"Daca vrei sa trezesti intreaga omenire, atunci trezeste-te tu pe de-a-ntregul; daca vrei sa elimini suferinta din lume, atunci elimina tot ce este intunecat si negativ in tine.
Cu adevarat, cel mai mare dar pe care il ai de oferit este propria ta transformare!"

Lao Tzu

vineri, 29 august 2014

Suveranitatea personală

Al Patruzeci şi Şaptelea Mesaj

Suveranitatea personală

"Secretul pentru a trăi magie şi miracole, în viaţă, rezidă în nivelul de îngăduinţă şi deschidere, precum şi în vibraţia luminoasă, pură şi focalizată, pe care o oferiţi realităţii voastre. Întrucât procesul de manifestare are un caracter curent în viaţa fiinţelor umane, cheia reamintirii este a observa unde vă concentraţi gândurile şi atenţia, din perspectivă vibraţională.
Acest proces de observaţie va arăta, în mod clar, cu precizie, care a fost obiectul atenţiei, dar şi vibraţia emoţională investită, revărsată asupra realităţii. Majoritatea oamenilor se preocupă de ceea ce nu doresc să se ivească sau să se petreacă în propria viaţă şi realitate, mai degrabă decât să se concentreze asupra derulării încântătoare, delicioase, a visurilor şi obiectivelor personale. Prin intermediul acestui proces de manifestare, fiecare fiinţă umană îşi creează propriile experienţe şi îşi atrage ceea ce menţine şi întreţine în câmpul său vibraţional.

Reţeaua conştiinţei de masă conţine tiparele fricii, îngrijorării, tensiunii psihice şi neputinţei. Este o dovadă de evoluţie, din partea fiecărei fiinţe umane, să recunoască faptul că această reţea nu o caracterizează şi nu îi aparţine. Această reţea a mărginirii, limitărilor, a temerilor, a neîncrederii şi neputinţei nu este decât o parte a matricei holojocului planetar. Pur şi simplu, doar atât.

O dată ce oamenii vor fi recunoscut, la nivel individual, această iluzie, aceste credinţe programate, ei vor reuşi, în mod conştient, să facă saltul pe un nivel superior de conştiinţă, pentru a crea şi facilita un rezultat diferit. Fiecare om este o fiinţă stelară multidimensională, înzestrată cu abilitatea fantastică, uluitoare, de a-şi modela şi sculpta propria existenţă.

În cadrul holojocului de pe planeta voastră, oamenilor li s-a spus că sunt la discreţia evenimentelor; de asemenea, că nu au posibilitatea şi că nu sunt înzestraţi cu abilităţile de a-şi schimba soarta. În schimb, au fost deprinşi să vibreze, să susţină tiparul şi să nutrească gândurile/emoţiile de nevrednicie, neputinţă, lipsă şi frică. Omenirea este rareori învăţată sau ajutată să conştientizeze formidabila sa valoare, prestanţă, precum şi omnipotenţa sa, puterea de care dispune, pentru a transpune în realitate şi a manifesta viziunea sa cea mai înaltă şi visul său suprem.

Toate acestea se schimbă, se transformă, în virtutea evoluţiei spiritului uman care se trezeşte. Fiecare dintre voi este martor al acestei prefaceri şi al acestei schimbări de perspectivă asupra propriei realităţi. Rând pe rând, fiece fiinţă umană îşi asumă măiestria, îşi revendică autoritatea şi păşeşte în suveranitatea personală. Oamenii recunosc adevărul că sunt demni de încredere, că deţin puterea de a schimba semnificativ ceea ce trăiesc, în decursul existenţei de zi cu zi. Bucuria, recunoştinţa şi aprecierea sunt cheile pentru a accesa această putere. Totul rezidă in vibraţii. "


By: Mihail Dan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...