sau să vă facă fericit. în ce priveşte situaţia dvs. actuală de viaţă, este posibil să mai existe lucruri pe care să fie nevoie să le obţineţi sau să i le îndepliniţi. Aceasta este lumea formei, a câştigului şi a pierderii. Totuşi, la un nivel mai profund, sunteţi deja complet, iar când veţi realiza acest lucru veţi simţi în spatele lucrurilor pe care le faceţi o energie veselă şi plină de viaţă. Eliberându-vă de timpul psihologic, nu vă veţi mai urmări obiectivele cu o hotărâre înverşunată, motivat de frică, furie, nemulţumire sau de nevoia de a deveni cineva. Nici nu veţi rămâne inactiv din cauza fricii de eşec, care pentru sinele fals reprezintă pierderea identităţii. Când sentimentul dvs. de sine derivă din Fiinţă, când vă eliberaţi de „devenire" ca nevoie psihologică, nici fericirea dvs. şi nici sentimentul de sine nu mai depind de rezultate, şi astfel vă eliberaţi de frică. Nu mai căutaţi permanenţa acolo unde ea nu poate fi găsită: în lumea formei, a câştigului şi a pierderii, a naşterii şi a morţii. Nu mai cereţi ca aceste situaţii, condiţii, locuri sau oameni să vă facă fericit şi nu mai suferiţi apoi când toate acestea nu vă îndepli­nesc aşteptările.
Totul este respectat, dar nimic nu mai contează. Formele se nasc şi mor, totuşi dvs. vedeţi eternul din spatele formelor. Ştiţi că „niciun lucru real nu poate fi ameninţat".
Când aceasta este stai ea Fiinţei dvs., cum aţi putea să nu reuşiţi?


 Aţi reuşit deja.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...