"Daca vrei sa trezesti intreaga omenire, atunci trezeste-te tu pe de-a-ntregul; daca vrei sa elimini suferinta din lume, atunci elimina tot ce este intunecat si negativ in tine.
Cu adevarat, cel mai mare dar pe care il ai de oferit este propria ta transformare!"

Lao Tzu

miercuri, 16 septembrie 2015

Acte de Generozitate, fără Aşteptări

11 Septembrie 2015
Acte de Generozitate, fără Aşteptări
Fluxul Reciproc al Abundenţei

Ar fi bine să renunţăm la ideea 
că merităm să primim daruri, în funcţie de ceea ce am oferit, 
la rândul nostru.

Întrucât actele de a dărui şi de a primi sunt atât de intim întreţesute, în propriile noastre existenţe, noi ne aşteptăm, uneori, să atragem şuvoiul abundenţei, prin simpla adoptare a unui comportament caritabil. Şi totuşi, în răstimpuri ne surprindem copleşiţi de o profundă dezamăgire, atunci când mărinimia şi largheţea nu ne sunt întâmpinate cu o atitudine similară şi nu produc rezultatele dorite. Răspunsul la această dilemă rezidă chiar în aşteptările care, oarecum, ne-au îmboldit înspre dărnicie, de la bun început. Deşi intenţiile noastre sunt, cel mai probabil, pure, s-ar putea să ne tulburăm şi chiar ruinăm, fără voie, superba experienţă a dăruirii, prin concentrarea asupra a ceea ce vom primi în schimb, la rândul nostru, în cele din urmă. Atunci când renunţăm la ideea că merităm să primim daruri, în funcţie de ceea ce am oferit, şuvoiul prosperităţii, al abundenţei poate circula în voie, dinspre şi către propriile existenţe.

În cazul în care darurile pe care le oferi, sunt împovărate de aşteptări, ele încetează să mai fie daruri şi se preschimbă în "monede (unităţi) de schimb", pe care le tranzacţionezi, de fapt, în aşteptarea unei recompense. Totuşi, legile bilaterale, reciproce, ale Universului, sunt de partea dăruitorului care împărtăşeşte din plăcerea pură de a oferi. S-ar putea să fi asistat la manifestarea acestui adevăr elementar, în cadrul propriei tale experienţe de viaţă; cel mai probabil, atunci când tumultul vieţii te-a împiedicat să-ţi petreci prea mult timp în contemplarea impactului pe care acţiunile tale caritabile l-au avut asupra existenţei semenilor tăi. Adeseori, în acele clipe binecuvântate, tu ai primit daruri superbe, cu adevărat nepreţuite, în schimbul propriei tale mărinimii. Dacă întâmpini dificultăţi în desprinderea de aşteptări, ar fi bine să reflectezi asupra rădăcinilor incapacităţii tale de a acţiona în spiritul autentic al generozităţii. De fiecare dată când oferi un dar, indiferent dacă este de o natură subtilă, spirituală, sau concretă, întreabă-te dacă nu cumva te aştepţi să primeşti ceva în schimb! S-ar putea să te surprindă descoperirea că aştepţi să fii recompensat cu o viaţă facilă, venituri suplimentare, câştiguri neprevăzute sau oportunităţi.

Cu scopul de a integra această formă supremă de generozitate - abnegaţie, în propria-ţi existenţă, este nevoie să renunţi la nevoia de a deţine controlul. E necesar să accepţi faptul că, deşi ceea ce se aseamănă, se adună, în mod inevitabil, acest proces se desfăşoară, de obicei, conform unui orar imperceptibil, într-un ritm imprevizibil. Această atitudine te va ajuta să nu mai compari darurile oferite, cu cele primite. Actul de a dărui va deveni, în cele din urmă, o bucurie profundă, de-sine-stătătoare, care nu este supusă niciunei condiţii; iar tu vei învăţa să apreciezi şuvoiul abundenţei reciproce, bilaterale, ca dar în sine şi prin sine. 


September 11, 2015
Giving Without Expectations
The Reciprocal Flow of Abundance

Let go of the notion that we deserve to receive gifts based on giving gifts.

Since giving and receiving are so intimately intertwined in our lives, we often expect that we can attract abundance by simply conducting ourselves in an openhanded fashion. Yet we find ourselves wallowing in disappointment when our ample generosity is not met with the expected results. The answer to this quandary lies in the expectations that, in part, initially prompted us to give. Though our intention is likely pure, we can unintentionally mar the beautiful experience of giving by focusing on what we will eventually receive in return. When we let go of the notion that we deserve to receive gifts based on giving gifts, bounty can once again flow freely in and out of our lives.

When the gifts you give are laden down with expectations, they cease to be gifts and become units of exchange that you are, in effect, trading for some reward. Thus, the reciprocal laws of the universe err on the side of the giver who shares for the sake of sharing. You may have seen this simple truth at work in your own experience, perhaps when life’s busyness prevented you from spending too much time contemplating the results your charitable actions would ultimately have on the lives of others. It was likely then that you received the greatest gifts in return for your kindness. If you have trouble divesting yourself of your expectations, you may need to reflect upon the root of your inability to act in the true spirit of giving. Each time you make a gift, whether spiritual or tangible, ask yourself if there is something you hope to receive in return. You may be surprised to discover that you expect to be repaid with an easy life, financial windfalls, or opportunities.

To integrate this most selfless form of generosity into your life, you will have to let go of your need to be in control. Accepting that while like inevitably attracts like, it typically does so on an unobservable timetable. This can help you stop weighing the gifts you give against those you have received. Giving eventually becomes a profound joy that stands alone, separate from any and all conditions, and you will learn to appreciate the flow of reciprocal abundance as a gift in and of itself.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...