"Daca vrei sa trezesti intreaga omenire, atunci trezeste-te tu pe de-a-ntregul; daca vrei sa elimini suferinta din lume, atunci elimina tot ce este intunecat si negativ in tine.
Cu adevarat, cel mai mare dar pe care il ai de oferit este propria ta transformare!"

Lao Tzu

miercuri, 1 noiembrie 2017

Cuvântul Creator. EU

Capitolul 2 - Despre Cuvântul Creator. EU - este
obârşia şi miezul tuturor lucrurilor


MIRDAD: Când rostiţi Eu, spuneţi îndată în inima voastră:
„Dumnezeu să mă apere de năpastele lui eu şi să mă călăuzească
întru bucuria lui Eu*".
Căci în acest cuvânt, deşi atât de mărunt, este condensat
sufletul oricărui alt cuvânt. Descătuşează-1 şi înmiresmată-ţi va
fi gura şi dulce limba ei; fiecare cuvânt al ei va picura încântările
Vieţii. Lasă-1 încătuşat şi ticăloasă-ţi va fi gura şi amară limba ei;
din fiecare cuvânt al ei va duhni puroiul Morţii.
Căci Eu, 0, călugări, este Cuvântul Creator. Şi trebuie să îi
înţelegeţi puterea vrăjită; şi trebuie să deveniţi stăpânii acelei
puteri.
Eu-1 vostru este doar conştiinţa voastră de a fi, tăcută şi
nematerială, devenită sonoră şi materială. Este neauzitul din voi,
ajuns auzit şi nevăzutul ajuns văzut, încât privind să puteţi vedea
nevăzutul; şi ascultând să puteţi auzi neauzitul. Pentru că voi mai
sunteţi îngrădiţi de ochi şi de urechi. Dar doar cu ochii şi urechile
nu veţi vedea şi nu veţi auzi nimic. Doar gândind Eu, stârniţi o
mare de gânduri care tălăzuiesc în capetele voastre. Acea mare
este creaţia Eu-lui vostru, care este în acelaşi timp şi gânditorul şi
gândul. Doar simţind Eu, sloboziţi în inimile voastre un şuvoi de
simţăminte. Acel şuvoi este creaţia Eu-lui vostru care este
totodată şi cel ce simte şi simţământul. Dacă în inimă aveţi
ciulini, aflaţi că doar eu-1 din voi i-a înrădăcinat în ea.
Mirdad ar dori să ştiţi de asemenea că cel care poate
înrădăcina atât de uşor, poate la fel de uşor să dezrădăcineze.
Doar rostind Eu, aduceţi la viaţă o puternică oştire de
cuvinte; fiecare cuvânt este simbolul unui lucru; fiecare lucru este
simbol al unei lumi; fiecare lume este o parte dintr-un univers.

* - "eu", sau "sine", reprezintă personalitatea, cea care manifestă
nenumărate măşti şi faţete ce trebuie transcense de fiinţa care aspiră să
crească spiritual. "Eu", sau "Sine", reprezintă esenţa, centrul fiinţei
umane, aspectul divin dăruit de Dumnezeu fiecărei fiinţe create, (n.t.)

Acel univers este creaţia Eu-lui vostru, care este totodată şi cel ce
făureşte şi cel făurit
.
Dacă în universul vostru se află niscaiva
vârcolaci, să ştiţi că eu-1 din voi i-a adus la viaţă.
Mirdad ar dori de asemenea să ştiţi că cel care poate
înfiinţa, poate la fel de bine desfiinţa.

Aşa cum este creatorul este şi creaţia lui. Se poate cineva
plăsmui pe sine mai presus de sine? Sau se poate cineva plăsmui
mai prejos de sine? Creatorul se poate plăsmui numai pe sine
însuşi - nu mai mult, nu mai puţin.
Eu este obârşia din care se iscă toate lucrurile şi către care
se reîntorc.
Precum le este izvorul, la fel le este şi cursul. Eu este
o nuieluşă vrăjită. Totuşi, ea nu poate da naştere decât la ceea ce
se află în vrăjitor. Precum este vrăjitorul, la fel este şi ceea ce iscă
nuieluşa lui.
Prin urmare, aşa cum vă este Conştiinţa, aşa vă este Eu-1.
Precum vă este Eu-1, aşa vă este lumea. Dacă el are o înţelegere
limpede şi sigură, lumea voastră este limpede şi sigură ca înţeles;
iar atunci cuvintele niciodată nu vă vor fi încâlcite; nici faptele nu
vă vor fi niciodată izvor de durere. Dacă el este schimbător şi
nesigur, lumea voastră este schimbătoare şi nesigură; iar cuvintele
vă sunt doar mreje; iar atunci faptele vă sunt izvoare de durere.

Dacă el este statornic şi trainic, lumea voastră este
statornică şi trainică; iar atunci sunteţi mai puternici decât Timpul
şi cu mult mai mari decât Spaţiul.
Dacă el este nestatornic şi schimbător, lumea vă este
schimbătoare şi nestatornică; şi atunci sunteţi un fuior de fum
lesne împrăştiat de soare.
Dacă el este unitar, lumea voastră este unitară; şi atunci
sunteţi în veşnică pace cu toate ostile cerului şi cu locuitorii
Pământului.
Dacă el este dezbinat, lumea vă este dezbinată; şi atunci vă
aflaţi într-un război fără sfârşit cu însuşi Şinele vostru şi cu
fiecare creatură din necuprinsul tărâm al lui Dumnezeu.
Eu este miezul vieţii voastre, din care se iscă lucrurile care
alcătuiesc întreaga voastră lume şi către care ele se reîntorc. Dacă
el este de neclintit, lumea vă este de neclintit; şi nici una din
puterile de deasupra, nici una din puterile de dedesubt nu vă pot
înclina la dreapta sau stânga. Dacă el este schimbător, lumea vă
este schimbătoare; şi atunci sunteţi o frunză neputincioasă prinsă
într-un vârtej de vânt mânios.

Dar, vai! Lumea voastră este statornică, fără îndoială; însă
numai în nestatornicie. Şi sigură vă este lumea, însă numai de
nesiguranţă. Şi neschimbătoare vă este lumea, dar numai în
schimbare. Şi onestă vă este lumea, dar numai în ne-onestitate.
Lumea voastră este o lume de leagăne care se prefac în
morminte şi de morminte care devin leagăne; de zile care înghL
nopţi şi de nopţi care varsă zile; de pace care porneşte război şi de
război care se zbate pentru pace; de zâmbete năpădite de lacrimi
şi de lacrimi luminate de zâmbete.

Lumea voastră este în veşnice chinuri ale facerii, cu
Moartea drept moaşă.
Lumea voastră este o lume de ciururi şi de site, dar nu sunt
două ciururi şi două site asemenea. Şi veşnic vă încăpăţânaţi să
treceţi prin ciur cele de ne-ciuruit şi să cerneţi cele de ne-cernut.

Lumea voastră este o lume dezbinată împotriva ei însăşi,
pentru că eu-1 din voi este dezbinat.

Lumea voastră este o lume de îngrădiri şi de stavile, pentru
că eu-1 din voi este una din stavile şi din îngrădiri. E
l ar dori să
azvârle afară unele lucruri ca fiind străine de sine. Ar vrea să
adune înăuntru alte lucruri ca fiind înrudite cu sine. însă cele
dinafară îngrădirii dau buzna înăuntru; iar cele dinăuntrul
îngrădirii se străduiesc mereu să iasă. Căci ele, fiind odraslele
aceleiaşi mame - chiar Eu-1 vostru - nu vor să stea despărţite.
Iar voi, în loc să vă bucuraţi de fericita lor unire,
înhămaţi mereu la zadarnica trudă de a despărţi ceea ce este de
nedespărţit. în loc să îmbinaţi laolaltă dezbinarea din eu, vă irosiţi
viaţa închipuind să faceţi din ea un zăgaz pe care să-1 puneţi între
ceea ce socotiţi a fi Eu-1 vostru şi ceea ce vă închipuiţi a fi altceva
decât Eu-1 vostru.

De aceea vorbele omului sunt înmuiate în otravă. De aceea
îi sunt zilele atât de înecate în amărăciune. De aceea îi sunt
nopţile sfâşiate de durere.
O călugări, Mirdad va îmbina dezbinarea din eu-1 vostru,
astfel încât să puteţi trăi în pace cu voi înşivă - cu orice om - cu
tot universul. Mirdad va scoate veninul din eu-1 vostru, încât să
puteţi gusta dulceaţa înţelegerii. Mirdad vă va învăţa cum să vă
cumpăniţi eu-1, încât să cunoaşteţi bucuria ECHILIBRULUI
DESĂVÂRŞIT.
NARONDA : Iarăşi se întrerupse învăţătorul şi asupra
tuturor se lăsă o adâncă tăcere. Micayon mai rupse o dată tăcerea
spunând:
MICAYON : Din cale afară de îmbietoare îţi sunt cuvintele,
Mirdad. Ele deschid multe uşi, dar ne părăsesc în prag. îndrumăne
dincolo; îndrumă-ne înăuntru.Primele citate le gasiti AICI,  inceputul povestii AICI si cateva citate pe care le-am interpretat AICI.
Cartea poate fi descarcata de AICI.  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...