"Daca vrei sa trezesti intreaga omenire, atunci trezeste-te tu pe de-a-ntregul; daca vrei sa elimini suferinta din lume, atunci elimina tot ce este intunecat si negativ in tine.
Cu adevarat, cel mai mare dar pe care il ai de oferit este propria ta transformare!"

Lao Tzu

luni, 30 decembrie 2013

Semnificatia Cuvantului - Emanuel Swedenborg

Semnificatia Cuvantului - Emanuel SwedenborgSemnificaţia literală a Cuvântului (Bibliei) permite fuziunea omului cu Domnul şi asocierea lui cu îngerii Săi.Cuvântul permite fuziunea omului cu Domnul, căci Cuvântul nu vorbeşte decât despre El. Domnul devine astfel Totul în toate lucrur...ile de care vorbeşte Cuvântul, fiind numit El Însuşi Cuvântul, aşa cum am arătat în Despre Domnul Iisus Cristos. Semnificaţia literală a Cuvântului permite o asemenea fuziune deoarece din această perspectivă, Cuvântul apare în toată plenitudinea, sfinţenia şi puterea sa, aşa cum am demonstrat în capitolul anterior. Omul nu-şi dă seama de această fuziune, dar ea se produce în inima sa, permiţându-i să perceapă adevărul şi amplificându-i iubirea şi credinţa în Adevărul Divin.

 Semnificaţia literală a Cuvântului permite inclusiv o asociere cu îngerii, căci Cuvântul vorbeşte de lucruri celeste şi spirituale, care descriu exact natura îngerilor. Îngerii din împărăţia spirituală sunt descrişi în aspectele spirituale ale Cuvântului, iar cei din împărăţia celestă în aspectele celeste de care vorbeşte el. Aceste semnificaţii sunt dezvăluite pornind de la semnificaţia naturală (literală) a Cuvântului, dar numai celor care sunt ferm stabiliţi în adevăr. Această revelaţie este instantanee, deci şi asocierea cu îngerii are aceeaşi natură.

Am trăit numeroase experienţe care mi-au dovedit că îngerii spirituali sunt descrişi de semnificaţia spirituală a Cuvântului, iar cei celeşti de semnificaţia lui celestă. Mi s-a permis să percep comunicarea cu cerurile care s-a deschis în timp ce citeam Cuvântul în semnificaţia lui literală. Uneori mi s-a permis să comunic cu cerul superior (celest), iar alteori cu cel inferior (spiritual). Ceea ce eu înţelegeam din perspectiva semnificaţiei naturale, îngerii spirituali înţelegeau din perspectiva semnificaţiei spirituale, iar cei celeşti din perspectiva semnificaţiei celeste, iar aceste fenomene se petreceau instantaneu. Am perceput această comuniune spirituală de mii de ori, aşa că nu mai am de mult îndoieli în privinţa ei. Există chiar spirite din ceruri care abuzează de această comunicare, repetând anumite pasaje din perspectiva semnificaţiei lor literale pentru a face observaţii referitoare la cei cu care comunică. Am asistat de foarte multe ori la acest procedeu. Experienţa mi-a dovedit astfel că, prin semnificaţia ei literală, scriptura (Cuvântul) este un instrument divin care permite fuziunea cu Domnul şi cu cerurile. În legătură cu aceasta, vă recomand să citiţi de asemenea Paragrafele 303-310 din lucrarea Cerul şi iadul.

Voi explica acum în câteva cuvinte cum se realizează această fuziune (prin dezvăluirea semnificaţiilor corespondente ale Cuvântului). Am explicat anterior că planul celest, cel spiritual şi cel natural se succed unul altuia, potrivit ordinii succesive, de la planul cel mai înalt până la cel mai de jos, dar ele coexistă unul lângă celălalt, potrivit ordinii simultane, de la aspectele cele mai interioare până la cele mai exterioare. În mod similar, înţelesurile succesive ale Cuvântului, cel celest şi cel spiritual, se regăsesc simultan în cel natural. Numai dacă aţi înţeles aceste explicaţii veţi putea realiza (într-o oarecare măsură) cum este posibilă dezvăluirea înţelesurilor spiritual şi celest pornind de la cel natural, atunci când omul citeşte Cuvântul. Îngerii spirituali percep şi înţeleg aspectele spirituale ale scripturii, iar cei celeşti pe cele celeste. Acest lucru este de la sine înţeles, căci aceste aspecte corespund naturii lor esenţiale.
Vom ilustra acest lucru printr-o serie de comparaţii preluate din cele trei regate din natură, respectiv cel animal, cel vegetal şi cel mineral.

Mai întâi, din regatul animal: după ce hrana este transformată în cil, vasele sanguine extrag din acesta sângele de care au nevoie, nervii extrag sucurile cu care se hrănesc, iar fibrele îşi extrag spiritul lor animal.
Din regatul vegetal: trunchiul, ramurile, frunzele şi fructele copacului sunt susţinute de rădăcinile acestuia, care extrag din pământ o sevă mai grosieră cu care hrănesc trunchiul, ramurile şi frunzele, una mai subtilă sau mai pură cu care hrănesc partea cărnoasă a fructelor şi una extrem de pură cu care hrănesc seminţele din fructe.

Din regatul mineral: în anumite locuri din măruntaiele pământului există minereuri impregnate cu aur, argint şi fier. Acestea îşi extrag elementele din expiraţia ascunsă a pământului.
Putem ilustra acum prin exemple cum extrag îngerii celeşti şi cei spirituali semnificaţiile lor corespondente pornind de la semnificaţia naturală a Cuvântului (respectiv cea pe care o percep oamenii). Spre exemplu, să luăm cinci porunci din Decalog:

"Să-i cinsteşti pe tatăl şi pe mama ta". Prin tată şi mamă, omul îi înţelege pe părinţii săi pământeşti, precum şi pe toţi cei care le-au ţinut locul. Prin cinstire, el înţelege respectarea şi ascultarea lor. Un înger spiritual consideră însă că tatăl său este Domnul, iar mama sa este biserica. Prin cinstire, el înţelege iubirea acestora. În schimb, un înger celest consideră că tatăl său este Iubirea Divină a Domnului, iar mama sa este Înţelepciunea Divină a Acestuia. Prin cinstire, el înţelege faptele bune făcute în numele celor două virtuţi.

"Să nu furi". Omul obişnuit înţelege această poruncă în sensul ei natural. El ştie că nu are dreptul să fure şi să îşi priveze aproapele de bunurile sale, sub nici un pretext. Un înger spiritual înţelege prin furt privarea altora de adevărurile credinţei lor şi de beneficiile carităţii, prin minciună şi răutate. În schimb, un înger celest înţelege prin furt asumarea acelor atribute care îi aparţin Domnului, cum ar fi dreptatea şi virtuţile.

"Să nu comiţi adulter". Omul de rând înţelege această poruncă în sensul ei literal. El ştie că nu are dreptul să comită adulter, să meargă la prostituate, să se complacă în practici obscene, în conversaţii lascive şi în gânduri triviale. Un înger spiritual înţelege prin adulter violarea beneficiilor oferite de Cuvânt şi falsificarea adevărurilor sale. În schimb, un înger celest înţelege prin adulter negarea divinităţii Domnului şi profanarea Cuvântului.

"Să nu ucizi". Omul de rând înţelege această poruncă în sensul ei literal. El ştie că nu are dreptul să ucidă un alt om, din ură sau din dorinţa de răzbunare. Un înger spiritual înţelege prin ucidere comportamentul diabolic sau demoniac care distruge sufletul omului. În schimb, un înger celest înţelege prin ucidere ura faţă de Domnul şi faţă de toate atributele divine ale Acestuia.

"Să nu depui mărturie falsă". Omul de rând înţelege această poruncă în sensul ei literal. El ştie că nu are dreptul să mintă şi să defăimeze pe altcineva atunci când se află sub jurământ. Un înger spiritual înţelege prin mărturia falsă susţinerea şi prezentarea minciunii ca adevăr, a răului ca bine, şi invers. În schimb, un înger celest înţelege prin mărturie falsă orice blasfemie la adresa Domnului şi a lumii creaţiei.

Din exemplele de mai sus vă puteţi da seama cum pot fi extrase semnificaţia spirituală şi cea celestă a Cuvântului pornind de la cea naturală, care le conţine în sine. Procesul este absolut minunat, căci îngerii îşi extrag semnificaţiile corespondente fără a şti care sunt gândurile omului care citeşte scriptura, deşi se află într-o corespondenţă perfectă cu acestea, la fel cum sunt finalitatea, cauza şi efectul. Finalităţile nu există decât în împărăţia celestă, cauzele în cea spirituală, iar efectele în cea terestră sau naturală. Întreaga creaţie are la bază corespondenţele. Acesta este mecanismul prin care Cuvântul permite asocierea cu îngerii.

Asocierea omului cu îngerii se realizează pornind de la semnificaţia literală a Cuvântului, căci în orice om există trei nivele ale vieţii: unul celest, unul spiritual şi unul natural. Atât timp cât se află pe pământ, el trăieşte însă pe nivelul natural al vieţii sale. Nivelul spiritual nu se trezeşte în el decât în măsura în care cultivă adevărurile autentice, iar cel celest numai în măsura în care îşi pune viaţa la unison cu aceste adevăruri. 
 

duminică, 29 decembrie 2013

Mintea - un instrument util

‘’Ce multe cuvinte folosește mintea ca să răspundă la o întrebare simplă... N-ar fi mai onest să zică : ‘’Nu știu‘’ ?‘’
De aia ai minte, ca să judeci, să emiți ipoteze, să le analizezi rațional, și să le validezi / invalidezi.
Ăsta este rolul minții, să caute să descopere adevărul, să încerce să oglindească cât mai fidel realitatea, nu să zacă neputincioasă într-un colț, repetând la nesfârșit : ‘’Nu știu, nu știu…‘’ Nu ? :)
Mulți oameni blamează mintea, în anumite dialoguri, că cică ar fi neputincioasă și face multe greșeli, dar pe de altă parte laudă omul și puterea nemărginită a gândirii creatoare capabilă de orice, de parcă ea nu ar emana din aceeași minte.
Cine caută găsește. Unde pot fi aflate răspunsurile, și cum, dacă nu în, și prin mintea ta ? Nu spune “nu știu”, până nu cauți să vezi dacă poți găsi ceea ce poate părea atât de ascuns încât este de negăsit. Dacă “Totul este Spirit, Universul este Mental”, unde ar putea căuta spiritul tău răspunsuri și soluții, dacă nu în Mental, și cu ce, dacă nu cu… mintea ?
Ce instrument mai util decât mintea ai la îndemână, în scopul cunoașterii și înțelegerii realității, care este o creație… mentală ?
Sufletul reprezintă interfaţa spirit-materie, iar mintea este Principiul Conştient, o facultate a Spiritului. Nu există bariere reale ale minţii, ci doar limitări ale percepţiei prin organele de simţ corporale. Mintea este liberă şi de ne îngrădit, dar ea operează cu informaţiile pe care le primeşte. Dacă primeşte informaţii false, lacunare, filtrate, incomplete, asta va determina mintea să caute să întregească şi să refacă ceea ce lipseşte, şi ceea ce este denaturat, distorsionat.
Cine priveşte cu ochi răi o facultate a spiritului, este ca şi cum s-ar ataca pe sine însuşi, în mod autodistructiv...

http://loveblog4all.blogspot.ro/2013/12/mintea-un-instrument-util.html

miercuri, 25 decembrie 2013

TEORIA OGLINZII


 ..TEORIA OGLINZII:DACA O ATITUDINE TE DERANJEAZA,EA REFLECTA CEVA DIN TINE !


...Nimeni nu are dreptul sã-l judece pe celãlalt.
...Când nu întelegi sau nu esti de acord cu felul de a fi sau de a actiona al altcuiva, înseamnã cã pur si simplu nu sunteti de aceeasi parte a problemei.
...Ce te face sã crezi cã celãlalt e mai putin avansat decât tine în rezolvarea problemei sale?
...Nimeni nu are dreptul sã critice sau sã judece, fiindcã nimeni n-are voie sã-l critice sau sã-l judece pe Dumnezeu.

...Folosind filosofia oglinzii care spune cã, privind pe cineva, te vezi pe tine însuti,observi toate calitãtile si defectele proprii, observi dacã le accepti sau nu...

...Tot ceea ce vezi te reprezintã; la fel ca o imagine din oglindã...

...Când te deranjeazã felul de a fi al cuiva, înseamnã cã în tine existã o parte identicã cu cea a persoanei în cauzã, care te deranjeazã si pe care nu vrei s-o accepti.
...Când reactionezi fatã de felul de a fi, a vorbi sau a actiona al unei alte persoane, trãiesti multe emotii.
...Comportamentul ei te deranjeazã, pentru cã acesta reflectã ceea ce tu nu-ti permiti sã faci.
...Refuzi sã accepti acest fel de a fi.
...Îi interzici acelei pãrti din tine sã fie astfel pentru cã, la un moment dat în viatã, ai decis cã acest fel de a fi este inacceptabil. ...Prin urmare, nu mai esti niciodatã tu însuti pentru cã vesnic reactionezi fatã de altcineva.
...Atunci, în loc sã judeci dacã un fel de a fi este bun sau rãu, acceptã faptul cã poti fi si tu ca persoana respectivã si întreabã-te ce te-ar costa dacã ar fi asa?
...Dacã pretul este minim, ce ai de câstigat dorind sã fii altfel?

...Când vezi frumusetea cuiva sau când admiri pe cineva, trebuie sã devii constient si sã accepti cã acea frumusete îti apartine si tie; nu mai rãmâne decât sã te hotãrãsti sã o exprimi...

(Lise Bourbeau-Asculta-ti corpul)

marți, 24 decembrie 2013

Cum influenteaza Furia, Anxietatea si Depresia, starea de sanatate

Goleman Daniel
Emotiile noastre sunt extrem de importante pentru mentinerea starii de sanatate.
Cercetarile stiintifice au evidentiat legatura dintre emotii si sanatate, fiind foarte stransa in cazul sentimentelor negative: furie, anxietate, depresie. Daca sunt accentuate si prelungite, aceste stari pot creste vulnerabilitatea la boala, pot amplifica simptomele sau pot impiedica recuperarea. Pe de alta parte, starile pozitive, cum ar fi linistea si optimismul, au efecte benefice asupra starii de sanatate.
Daca vrem sa aflam de ce ne imbolnavim intr-un anumit moment, trebuie sa luam in considerare multi factori. Suntem expusi in mod constant actiunii unor microbi sau unor celule din corp care incep sa se transforme in tumori si, cu toate ca sistemul imunitar le supravegheaza in perrnanenta, exista multe lucruri care il pot slabi. Unul este ereditatea: putem mosteni o tendinta genetica de a contracta boli autoimune, cancer sau altele. Alti factori pot fi obiceiurile proaste: fumatul poate provoca boli de plamani, iar alimentatia nepotrivita poate slabi sistemul imunitar. Mediul este si el un factor: poluarea aerului in timpurile moderne a cauzat o crestere semnificativa a problemelor respiratorii.
O noua descoperire facuta in ultimii cinci sau zece ani afirma ca starile psihice pot influenta puterea sistemului imunitar si robustetea celui cardiovascular. Starile emotionale sunt singurele care au fost cercetate din punct de vedere stiintific. Cele daunatoare sunt furia sau ostilitatea, depresia – care nu include doar tristetea, ci si autocompatimirea, sentimentul de vinovatie si disperarea -, stresul, care consta in agitatie, nervozitate si anxietate, si reprimarea sau negarea anxietatii. Cele benefice sunt: calmul, optimismul, increderea, bucuria si bunavointa iubitoare.
Impactul acestor stari asupra sistemului imunitar este masurat prin cresterea sau descresterea numarului si a eficientei celulelor imunitare.
Prima stare psihica este furia. Dr. John Barefoot, de la Universitatea North Carolina, a testat oameni cu potentiale afectiuni grave ale inimii. Atunci cand au venit pentru masurarea blocajelor din artere, li s-a facut un test psihologic pentru a afla cat de furiosi sunt in general. De exemplu, au fost intrebati cat de des tipa la copiii lor. Cel mai redus blocaj al arterelor a fost deseoperit in cazul grupului celor mai putin furiosi, cei mai maniosi suferind de cel mai ridicat blocaj. Asta nu dovedeste ca furia blocheaza arterele, pentru ca un al treilea factor ar putea cauza atat furia, cat si blocajul.
Ne trebuie un alt studiu, care sa prezica starea unei persoane in viitor, pornind de la cea actuala. Dr. Redford Williams, de la Universitatea Duke, a studiat 2 000 de muncitori dintr-o uzina, care din intamplare, fusesera supusi cu douazeci si cinci de ani inainte unui test care includea si masurarea nivelului de ostilitate. Dintre cei care avusesera un procentaj foarte mic, murisera intre timp aproape 20 la suta. Aproximativ 30 la sura dintre cei cu un punctaj foarte mare murisera de inima, de cancer sau de alte boli, dar si din cauze ce nu aveau legatura cu starea de sanatate, de pilda accidentele. Asta sugereaza ca, daca sunteti o persoana cronic furioasa, aveti de 1,5 ori mai multe sanse de a muri in urmatorii doua zeci si cinci de ani decat un om care nu e manios.
Putem presupune ca accidentele au fost provocate de furie, dar nu stim asta cu siguranta, De atunci au mai aparut studii care au demonstrat ca furia este un factor puternic in cazul mortii premature. Intr-un studiu inceput la mijlocul anilor ’50, un grup de studenti la medicina au fost testati si catalogati ca fiind ostili sau nu. Cand Williams i-a reperat, douazeci de ani mai tarziu, numai trei dintre cei 136 care nu fusesera etichetati drept ostili murisera. Din grupul celor care manifestau o ostilitate crescuta murisera 16, asa ca se pare ca vorbim despre un factor care mareste foarte mult riscul de deces. Interesant este ca cele mai multe morti ale celor furiosi s-au petrecut inainte ca acestia sa implineasca cincizeci de ani – se pare ca furiosii mor mai devreme.
Dr. Williams a studiat cu atentie si calitatea particulara a furiei, care pare sa conduca la o moarte timpurie, descoperind ca aceasta are trei componente. Prima este atitudinea cinica. Daca avem o perspectiva suspicioasa si negativa asupra oamenilor, atunci presupunem ca este foarte posibil ca ei sa ne ameninte si, prin urmare, e mai bine sa fim atenti. Aceasta atitudine permanenta de ostilitate conduce ulterior la sentimentul de furie, care ne face sa tipam si sa ne plangem fara incetare.
Cercetatorii de la Harvard Medical School au descoperit ca singura emotie des intalnita in cele doua ore care preced un atac de cord grav este furia. Odata instalate bolile de inima, furia pare sa fie deosebit de periculoasa. In cazul celor care au suferit deja un atac de cord, un acces de furie poate scadea eficienta inimii cu sapte sau mai multe procente, ceea ce inseamna o scadere periculoasa a fluxului de sange care trece prin inima. Studiile efectuate la facultatile de medicina de la Stanford si Yale au aratat ca persoanele care au suferit un prim atac de cord si se enerveaza foarte usor sunt de doua sau de trei ori mai predispuse sa moara de un nou infarct de-a lungul urmatorului deceniu. Riscul presupus de ostilitate ar putea fi mai mare pentru barbati decat pentru femei. Testosteronul este un hormon care, in timpul dezvoltarii in uter, determina fatul sa devina baiat. Barbatii au mult mai mult testosteron decat femeile. Acest hormon poate creste agresivitatea, cu toate ca exista o controversa in aceasta privinta. Insa oamenii care comit crime violente au un nivel al testosteronului mai mare decat cel obisnuit. In cazul unui nivel crescut al testosteronului ne place sa controlam situatia, astfel incat avem tendinta sa ne certam sau sa ne luptam mult mai des. Acest lucru pare sa ne faca mai vulnerabili la bolile de inima.
Urmatoarea stare psihica cu urmari nedorite pentru sanatate este depresia, care consta in tristete, autocompatimire si disperare. Exista multe studii pe care o sa le trecem sumar in revista. Dovezile in cazul depresiei sunt mai solide in ceea ce priveste influentarea insanatosirii dupa o boala grava decat referitor la cauza initiala a bolii. De exemplu, intr-un studiu care a avut ca subiect femei suferind de cancer de san, cele mai deprimate au prezentat cel mai mic numar de celule naturale imunitare. Se pare ca una dintre sarcinile acestor celule este sa lupte cu cancerul, patruland prin corp in cautarea tumorilor care incep sa creaseca. Pacientii deprimati au cele mai putine celule de acest gen si, de asemenea, prezinta tumori care se intind mult mai repede in diferite parti ale corpului.
La Mt. Sinai Medical School din New York City, psihiatrii au evaluat nivelurile de depresie ale oamenilor in varsta sositi la spital cu fractura de bazin – un accident grav, care i-ar putea impiedica sa mai mearga vreodata. Comparativ cu cei deprimati, de trei ori mai multi dintre cei care nu erau deprimati au reusit sa mearga din nou, avand de noua ori mai multe sanse sa revina la starea de sanatate anterioara accidentului. Asadar, depresia pare sa aiba de-a face cu vindecarea oaselor sau cu functia de recuperare.
La Universitatea Minnesota, din 100 de pacienti care au suferit un transplant de maduva, 12 dintre cei 13 care au fost foarte deprimati inaite de operatie au murit in primul an de dupa transplant, in timp ce 34 dintre ceilalti 87 mai erau inca in viata dupa doi ani. Depresia reprezinta un risc medical si pentru supravietuitorii atacurilor de cord. La Universitatea din Montreal, in cazul pacientilor deprimati aflati sub tratament dupa un prim infarct, unul din opt era expus unui risc de cinci ori mai mare de a muri decat un pacient cu o boala similara de inima, dar care nu suferea de depresie.
DANIEL GOLEMAN, cercetator in domeniul psihologiei clinice si stiintelor comportamentale, si-a obtinut doctoratul la Universitatea Harvard. Redactor la The New York Times, a colaborat cu numeroase publicatii prestigioase, printre care People, Time, Journal of Social and Clinical Psychology, Publisher’s Weekly, Journal of Transpersonal Psychology, Observer, American Journal of Psychotherapy, Journal of Consulting and Clinical Psychology si Journal of Applied Behavioral Science, fiind nominalizat de doua ori la Premiul Pulitzer. In prezent este copresedinte al Consortiului de Cercetare in Inteligenta Emotionala la Rutgers University si membru al American Association for the Advancement of Science.
Prezentare facuta de Daniel Goleman in cadrul celei de treia Conferinte Minte si Viata la Dharamsala, in 1990.
Emotii vindecatoare: Dialoguri cu Dalai Lama despre ratiune, emotii si sanatate (Curtea Veche 2008)
http://www.epsiholog.ro/cum-influenteaza-furia-anxietatea-si-depresia-starea-de-sanatate/

luni, 23 decembrie 2013

Potentialul interior

potentialul interior
“Alegerile pe care le facem ne afectează stările de dispoziţie şi modul în care ne vedem pe noi înşine. Ele influenţează calitatea relaţiilor cu noi înşine, cu ceilalţi şi cu lumea. Fiecare acţiune determină apariţia unei reacţii de aceeaşi amplitudine, dar de semn opus; aceasta este legea cauzei şi a efectului. Nici o acţiune nu trece neobservată. Putem să ne păcălim, spunându-ne că acţiunile noastre nu au nici o importanţă – în special dacă ştim că nimeni nu ne vede. Dar toate alegerile noastre au o influenţă asupra viitorului. Dacă ne uităm la oamenii care au făcut ceva important la nivel mondial, vedem că toţi au adoptat soluţii pline de curaj. Vedem că ei au luat acele decizii cu claritate, certitudine şi hotărâre. S-au educat în a lua decizii care nu erau întotdeauna uşor de luat. Acţiunile le-au alimentat forţa vitală, ţelurile propuse şi visurile. De fiecare dată când luăm o decizie care nu este în concordanţă cu dorinţele inimii noastre, nu numai că ne îndepărtăm de ceea ce spunem că dorim de la viaţă, dar ne şi blocăm forţa vitală -acea forţă interioară, unică, ce ne ţine în viaţă din punct de vedere spiritual şi fizic. Atunci când punem întrebările potrivite şi facem alegerile potrivite, ne alimentăm forţa vitală.
Toţi avem o flacără internă care este păstrătoarea forţei noastre vitale. Fiecare alegere pe care o facem, ori aduce mai multă forţă, întărind, aprinzând şi hrănindu-ne flacăra, ori diminuează această forţă, micşorând intensitatea flăcării şi reducându-i puterea. Atunci când focul interior este viu, ne simţim puternici şi încrezători. Avem puterea şi curajul de a spune adevărul, ca şi umilinţa de a cere ce ne trebuie. O flacără sănătoasă ne umple minţile cu imagini clare şi cu inspiraţie şi ne oferă tăria de a ţine cont de visele noastre şi de a le urma. Atunci când ne alimentăm focul din interior, putem vedea cu foarte mare claritate şi putem acţiona fără să ne abatem din drum. O flacără puternică ne împinge spre stări de conştiinţă mai înalte, acolo unde sălăşluiesc iubirea de sine şi libertatea emoţională. însă atunci când flăcările sunt mici, suntem vulnerabili, firavi şi slabi. Suntem temători, susceptibili şi îngrijoraţi şi ne îndoim de propriile noastre puteri.
Atunci când flăcările nu au fost îngrijite şi hrănite, căutăm cu disperare împlinire în lucrurile din exteriorul nostru. încetăm să mai comunicăm cu ceilalţi, fiindu-ne teamă că nu merităm să fim iubiţi şi fericiţi. Atunci când flăcările noastre sunt slabe, nu avem un sistem defensiv apt să lupte cu boala, îndoiala, grija, lipsa de apreciere faţă de propria persoană, dependenţa sau critica. Atunci când flacăra noastră este mică aşteptăm ca alţii să ne alimenteze focul, pentru că noi nu am făcut-o. Un foc mic este slab şi cade pradă dialogurilor negative continue, care se infiltrează în minţile noastre. Este important de ştiut faptul că starea şi intensitatea focului nostru îi afectează şi pe cei din jur. O flacără mică provoacă îngrijorarea celorlalţi, în acelaşi mod în care ne-am simţi obligaţi să avem grijă de un foc care e pe cale să se stingă. O flacără interioară intermitentă ne impune să căutăm modalităţi pentru a o înteţi şi a o revitaliza. Putem să lăsăm nesupravegheat un foc care de-abia mai pâlpâie? Putem să-l ignorăm mai mult de câteva minute? Nu, dacă vrem să-l menţinem aprins. Un foc cu izbucniri intermitente riscă să se stingă, în timp ce o flacără sănătoasă se înalţă spre cer, arde strălucitor şi deţine suficientă putere pentru a rămâne aprinsă, chiar şi atunci când vântul bate în rafale.
Flăcările noastre sunt esenţa noastră. Atunci când sunt bine alimentate, ele menţin intensitatea focului. Dar flăcările noastre interioare trebuie îngrijite şi protejate. Trebuie să le onorăm, să avem grijă de ele şi să le hrănim, pentru a le păstra forţa. Sarcina noastră este de a proteja aceste flăcări, ştiind că ele sunt forţa noastră vitală, spiritul nostru şi păstrătoarele divinităţii noastre.
Acum o să vă spun ceva care o să vă trezească la realitate:  alegerile ne influenţează comportamentul şi acţiunile. Fiecare alegere, ori pune lemne pe focul nostru interior, ori îl stropeşte cu apă, diminuându-i astfel forţele. Dacă vrem să strălucim în toată lumina noastră, dacă vrem să ne exprimăm în mod autentic şi dorim ca forţa să ne propulseze scopurile în lume, sarcina primordială trebuie să fie aceea de a ne menţine focul interior – forţa noastră vitală – cât mai puternic.
lată câteva exemple de alegeri care vă micşorează lumina şi apoi câteva exemple de alegeri care vă înteţesc focul.
Alegeri care vă micşorează lumina
- Să staţi în preajma unor persoane care vă critică şi nu vă pot vedea măreţia
- Toate acţiunile pe care le faceţi pentru că „ar trebui să”
- Toate acţiunile pe care le faceţi pentru că „trebuie să”
- Tot ceea ce facem pentru că percepem o obligaţie
- încercarea de a fi „drăguţi” cu ceilalţi
- încercarea de a obţine aprobarea celorlalţi
- Lipsa de comunicare
- Să te minţi pe tine însuţi
- Bârfa
- Lipsa de punctualitate
- Nepăsarea faţă de sentimentele celorlalţi
- Actul de a vă compara cu alţii
- Judecarea propriei persoane
- Judecarea celorlalţi
- Să nu vă bucuraţi de ceea ce aveţi
- Să aşteptaţi ca ceilalţi să vă facă fericiţi
- Să trăiţi cu teamă
- Să nu aspiraţi către succes
- Să vă gândiţi că alţii sunt mai buni decât voi
- Să renunţaţi la puterea voastră în favoarea altora
- Să vă ignoraţi dorinţele cele mai profunde
- Să cheltuiţi peste posibilităţi
- Să mâncaţi mult
- Să fiţi prea indulgenţi cu voi înşivă
- Să vă pierdeţi timpul
- Să nu acceptaţi complimentele care vi se fac
- Să încercaţi să păreţi ceea ce nu sunteţi
- Să nu vă impuneţi prin stabilirea de limite clare
- Să nu aveţi suficient timp pe care să-l petreceţi singur cu voi înşivă
- Să nu vă manifestaţi iubirea pentru familia voastră
- Să nu vă recunoaşteţi meritele
- Să vă obosiţi până la epuizare
- Să nu vă ascultaţi vocea interioară
Alegeri care vă cresc lumina
- Să vă rezervaţi timp pentru propria persoană
- Să petreceţi timp cu cei pe care îi iubiţi
- Să vă observaţi reuşitele
- Să vă odihniţi
- Să vă distraţi
- Să vă jucaţi
- Să faceţi exerciţii fizice
- Să mâncaţi bine
- Să vă cheltuiţi banii într-un mod înţelept
- Să faceţi planuri de viitor
- Să staţi în preajma oamenilor care vă oferă inspiraţie
- Să vă rezervaţi timp pentru a vă hrăni spiritual
- Să acţionaţi în interesul vostru şi al comunităţii
- Să vă apreciaţi ca persoană
- Să fiţi cinstit cu voi înşivă şi cu ceilalţi
- Să vă respectaţi cuvântul
- Să vă plătiţi facturile la timp
- Să daţi dovadă de compasiune
- Să fiţi apropiat de cei pe care îi iubiti
- Să faceţi dragoste
- Să faceţi opere de caritate
- Să le spuneţi celorlalţi ce mult înseamnă ei pentru voi
- Să faceţi ce vă place
- Să perseveraţi în a vă împlini visele
- Să faceţi alegeri care să corespundă cu ţelurile voastre
- Să dansaţi
- Să iertaţi
- Să vă asumaţi responsabilitatea
- Să căutaţi ceea ce este bun
- Să căutaţi ceea ce este corect
- Să vă faceţi treaba bine
- Să fiţi aproape de copiii voştri
- Să ţineţi la partenerul vostru
- Să-i ascultaţi pe ceilalţi din inimă
- Să primiţi dragostea ce vi se oferă
- Să oferiţi putere celor din jurul vostru
- Să permiteţi celorlalţi să colaboreze cu voi
- Să creaţi un sistem de sprijin puternic
- Să spuneţi adevărul
- Să învăţaţi să spuneţi nu, atunci când este cazul
De fiecare dată când alunecăm în subconştient şi uităm dorinţele cele mai profunde, intrăm într-o transă automată, căzând înapoi în programele şi tiparele din trecut. Această transă este ca şi cum ai merge pe pilot automat: nu e nevoie de nici un efort, sau de gândire. Este transa negării. Această transă ne şopteşte la ureche: „Nu contează. Doar de data asta mai procedez aşa. încep de mâine. De fapt, nu vreau asta cu adevărat. E în regulă, nimeni nu va şti.” Vocea acestei transe ne încurajează să o luăm pe calea cea mai uşoară. „Nici o grijă!”, ne spune ea, pe măsură ce ne îndepărtăm de la calea visurilor noastre şi ne întoarcem pe calea trecutului, ce ne poartă paşii în cerc. Transa negării ne poartă de la un moment la altul, de la o zi la alta şi de la un an la altul – în timp ce visele şi vieţile ni se transformă în nişte scuze repetitive, pe drumul nostru spre niciunde. Când acţionăm în mod automat, nu reuşim să vedem consecinţele propriilor comportamente. Mergem orbeşte şi nu luăm niciodată în considerare planul pe termen lung al vieţii noastre. Nu ne examinăm motivele şi nici nu încercăm sa înţelegem ce ne influenţează alegerile. Acţiunile noastre sunt, de fapt, reacţii – alegeri care se bazează pe senzaţia de moment, fără a lua în considerare impactul lor asupra viitorului.
n fiecare moment suntem îndrumaţi de una dintre cele două hărţi existente: una a perspectivei, care reprezintă planul pregătit cu grijă pentru viitor, sau o hartă a automatisme-lor, trasată de trecut. Alegerile făcute în conformitate cu harta automatismelor – programele repetitive, automate – nu ne hrănesc focul şi nici nu ne aduc mai aproape de visele noastre. Şi chiar dacă ni se par bune, acest lucru se întâmplă doar pentru că ne sunt familiare.
Atunci când facem alegeri în mod inconştient, putem fi siguri că nu suntem prezenţi aici şi acum. Când acţionăm în mod inconştient, apare riscul să cădem pradă impulsurilor noastre inferioare. Fără să ne dăm seama, ne predăm vieţile hărţii automatismelor, care reprezintă trecutul nostru şi tot ce cuprinde acesta – şi, în câteva secunde, ne trezim că mergem exact în direcţia opusă destinaţiei la care dorim să ajungem.
Suntem pe pilot automat – recreăm trecutul, ca sclavi ai dependenţelor, poftelor şi nevoilor noastre nesatisfăcute. „Vreau îngheţată.” „Tabloul acesta ar arăta minunat la mine în sufragerie.” „O să încep programul de exerciţii fizice, mâine.” „Data viitoare voi fi mai hotărât.” Dacă faceţi o listă a tuturor alegerilor din trecut, într-un domeniu al vieţii în care nu aţi obţinut rezultatele sperate, veţi constata fără îndoială că aţi stat adormiţi la volan. Fără să vă daţi seama, aţi apăsat pe butonul pe care scrie: PILOT AUTOMAT. NU ESTE NEVOIE SA FIŢI ATENŢI. Aţi uitat că viitorul depinde de alegerile pe care le faceţi astăzi. Şi, în loc să vă opriţi şi să vă folosiţi de harta de perspectivă pentru a fi siguri că alegerile pe care le faceţi vă vor purta în direcţia dorită, faceţi ce vi se pare mai uşor în acel moment.”

duminică, 22 decembrie 2013

Cele 12 Nopti Sfinte (magice)


La trecerea dintre Craciun si Anul Nou traditiile vorbesc despre cele douasprezece Nopti Sfinte. Ele reprezinta tot atatea porti, pentru cel care cauta cunoasterea superioara cat si pentru cel care zaboveste la trecerea dintre ani asupra vietii sale. In forma concentrata zilele si noptile sfinte dintre ani contin virtutile entitatilor ierarhice ale Macrocosmosului care modeleaza curgerea anului.Cand se intalneste sufletul omenesc cu Sfanta Treime si cum?


Desi pentru omul de pe strada decurge inconstient, ne intalnim cu principiul Sf. Treimi prin a treia ierarhie: Îngeri, Arhangheli si Arhai. Ne intalnim cu Tatal in ritmul cursului vietii omenesti si anume intre 28 si 42 de ani. Cu Sf. Duh, sufletul omenesc se intalneste in fiecare noapte, in timpul somnului. Iar cu principiul Fiului ne intalnim in ritmul anului, in cele 4 mari sarbatori: Craciunul, Pastele, Sanzienele, Sf. Mihail. În intunericul lumii fizice traieste lumina spirituala…Iar viata luminii din intuneric este sensul sarbatorii crestine. Craciunul este, spiritual vorbind, sarbatoarea marelui Ideal. Cand la slujba de Craciun lumanarile se aprind in intuneric, simbolizeaza adevarul ca atunci cand tot ce este material in om si pe Pamant cade prada mortii, Sufletul triumfator se inalta la o viata luminoasa dupa modelul lui Cristos. Acesta este Idealul. Cand toate puterile vor fi transformate, iar Pamantul va fi incandescent de iubire, atunci Pamantul va fi strabatut cu adevarat de principiul lui
Cristos. De Craciun se leaga perioada celei mai mari treziri spirituale. Dupa ce ne-am pregatit in mod spiritual prin Postul Craciunului si am primit in sufletul nostru cei 4 Îngeri: Albastru, Rosu, Alb, Violet, am retrait Nasterea lui Isus recitind Evangheliile, avem in fata cele 12 Nopti Magice. Cele 13 zile, respectiv 12 Nopti Sfinte, devin prin continutul spiritual, o reflectare a Macrocosmosului, a sublimelor Ierarhii Spirituale. În fiecare din aceste zile si nopti, impregnati fiind de emanatia spirituala a fiecarei zile si nopti in parte, facand din ele o sarbatoare a sufletului nostru, ne putem apropia de sferele cosmice, in care activeaza aceste Ierarhii. Din Macrocosmos, ele se apropie de intelegerea noastra imaginativ-intuitiva si in aceste 12 Nopti are loc o deschidere a insesi “Portilor Cosmosului”. Astfel, omul, o data pe an, are posibilitatea de a arunca o privire meditativa, in Cosmosul Ierarhiilor, in activitatea lor.Pamantul isi aminteste cum in cursul verii, a trait el insusi in departarile cosmice, in lumea astrelor si a stelelor fixe. Şi daca in cursul verii, Sufletul si Spiritul Pamantului au zabovit in sanul Ierarhiilor Spirituale, iarna, si in mod special in timpul celor 12 Nopti Sfinte, cu ajutorul gandurilor-amintiri trezite, Pamantul da posibilitatea, fortelor Ierarhiilor, sa fie prezente in surpasensibil in sfera Pamantului, spune R.Steiner.

Admirand puzderia de stele stralucitoare in noptile de iarna, stim ca acolo, in coloniile stelare ale Ierarhiilor, se desfasoara o mareata activitate, greu de imaginat pentru constiinta obisnuita. În aceste zile, celor 12 forte zodiacale, 12 forte sfinte ale Universului, ce urzesc viitorul Pamantului, li se asociaza o sublima emantie Sarbatoreasca. În perioada de la Craciun la Boboteaza, acestea radiaza, astfel incat fiecare din aceste zile si nopti devin prin continutul spiritual, o reflectare a entitatilor spirituale. În fiecare din aceste zile si nopti, impregnati fiind de emanatia spirituala ne putem apropia de sferele cosmice, in care activeaza Ierarhiile.


Noi putem trimite in Eterul Cosmic reprezentari-amintiri cu caracter distructiv sau creativ. Gandurile sau faptele create azi, ieri sau de multi ani, sunt fortele amintirii ce actioneaza semnificativ in ambianta curata a Ierarhiilor, ce lucreaza la viitorul devenirii umane. Ele au o mare importanta in structura karmei personale, a karmei de grup, a poporului in care traim, si a Karmei Universale.

Va invit intre 25 Decembrie şi 6 Ianuarie are loc o revărsare pe Pământ a luminii spirituale din cele 13 zile, respectiv 12 Nopţi Sfinte, a căror semnificaţie şi importanţă este destul de puţin cunoscută. 

In fiecare zi vom meditata pe zodia care corespunde zilei si vom invoca Geniile Planetare respectivei zodii.

Pentru inscriere va invit sa trimiteti un mail: nagymelinda3@yahoo.com.
Investitie 70 lei. 
 

sâmbătă, 21 decembrie 2013

VENUS IN CAPRICORN IN MERS APARENT RETROGRAD –21 DECEMBRIE, ORA 23:54- 31 IANUARIE 2013- “ UN ZBOR PERICULOS ”

VENUS IN CAPRICORN IN MERS APARENT RETROGRAD –21 DECEMBRIE, ORA 23:54- 31 IANUARIE 2013- “ UN ZBOR PERICULOS ”

Posted by: Adriana In: Astrologie
VENUS
“Tristan: Ai avut dreptate. Nu stiu daca viata este mai buna decat moartea. Dar iubirea a fost mai buna decat amandoua.”
Venus are o miscare aparent retrograda in acelasi semn la fiecare 8 ani ; in anul 2005, planeta Venus isi incepea miscarea aparent retrograda in data de 24 decembrie de pe gradul 1:27 Varsator si a revenit in mers direct pe 3 februarie 2005  gradul 16 Capricorn, in anul 2013, planeta Venus isi incepe miscarea aparent retrograde in data de 21 decembrie 2013 pe gradul 28:58 Capricorn si va reveni in mers direct pe gradul 13 :33Capricorn. Este  o intoarcere a lui Venus in acelasi semn si in aceeasi casa natala  dar cu 2 grade mai putin decat la retrogradarea precedenta, se restabileste o legatura cu ceea ce a fost interupt, inceput in urma cu 8 ani, este o reinviere a proceselor incepute in acea perioada, sunt verificate rezultatele incomplete sau adormite din acea perioada. Ciclul de retrogradare a lui Venus descrie pe cer o stea cu cinci colturi-o pentagrama ( cinci retrogradari intr-un ciclu de 8 ani) care seamana in acelasi timp cu o mandala Lotus, centrul mandalei fiind Pamantul, locul unde noi trebuie sa obtinem cunoastere, integritate, armonie si iubire, sa invatam sa dam valoare dorintelor noastre. Pentagrama – o stea cu cinci colturi este un simbol al aspiratiilor inalte, educatiei si practicilor  spirituale, cele cinci colturi sunt reprezentative pentru om: capul, doua brate intinse, trunchiul si doua picioare putin indepartate. Cinci este mijlocul lumii, este un punct de intalnire dintre cer si pamant, este un numar spiritual creativ, exprima sensibilitate, placeri sexuale si corporale, este cifra celor cinci simturi. Dar cinci este si o cifra a instabilitatii, a omului schimbator, al riscului si aventurii, dorinte de toate felurile, atragere de tot si de toate, nevoie permanenta de ceva nou.
Experientele aduse de Venus in mers aparent retrograd in acelasi semn si in aceeasi casa natala au o legatura directa cu ce s-a intamplat in urma cu 8 ani , cu ce a inceput si a ramas nefinalizat, mesaje nespuse, alegerile facute, nuantele si subtilitatile sunt adesea distorsionate dar pline de semnificatie. Marea problema a lui Venus retrograd este legata de valorile false sau adevarate, de lumini si umbre  frecvente in relatii, vorbim aici de dualismul planetei Venus.Venus guverneaza legea atractiei, cea care te face sa atragi sau sa te simti atras de cineva, de ceva.
venus
Venus in mers aparent retrograd este o perioada in care zeita dragostei, relatiilor, valorilor financiare si personale devine zeita razboiului , ne va pune fata in fata cu valoarea reala a tuturor relatiilor noastre, fie ca vorbim de o relatie de iubire, de casatorie, de relatia cu munca noastra, cu finantele. Sunt  posibile certuri, discutii aprinse care vor face lumina asupra adevaratei valori a partenerului si a noastra, poate aduce iubirea si iubitul din trecut mai ales daca exista probleme nerezolvate, este un timp in care ni se da sansa sa corectam valorile noastre si sa pastram doar ceea ce este benefic pentru noi. Poate fi un timp al divorturilor, separarilor , poate fi un noroc in reinodarea unei iubiri cu un  suflet pereche, putem vorbi de provocari in realitatea economica, provocari si dureri legate de chestiunile financiare.  Venus devine o oglinda (simbolul lui Venus seamana mult cu o oglinda) in viata voastra, tot ce vedeti in aceasta oglinda trebuie re-examinat, re-definit ca valoare.
Venus guverneaza Taurul si Balanta, deci vorbeste despre valorile proprii si relatiile pe care le atragem prin aceste valori. Acuma, este un timp de testare si re-defInire a relatiilor noastre, a valorilor noastre, cum vrei sa iti imbunatatesti valoarea astfel incat sa atragi partenerul dorit.
Venus a intrat in semnul Capricorn in 5 noiembrie 2013 si va sta in acest semn pana in 5 martie 2014. De obicei, Venus sta intr-un semn cam 28-30 zile dar datorita perioadei de retrogradare, in semnul Capricornului va sta destul timp, testandu-ne relatiile de dragoste, prietenie, banii, valorile personale. Venus in Capricoun, un semn guvernat de Saturn este destul de reticenta in relatii, aici iubirea are nevoie de prestigiu social, de o pozitie buna in societate, de avere, de bunuri imobiliare, un partener de succes.
In Capricorn, Venus are prea putin timp pentru fantezii, imaginatie, romantism. Ea se concentreaza pe realitatile vietii iar placerea o gaseste in munca bine facuta , in angajamente serioase si durabile, in securitatea si stabilitatea iubirii. Venus nu are hobby-uri ci are pasiuni iar in Capricorn , pasiunea lui Venus  este cariera, viata sociala, statutul social, angajamente serioase . Cu Venus in Capricorn, revizuirile sunt legate de relatii pe termen lung, afaceri, investitii, cariera, statut social, avere.
Venus intra in miscare retrograda pe 21 decembrie dar perioada de umbra a inceput pe 20 noiembrie devenind mai introspecti.In perioada de retrogradare, energia lui venus devine mai intensa, evenimentele sunt predestinate fara nici un control din partea celor implicati, relatiile pot trece prin perioade “de raceala, teama inexplicabila, piedici”, unele se pot termina. Uneori, trecutul apasa greu in aceasta perioada, cei din trecut pot reaparea, evenimente din trecut se pot reedita, este un timp de revizuire iar pentru asta “obiectul de revizuit”este adus fata in fata cu noi, il vedem in oglinda(Venus). Karma sau vointa universala joaca un rol important in aceasta perioada .
Pe 21 decembrie , Venus retrograd este de mana cu asteroidul 1566 Icarus iar “zborurile periculoase “ definesc urmatoarea perioada.
icarus
In mitologia greaca, Icarus este  fiul lui Daedalus,  ei au fost inchisi de regele Minos dupa ce Daedalus a construit labirintul din Creta in care a fost intemnitat minotaurul  ( jumatate om,jumatate taur ). Principala poveste despre Icarus este incercarea lui de a scapa din Creta cu ajutorul unor aripi din ceara si pene construite de tatal lui. El a ignorat instructiunile, sfaturile date de tatal lui ca in timpul zborului sa nu se apropie prea mult de soare dar nici prea aproape de mare. Coplesit de ameteala zborului, Icarus a uitat de sfaturi si s-a apropiat  prea mult de soare, ceara s-a topit iar el a cazut in mare si a murit
Icarus a ignorat invataturile tatalui lui, el a uitat ca aripile lui au fost construite pentru un scop mai mare (eliberarea lui) si nu pentru placerile de moment, pentru desfatarea lui. Atunci cand Venus se intalneste cu Icarus, iubirea  uita de scopul ei, placerile de moment conduc la zboruri periculoase. Asa cum Icarus a uitat de sfaturile primite, de scopul zborului lui, Venus retrograd in conjunctie cu Icarus face referirie la relatiile frivole, la acele relatii care si-au ignorat sufletul in favoarea unor placeri grosiere. Cum Venus este in Capricorn, zborul periculos are legatura cu ignorarea unor sfaturi legate de relatiile de lunga durata. Zeii nu sunt milostivi cu orgoliul muritorilor iar urmatoarea perioada poate rupe aripile multor relatii nascute pentru scopuri marunte, pentru satisfacerea orgoliului, egoului, sanctioneaza escapadele amoroase. In acelasi timp, acest moment marcheaza inceputul unei perioade de masuri extreme, sentimente care nu tin cont de nimic, incercari de a scapa din situatii intolerabile, inechitabile, atingerea unor obiective care sunt considerate imposibile.
Icarus pune in lumina o situatie critica (ceva care limiteaza libertatea noastra) si ajutorul primit pentru iesirea din aceasta situatie dar ignorarea unui sfat bun conduce la dezastru. Daca va simtiti limitati, restrictionati, aceasta perioada a lui Venus retrograde va ajuta sa gasiti “ o cale de iesire” dar nu fortati lucrurile. Actiunile necugetate, nesabuite, nepasarea cu privire la consecintele unor actiuni, incapacitatea de a accepta un sfat bun pot conduce la auto-distrugere, deci mare atentie.
icarus-daedalus
Fiecare perioada de retrogradare a unei planete este pentru noi o perioada de re-evaluare a lucrurilor adunate intr-un domeniu din viata noastra si asta in functie de harta natala a fiecaruia. Este un timp  pentru a reflecta la greselile trecutului in materie de iubire, bani, valoare personala , doar asa putem sa nu le mai repetam.
Acest ciclu retrograd este favorabil si pentru compensare unor datorii vechi, poate fi vorba de bani, iertare, scuze.
Deoarece  Venus guverneaza valorile, cumpararea unor bunuri de lux nu este tocmai indicata in urmatoarea perioada,acestea se pot dovedi a fi falsuri, se pot dovedi dezamagitoare.
Nu este cel mai bun timp pentru a fixa o data pentru casatorie,nu este cel mai bun timp pentru a face inverstitii  importante, se poate renegocia un contract financiar,un credit bancar, se pot reevalua chestiunile financiare  personale . Venus retrograd ne ajuta sa reparam anumiti pasi gresiti din trecutul nostru, “pasi” facuti alaturi de un iubit intr-o relatie,”pasi” nefacuti intr-o relatie trecuta, pot aparea fosti parteneri mai ales daca au ramas sentimente nespuse ,daca exista regrete fata de persoana respective.
“Mai intai m-a tentat cu
Nesfarsite mangaieri.
La sfarsit m-a ars
Cu durerea si tristetea.
In acest joc de sah
A fost necesar sa ma pierd pe mine
insumi
Ca sa-l cuceresc pe El’ Rumi
Adriana Tudosa

vineri, 20 decembrie 2013

Despre dorinta de a-i indrepta pe ceilalti

„Paul, ori de cate ori ma gandesc ca cineva (inclusiv eu insumi) are nevoie sa fie indreptat, incep sa gandesc din perspectiva lipsei. Si nimic nu se indreapta printr-o mentalitate a lipsei…E un adevarat paradox. Daca eu gandesc ca ceva trebuie indreptat, indreptarea devine imposibila.
Daca eu imi dau seama ca nu poate fi reparat, atunci nu este stricat. Cheia in aceasta propozitie este cuvantul “eu”. Ceea ce gandesc eu determina drama sau absenta dramei. Deoarece noi vrem ca lucrurile sa fie perfecte, intotdeauna incercam sa ne schimbam experienta.
Una din cele mai insemnate practici ale Mintii Christice este acceptarea.Cati dintre noi gasesc, insa, ca e usor sa accepte viata asa cum se petrece, asa cum se dezvaluie?
Cei mai multi dintre noi incearca sa practice acceptarea, dar ne dam seama ca nu reusim decat sa gasim, constant, nod in papura experientei noastre. Atunci cand realizam acest lucru, putem alege intre a ne pedepsi sau a accepta faptul ca suntem cusurgii. Daca ne pedepsim, nu vom reusi decat sa subliniem si mai mult neputinta noastra de a accepta. Acest lucru poate deveni un cerc vicios in care continuu ne consideram neadecvati. Asa ca trebuie sa invatam sa fim constienti de ceea ce se intampla, fara sa judecam.
Atunci cand traim starea de pace nu avem nevoie sa indreptam ceva sau pe cineva, orice ar fi. Daca ceva trebuie sa se schimbe, schimbarea se va produce de la sine. Nu trebuie fortata. Nu are nevoie de manipulare.
 [...] Ne purtam de parca am fi in batalie, cu singura deosebire ca ea are loc in mintea noastra. [...]
Uneori incercam sa-i indreptam pe altii in moduri mult mai subtile. Cand prietenii nostri ne vorbesc, aparent ii ascultam, dar adesea o facem prin propriile noastre filtre. In mintea noastra suntem sau nu de acord cu ei si plasam ce spun in contextul convingerilor noastre. De cele mai multe ori cand prietenii ne fac confidente, noi credem ca ei ne adreseaza invitatia de a le analiza situatia si a le da sfaturi. Una din cheile practicii Mintii Christice e sa asculti fara prejudecati. Daca oamenii cer o replica, le spunem ca noi credem ca intelegem ceea ce spun, ca i-am auzit cu adevarat, neconditionat.
Atunci cand dam sfaturi ne implicam in problemele lor. Normal ar fi sa ne dam seama ca avem deja destule provocari in propria viata, ca sa mai avem nevoie sa ne asumam si problemele lor. In plus, noi nu putem intelege contextul vietii altei persoane. Nici macar acele solutii care au fost bune pentru noi nu se potrivesc neaparat si pentru altii.
Atunci cand incercam sa indreptam sau sa dam sfaturi nu suntem nici binevoitori si nici generosi. Mai degraba ii atacam. Daca vrem sa fim amabili trebuie sa-i acceptam asa cum sunt si sa incetam sa le schimbam viata.
Nu suntem in stare sa oferim opinii sau solutii, dar putem sa-i lasam sa stie ca i-am auzit si ca raspunsurile se afla deja in ei, asa cum sunt deja in noi toti. Atunci cand avem increderea ca ceilalti vor gasi propriile raspunsuri, ii tratam ca pe niste egali spirituali…
Nu pretindem ca stim ceva ce ei nu stiu! Nu dorim ca ei sa ajunga sa depinda de noi! Noi le acordam oamenilor respect si libertate. Avem credinta ca adevarul din ei le va ilumina calea. Aceasta este Iubirea in actiune!
Ingrijindu-ne de noi insine la toate nivelurile, fizic, emotional, mental si spiritual, suntem capabili sa raspundem celorlalti in modul cel mai rabdator, afectuos si plin de compasiune posibil.
Poate ca pentru unii dintre noi este o revelatie sa afle ca noi nu suntem aici sa-i salvam pe altii de durerea lor, ci doar ca sa o depasim pe a noastra.
Aceasta este si principala noastra raspundere in prezenta intrupare.
Chiar si atunci cand ne unim viata cu a altei persoane, aceasta raspundere ramane a noastra.”

Citat din Paul Ferrini – Intoarcerea in Gradina

sâmbătă, 14 decembrie 2013

Exerciţiu de atenţie şi voinţă...
 ...AM SA PUN ACEST EXERCITIU IN FIECARE ZI DE LUNI,SI SA INCERCAM FIECARE SA-L PUTEM PARCURGE,CU PASI MICI,O ZI,DOUA ZILE...O ORA!
...FITI BINECUVANTATI!

...Exerciţiu de atenţie şi voinţă...

...Timp de cinci zile nu vă plangeţi de nimeni și de nimic.

...Nu vă plangeţi de viaţa de acasă sau de la serviciu, de guvern sau de echipa naţională de fotbal.

...Nu exprimaţi nici o nemulţumire, nici măcar în gand.

...Dacă la un moment dat vă daţi seama că aţi exprimat o nemulţumire faţă de cineva sau ceva, chiar şi numai în gand, veţi reîncepe de la zero numărătoarea celor cinci zile.
Cei cu voinţă vor termina în cinci zile.
Alţii poate că nici în cinci sute de zile, dar toţi cei care vor reuşi să trăiască cinci zile consecutive fără să se plangă de ceva sau cineva, nici măcar în gand, se pot considera oameni cu adevărat valoroşi.

...Succes!

(Cristian Turcanu)

joi, 12 decembrie 2013

Eckhart Tolle și Oprah Winfrey - despre conștiență și momentul prezent (webcast)

Drumul autocunoașterii nu este unul simplu ci cuprinde multe capcane. Una dintre acestea este cea în care credem că dacă vom înțelege ce și cum ne vom găsi pacea lăuntrică. Suntem cu toți fani ai sensurilor lucrurilor și suntem desigur recunoscători minții noastre pentru faptul că le găsește făcând conexiunile necesare în acest sens. Însă este bine să recunoaștem și faptul că de foarte multe ori mintea ne sabotează ființa prin gândurile "fără număr" care împreună dau zgomotul de fond ce ne îndepărtează de esența pe care o căutăm.
Mi-am amintit de aceste lucruri citind zilele trecute o mărturisire în care cineva ajunsese într-un punct al vieții sale în care simțea o stare de gol și de tristețe deși înțelesese foarte multe lucruri în sensul lor profund. Era punctul în care s-a convins că toți cei din jurul său au și ei aceleași capacități și avea senzația că nimeni nu mai are nevoie de ajutorul său. Se afla într-un punct de liniște în care simțea că a aflat deja totul și că nu mai are nimic de căutat sau de făcut. Simțea că viața a devenit plată cu atâta liniște dar spunea că acesta este un lucru trist.
Deoarece am trecut printr-o stare similară am reușit să recunosc că aceasta este o capcană a minții. O minte "harnică" intră în panică în momentele în care nu mai are de găsit sensuri (chiar dacă asta este ceva aparent). În momentul când am trăit starea respectivă mi-am dat seama că este o capcană din faptul că lipsea bucuria. Iar dacă înțelegerea însemna apropierea de esența ființei bucuria sigur nu putea lipsi. Concluzia pe care am tras-o din experiența mea este faptul că simpla înțelegere a sensurilor nu este suficientă pentru obținerea păcii interioare și că există un prag dincolo de care e nevoie să pășim pe vârfuri...în liniște. Fără aștepări.

Multe înțelesuri profunde despre linștea minții și despre capcanele pe care le putem întâlni pe drumul autocunoașterii și cunoașterii am găsit în webcast-ul de mai jos în care Oprah Winfrey îl are invitat pe Eckhart Tolle. Este o discuție în care Eckhart Tolle răspunde nu doar la întrebările lui Oprah ci și la ale celor aflați online prin intermediul programului Skype, întrebări pe care aproape sigur le-ați avut în minte măcar o dată în viață. Vizionare plăcută!

http://adinaamironesei.blogspot.ro/search/label/Eckhart_Tolle

marți, 10 decembrie 2013

O SUPERBA INITIATIVA - DA MAI DEPARTE

 "Am intrat cu un prieten într-o cafenea mică din Belgia și am comandat. În timp ce ne îndreptam spre masa noastră, doi oameni au ajuns și s-au apropiat de bar. „Cinci cafele, vă rog. Două pentru noi și 3 în așteptare”. Au plătit, și-au luat cele 2 cafele și au plecat.
Mi-am întrebat prietenul „ Ce înseamnă cafele în așteptare?” Prietenul mi-a răspuns „ Așteaptă și-o să vezi.”
Au mai intrat câțiva oameni. Două fete au cerut câte o cafea pentru fiecare, au plătit și au plecat.
Comanda următoare a constat în 7 cafele și a fost făcută de 3 avocați - 3 pentru ei și 4 „ în așteptare”. În timp ce încă mă întrebam ce înseamnă „ cafelele în așteptare”, aceștia pleacă.
Deodată, un om îmbrăcat cu haine vechi, care semăna cu un cerșetor, ajunge la bar și întreabă binevoitor : „ Aveți o cafea în așteptare?” și chelnerul îi servește o cafea.
Recapitulare : oamenii plăteau de dinainte o cafea care urma să fie servită unei persoane aflată în imposibilitatea de a-și plăti o băutură caldă!
Această tradiție a început la Napoli, dar a fost răspândită în toată lumea și în câteva locuri este posibil să comanzi nu numai „ cafele în așteptare” dar și un sendviș sau o masă completă.
Faceți ca această idee frumoasă să fie publicată în toată lumea! Ar fi minunat ca acest lucru chiar să se realizeze."

luni, 9 decembrie 2013

Afla acum un secret despre filmul " The Secret"

Zilele trecute urmăream pe youtube ceva care mă interesa. Observ în partea dreaptă la secțiunea de sugestii un video care promitea să prezinte o secvență eliminată din celebrul documentar „The Secret”.
Sunt obișnuit cu titlurile pompoase care promit multe și nu dezvăluie nimic. Totuși mi-am spus că nu o să pierd mare lucru dacă o să revăd o secvență care există și în film așa că am dat click.
Spre surprinderea mea nu mi-am amintit să fi văzut așa ceva în „The Secret”. Calitatea informațiilor prezentate era extraordinară așa că am decis să verific. Am revăzut documentarul. Așa mi-am dat seama că într-adevăr secvența cu pricina nu există în film.
Asta m-a făcut să caut motivul real pentru care au eliminat secvența. Am descoperit în cele din urmă declarația oficială care motivează alegerea, însă ea nu mă mulțumește. O să îți spun care este aceasta și de ce nu mă mulțumește.
Până atunci, ai posibilitatea să vizionezi și tu această secvență. Consider materialul util. De aceea am muncit 2 ore pentru a-i crea o subtitrare în limba română. Ceea ce a ieșit poți vedea mai jos. Motivul oficial al eliminării
Această parte ștearsă la montaj are legătură cu Esther Hicks. După ce a fost întrebată de nenumărate ori de ce secvența cu ea nu a mai apărut în „The Secret”, autorea a oferit un răspuns oficial.
Ea a spus că datorită promovării agresive a documentarului, dar și datorită unor probleme contractuale a decis să nu mai apară în „The Secret”. Aşadar regizorul a eliminat secvenţele cu pricina. Aşa se face că partea pe care ai văzut-o mai sus a fost ştearsă la montaj.
Motivul nu este plauzibil
Pentru că în documentar sunt şi secvenţe cu Esther Hicks. Îţi imaginezi cum arată acum motivul invocat de ea: „Din cauza publicităţii agresive vreau să nu mai apară următoarele secvenţe cu mine în documentar, dar vreau să rămână câteva pe care le voi alege eu.”
Pe lângă asta, Esther Hicks apare pentru puțin timp în această secvenţă eliminată. Lucrurile nu par să se lege.
Totul este energie
Trecând peste speculaţii şi motive mai mult sau mai puţin valide, important este ceea ce conţine fragmentul. Acesta îţi spune că totul este energie. Aşa ar trebui să vezi lucrurile.
Totul este alcătuit din atomi, iar aceştia sunt alcătuiţi din energie. Orice formă de energie are o anumită vibraţie. Vibraţiile de orice natură au o anumită frecvenţă. Frecvenţa se măsoară în Hertzi. Mă mai urmăreşti…..?
Dacă te-ai pierdut pe parcurs încearcă să recitești și să înțelegi. Dacă privești în profunzime, totul se reduce la energie și vibrație. Tot universul funcționează pe baza acestora.
Vibrațiile de o aceeași frecvență se atrag reciproc. Cele care diferă chiar și printr-un singur Hertz nu interacționează. Pentru că totul este energie, tu ești la rândul tău energie. Ai o anumită frecvență, iar tot ceea ce te înconjoară are o anumită frecvență. Dacă nu vibrezi pe frecvențele universale ale sănătății, nu ai sănătate. Dacă nu vibrezi pe frecvențele universale ale împlinirii nu ai împlinire.
Acest raționament poate fi extins în toate ariile vieții tale. De aceea îți propun un exercițiu prin care să te familiarizezi cu ideea. Fă un prim pas care te va aduce mai aproape de împlinire.
Transformă totul în energie
Nu vreau să te fac să crezi în această idee. Ceea ce îți propun este să urmezi pașii de mai jos și să vezi cum te influențează acest joc. Până la urmă nu îți propun să faci nimic special. Îți propun să te joci. Iar pentru ca lucrurile să fie și mai ușoare nu trebuie să întreprinzi nici o acțiune efectivă. Totul se desfășoară la nivel mental.
1. Imaginează-te pe tine ca fiind altcătuit în totalitate din energie
Imaginează-te emițând vibrații, radiind o anumită frecvență. Imaginează-ți că indiferent dacă ești sau nu conștient de asta, tu emiți anumite vibrații în fiecare secundă a vieții tale. Indiferent dacă mergi pe stradă, mănânci, te uiți la televizor, citești o carte sau dormi, emiți vibrații.
2. Imaginează-ți că toate lucrurile din jurul tău sunt în totalitate energie
Ecranul calculatorului este energie. Masa pe care stă calculatorul este energie. Pereții casei tale sunt energie. Te las pe tine să continui. Dacă tot ceea ce există în jurul tău este energie, înseamnă că tot ceea ce există în jur emite și o anumită vibrație.
Imaginează-ți lucrurile din jur fiind energie și emițând o anumită frecvență.
3. Acum fii conștient de faptul că numai ceea ce se află pe o aceiași frecvență poate interacționa
În acest exercițiu de imaginație te afli într-o mare de frecvențe. Începe să te gândești la situațiile tale de viață din această perspectivă. Conștientizează că nu experimentezi decât situații care corespund frecvenței tale. Conștientizează că nu deții decât ceea ce corespunde frecvenței tale. Și continuă raționamentul până acolo unde îți permite imaginația.
Urmează pașii de mai sus în joacă. Nu trebuie să iei lucrurile în serios. Permite-ți însă să îți imaginezi cum ar fi dacă lucrurile ar sta chiar așa. Imaginează-ți cât de în detaliu poți. S-ar putea să găsești răspunsuri la care nu te-ai fi gândit niciodată.
Unele situații din viața ta ar putea să își găsească explicația în principiul: ”Totul este energie”. Fii deschis. Joacă-te. Imaginează-ți cât mai în detaliu. S-ar putea să ți se întâmple lucruri minunate.
Tu care crezi că este motivul pentru care această secvență valoroasă a fost eliminată din „The Secret”? Aștept opinia ta în secțiunea de comentarii.
 

Cu drag,
Cosmin Constantin-Cîmpanu
 

 sursa: http://fiimplinit.ro/afla-acum-un-secret-despre-filmul-the-secret/
 
Zilele trecute urmăream pe youtube ceva care mă interesa. Observ în partea dreaptă la secțiunea de sugestii un video care promitea să prezinte o secvență eliminată din celebrul documentar „The Secret”.
Sunt obișnuit cu titlurile pompoase care promit multe și nu dezvăluie nimic. Totuși mi-am spus că nu o să pierd mare lucru dacă o să revăd o secvență care există și în film așa că am dat click.
Spre surprinderea mea nu mi-am amintit să fi văzut așa ceva în „The Secret”. Calitatea informațiilor prezentate era extraordinară așa că am decis să verific. Am revăzut documentarul. Așa mi-am dat seama că într-adevăr secvența cu pricina nu există în film.
Asta m-a făcut să caut motivul real pentru care au eliminat secvența. Am descoperit în cele din urmă declarația oficială care motivează alegerea, însă ea nu mă mulțumește. O să îți spun care este aceasta și de ce nu mă mulțumește.
Până atunci, ai posibilitatea să vizionezi și tu această secvență. Consider materialul util. De aceea am muncit 2 ore pentru a-i crea o subtitrare în limba română. Ceea ce a ieșit poți vedea mai jos.

 Motivul oficial al eliminării
Această parte ștearsă la montaj are legătură cu Esther Hicks. După ce a fost întrebată de nenumărate ori de ce secvența cu ea nu a mai apărut în „The Secret”, autorea a oferit un răspuns oficial.
Ea a spus că datorită promovării agresive a documentarului, dar și datorită unor probleme contractuale a decis să nu mai apară în „The Secret”. Aşadar regizorul a eliminat secvenţele cu pricina. Aşa se face că partea pe care ai văzut-o mai sus a fost ştearsă la montaj.
Motivul nu este plauzibil
Pentru că în documentar sunt şi secvenţe cu Esther Hicks. Îţi imaginezi cum arată acum motivul invocat de ea: „Din cauza publicităţii agresive vreau să nu mai apară următoarele secvenţe cu mine în documentar, dar vreau să rămână câteva pe care le voi alege eu.”
Pe lângă asta, Esther Hicks apare pentru puțin timp în această secvenţă eliminată. Lucrurile nu par să se lege.
Totul este energie
Trecând peste speculaţii şi motive mai mult sau mai puţin valide, important este ceea ce conţine fragmentul. Acesta îţi spune că totul este energie. Aşa ar trebui să vezi lucrurile.
Totul este alcătuit din atomi, iar aceştia sunt alcătuiţi din energie. Orice formă de energie are o anumită vibraţie. Vibraţiile de orice natură au o anumită frecvenţă. Frecvenţa se măsoară în Hertzi. Mă mai urmăreşti…..?
Dacă te-ai pierdut pe parcurs încearcă să recitești și să înțelegi. Dacă privești în profunzime, totul se reduce la energie și vibrație. Tot universul funcționează pe baza acestora.
Vibrațiile de o aceeași frecvență se atrag reciproc. Cele care diferă chiar și printr-un singur Hertz nu interacționează. Pentru că totul este energie, tu ești la rândul tău energie. Ai o anumită frecvență, iar tot ceea ce te înconjoară are o anumită frecvență. Dacă nu vibrezi pe frecvențele universale ale sănătății, nu ai sănătate. Dacă nu vibrezi pe frecvențele universale ale împlinirii nu ai împlinire.
Acest raționament poate fi extins în toate ariile vieții tale. De aceea îți propun un exercițiu prin care să te familiarizezi cu ideea. Fă un prim pas care te va aduce mai aproape de împlinire.
Transformă totul în energie
Nu vreau să te fac să crezi în această idee. Ceea ce îți propun este să urmezi pașii de mai jos și să vezi cum te influențează acest joc. Până la urmă nu îți propun să faci nimic special. Îți propun să te joci. Iar pentru ca lucrurile să fie și mai ușoare nu trebuie să întreprinzi nici o acțiune efectivă. Totul se desfășoară la nivel mental.
1. Imaginează-te pe tine ca fiind altcătuit în totalitate din energie
Imaginează-te emițând vibrații, radiind o anumită frecvență. Imaginează-ți că indiferent dacă ești sau nu conștient de asta, tu emiți anumite vibrații în fiecare secundă a vieții tale. Indiferent dacă mergi pe stradă, mănânci, te uiți la televizor, citești o carte sau dormi, emiți vibrații.
2. Imaginează-ți că toate lucrurile din jurul tău sunt în totalitate energie
Ecranul calculatorului este energie. Masa pe care stă calculatorul este energie. Pereții casei tale sunt energie. Te las pe tine să continui. Dacă tot ceea ce există în jurul tău este energie, înseamnă că tot ceea ce există în jur emite și o anumită vibrație.
Imaginează-ți lucrurile din jur fiind energie și emițând o anumită frecvență.
3. Acum fii conștient de faptul că numai ceea ce se află pe o aceiași frecvență poate interacționa
În acest exercițiu de imaginație te afli într-o mare de frecvențe. Începe să te gândești la situațiile tale de viață din această perspectivă. Conștientizează că nu experimentezi decât situații care corespund frecvenței tale. Conștientizează că nu deții decât ceea ce corespunde frecvenței tale. Și continuă raționamentul până acolo unde îți permite imaginația.
Urmează pașii de mai sus în joacă. Nu trebuie să iei lucrurile în serios. Permite-ți însă să îți imaginezi cum ar fi dacă lucrurile ar sta chiar așa. Imaginează-ți cât de în detaliu poți. S-ar putea să găsești răspunsuri la care nu te-ai fi gândit niciodată.
Unele situații din viața ta ar putea să își găsească explicația în principiul: ”Totul este energie”. Fii deschis. Joacă-te. Imaginează-ți cât mai în detaliu. S-ar putea să ți se întâmple lucruri minunate.
Tu care crezi că este motivul pentru care această secvență valoroasă a fost eliminată din „The Secret”? Aștept opinia ta în secțiunea de comentarii.
 

Cu drag,
Cosmin Constantin-Cîmpanu
 

 sursa: http://fiimplinit.ro/afla-acum-un-secret-despre-filmul-the-secret/

vineri, 6 decembrie 2013

Cele 9 secrete ale Magnetului Inimii

secretul-magnetului-inimii_1_fullsize
Cei mai mulţi oameni poartă în sine aspiraţii şi probleme similare. Ei caută un sens în viaţă şi o împlinire a acesteia. Vor să înţeleagă, să înveţe şi să crească. Sunt în căutarea unor răspunsuri funcţionale la întrebările pe care li le pune viaţa. Dar, mai presus de toate, vor să iubească şi să fie iubiţi cu trăinicie. Totuşi, adesea, pare că tocmai aceste năzuinţe se îndeplinesc cu atât mai greu, cu cât sunt dorite mai mult.
Cartea „Secretul magnetului inimii” îi dezvăluie cititorului ştiinţa despre forţa misterioasă a charismei şi a atracţiei, care acţionează asupra noastră, a tuturora, şi ne determină viaţa. Folosind o mulţime de cazuri reale şi indicaţii practice, Ruediger Schache explică esenţa aceste ştiinţe complexe, prin zece secrete. Fiecare dintre secrete poartă în sine o cunoaştere străveche. Cine se implică în această cunoaştere beneficiază de o nouă conştientizare, reuşind să atragă acei oameni, pe care şi-i doreşte cu ardoare.
Oamenii şi evenimentele nu se ivesc fără motiv în viaţa dumneavoastră. Modul în care se nasc şi se dezvoltă relaţiile nu are nimic de-a face cu norocul sau cu ghinionul. Totul se întâmplă sub influenţa unei forţe, iar această forţă ne leagă pe toţi. Ea este motivul pentru care ne regăsim sau nu. Ea determină ceea ce simţim şi cum ne comportăm. Tot ea determină şi dacă poate apărea iubirea.
 Dacă aţi înţeles această forţă şi o modelaţi conştient, ea va atrage în viaţa dumneavoastră tocmai pe acei oameni şi acele evenimente, pe care vi le doriţi cu ardoare.
 Primul Secret
„ Fiecare om care vă caută compania este atras de ceva propriu magnetului dvs.”
 De ce unii oameni de abia pot să scape de atractia pe care o generează, în timp ce altii tânjesc după iubire? De ce vă atrage ca prin magie, un anumit tip de bărbat sau de femeie în timp ce alte tipuri nu? De ce relatiile dvs. sfârsesc mereu uimitor de asemănător, indiferent cât de mult vă străduiti să schimbati această situatie? De ce partenerul dvs. nu se poate comporta altfel decât o face, pe termen lung, oricât s-ar strădui? De ce, oricât v-ati strădui, Universul nu vă dă ceea ce îi cereti cu toate puterile, ba uneori vă oferă chiar contrariul?
Motivul este forta de atractie a magnetului inimii dvs. Ea actionează dincolo de aspectul fizic, educatia, vârsta, limba si starea materială. Această fortă actionează ca un magnet, care are grijă să vă simtiti atrasi sau respinsi de anumite persoane sau situatii, să reactionati sau să rămâneti neinfluentati. În acelasi timp actionează ca un program care face ca toti cei implicati să se comporte exact asa si nu altfel.
Toate reactionează la tot
Sunteti mai mult decât materia pe care o vedeti. Corpul, gândurile si sentimentele dvs. sunt forme de energie care influentează alte forme de energie. Legea de bază a vibratiilor si a rezonantei face ca cele similare sau opuse să reactioneze reciproc, în mod clar. Indiferent cum se petrece fenomenul, îl veti simti si îl veti percepe ca potrivit sau nepotrivit, plăcut sau neplăcut. La aceste sentimente veti reactiona apoi, prin actiuni sau gânduri corespunzătoare.
Nimic nu se întâmplă fără motiv
Fiecare om care se apropie de dvs. si vă influentează emotional, într-un fel sau altul, a fost atras în proportie de 80% de forta magnetului dvs. interior si 20% de anumiti factori externi. Chiar dacă unii oameni sau unele întâmplări vin spre dvs. aparent fără nici o legătură, de fapt există un motiv, numai că, de multe ori, motivul nu este atât de evident. Cu cât întelegeti mai bine magnetul inimii dvs. cu atât mai clar vă apar motivele acestea si veti putea întreprinde o minunată călătorie initiatică prin care să vă autodescoperiti si să-i descoperiti pe ceilalti.
Fiecare contact cu alt om are un sens:
- întăreste  ceea ce există,
- completează ceea ce lipseste,
- evidentiază diferentele,
- ajută la autocunoastere.
Continutul magnetului dvs. constă, în special, din „scene de film” legate de sentimentele dvs. personale. Tot ce ati trăit sau vă doriti să trăiti devine „cinematograful dvs. sentimental”. Oamenii  din jurul dvs. vor percepe sentimentele pe care le puteti manifesta si se vor simti atrasi, respinsi sau indiferenti din punct de vedere sentimental, în functie de sentimentele pe care vor să le trăiască ei însisi ori să le evite.
Ceea ce simtiti si modul în care simtiti vă determină Charisma. Atrageti oamenii care caută exact asa ceva.
Pe cine atrageti si de ce
Nu atrageti automat oamenii care vi se potrivesc, ci pe aceia cărora le-ar fi necesar ceea ce radiati. Elementele din magnetul dvs. care atrag sau resping alti oameni, sunt în special următoarele:
- experientele plăcute si neplăcute ale dvs. si ale altor oameni, în măsura în care acestea au  fost preluate de mintea dvs.
- asteptările, consideratiile si preocupările  dvs. precum si cele ale altor oameni.
- dorintele, ideile, obiectivele si deciziile dvs. interne.
- esenta reală a fiintei dvs.
Dacă Charisma ar fi generată numai de esenta reală a fiintei dvs., ati atrage în viata dvs., rând pe rând numai oamenii si evenimentele perfect compatibile. A putea deosebi Charisma ce iradiază din esenta reală a fiintei dvs. de toate celelalte influente, este unul din cele mai mari daruri pe care vi le puteti face dvs. însivă.
Magnetul masculin si cel feminin
Secretul Charismei masculine si feminine este o cheie foarte valoroasă pentru orientarea proprie în căutarea unui partener si în viata de cuplu. Fiecare bărbat are în sine părti feminine si fiecare femeie poartă în sine elemente masculine. Sunt considerate preponderent feminine: sensibilitatea, diplomatia, preocuparea fată de altii, empatia, interesul social, abilitătile interpersonale si de integrare. Printre calitătile considerate preponderent masculine se numără: ratiunea, logica, dominatia, spiritul de actiune, exercitarea puterii, urmărirea obiectivelor si deciziilor transante. Bărbatul si femeie caută, inconstient, să devină „un întreg”, adică să primească acele elemente care le lipsesc. Nu există bărbat care are exclusiv însusiri masculine si nici femeie care să fie exclusiv feminină.
În functie de cât considerati ca fiind părti masculine sau feminine în magnetul dvs., veti influenta gradul de masculinitate sau feminitate al partenerului pe care îl atrageti.
Paradoxul „femei puternice” – bărbati slabi”
Multe femei independente si „stăpâne pe situatie” se confruntă cu un fenomen ciudat la bărbatii cu care vin în contact: sunt admirate si respectate dar, în acelasi timp, pare că unii bărbati resimt o teamă inexplicabilă fată de ele si nu se încumetă să se implice prea mult într-o relatie. Motivul este că un bărbat se simte, pe de o parte, atras de aceste însusiri, care îi lipsesc, dar pe de altă parte, ar vrea să se simtă „mascul” lângă o femeie. Acest lucru îi reuseste cu atât mai putin cu cât femeia manifestă mai multe elemente masculine. În acelasi timp, femeia doreste ca bărbatul să fie sentimental,  dar nu îl poate considera ca „ bărbatul potrivit”, dacă acesta trăieste prea mult din sentimente.
Cazul opus: dacă un bărbat este sensibil, dispus să facă compromisuri, diplomat, îsi manifestă grija si interesul în bunăstarea altora, atunci magnetul său radiază multe elemente ale însusirilor feminine. În felul acesta, generează o atractie din partea acelor femei care caută tocmai aceste energii feminine, pentru că lor le sunt proprii multe însusiri masculine.
Al doilea Secret
„ Ceea ce atrageti permanent vă arată, ca o oglindă ce se găseste în magnetul dvs. interior, pentru a putea să vă reorientati mai bine”.
„Oglindă” nu vrea să însemne că fiecare om pe care l-ati atras ar fi ca dvs. Vrea să însemne că cealaltă persoană se adresează acelui „ceva” care se găseste în magnetul dvs. interior. Multi din cei care au auzit de principiul oglinzii, desi presupun că este corect, renuntă totusi să îl mai aplice după câteva încercări, pentru că nu pot recunoaste conexiunile. Uneori pare să functioneze, alteori nu. Motivul este că „oglinda” nu reflectă, pur si simplu, ceea ce sunteti. Vă arată mult mau mult!
Magnetul inimii dvs. actionează în patru moduri: el atrage similitudinile, contrastele, respingerile sau „o minune”.
 Dacă ati atras în viata dvs. un om cu care descoperiti că aveti multe în comun, acest fapt este plăcut si întelegeti imediat de ce v-ati găsit unul pe celălalt. Asemănările dau senzatia de familiar, iar familiaritatea creează un sentiment de sigurantă, securitate si pace – sentimente după care tânjesc majoritatea oamenilor. Observati în celălalt ceva ce vi se aseamănă si, în acelasi timp, simtiti iubire si afectiune pentru ceea ce observati. Si, pentru că vi se aseamănă, nu simtiti numai iubire pentru celălalt, ci si iubire de sine. Vă recunoasteti si vă regăsiti în persoana de lângă dvs. Acesta este primul efect al oglinzii.
Atunci când un om pe care l-ati atras este deosebit de dvs. în multe privinte, probabil că vă întrebati de ce v-ati apropiat. Pentru această atractie, există două motive. O astfel de persoană poate reprezenta o minunată completare a calitătilor dvs. sau poate fi o permanentă provocare.
De fiecare dată când constatati o deosebire fată de celălalt om, simtiti unde vă situati dvs. Si de fiecare dată, vă puteti decide pe ce cale ati dori să vă dezvoltati, adăugând, astfel, încă ceva la forta dvs. lăuntrică.
Dacă ceva – un anume tip de om sau o anumită situatie – reapare permanent în viata dvs., desi nu doriti, acest lucru este pe de o parte agasant, dar pe de altă parte, este perfect pentru a întelege care este problema  cu magnetul dvs. interior, care cauzează toate acestea. Repetările nedorite reprezintă cel mai bun ghid. Iată de ce atrageti deosebit de puternic ceea ce respingeti, deoarece acest lucru trezeste sentimente si perceptii puternice. Acestea constituie continutul magnetului dvs. interior, de care alti oameni se simt atrasi.
Cu fiecare gând sau sentiment, prin care vreti să refuzati sau să condamnati pe cineva, magnetul dvs. interior începe să le atragă tot mai tare tocmai pe acestea.
De fiecare dată  când în viata dvs. apare ceva ca o minune, acest fapt zdruncină ceea ce credeati până atunci despre dvs. si despre viata dvs. Încercati să întelegeti minunea, însă aceasta nu se lasă deslusită. Puteti să o percepeti numai ca pe un dar. Este posibil ca exact în acest moment să simtiti cât de mult vă iubeste Universul. Chiar dacă nu întelegeti imediat, totusi ceva din magnetul inimii dvs. a declansat această minune. Minunile apar atunci când ne luăm mâna. Când încetăm să luptăm pentru ceva care credeam că trebuie să-l rezolvăm neapărat, se întâmplă adesea ceva total neasteptat. Pare o minune, dar a fost în aceiasi măsură atras de magnetul interior al inimii. Unul din cele mai frumoase exemple este minunea iubirii. Aparitia iubirii între oameni se poate întâmpla numai atunci când nu este voită. Controlul împiedică manifestarea iubirii. Dacă vă luati mâna cu adevărat, faceti loc iubirii unui alt om pentru dvs.,  dar si iubirii de sine.
Al treilea Secret
„ Claritatea dvs. atrage din haosul numeroaselor posibilităti tocmai pe acei oameni si acele evenimente care vi  se potrivesc.”
Realitatea care vă înconjoară este plină cu infinit  mai multe posibilităti si lucruri decât vă puteti da seama sau închipui. Mai pe scurt: există de toate. Orice fel de om, orice fel de comportament. Cel mai bun lucru pe care-l puteti face pentru dvs. este să vă lămuriti cu claritate care este ideea dvs. de viată si să vă simtiti că sunteti pe calea spre un viitor perfect.
Ce fel de oameni veti atrage, cel mai probabil, dacă încă nu aveti o idee clară despre viata dvs.?
- Oameni care nu au nici ei o idee clară despre viata lor.
- Oameni cărora li se pare perfect că nu aveti o idee despre viată, deoarece astfel vă va fi usor să vă integrati în ideea lor despre viată.
- Pe nimeni, deoarece dacă ati trecut deja prin primele două cazuri, nu mai permiteti nimănui să se apropie.
Când este vorba despre realizarea propriului viitor, adesea se spune că puterea gândurilor, dorintelor si conceptiilor dvs. functionează ca un magnet, care atrage oameni si evenimente în realitatea dvs. personală. Este adevărat, dar nu numai gândurile sunt cele care actionează, ci si  sentimentele dvs. care sunt strâns legate de anumite gânduri. Gândul este numai cheia de contact. Adevăratul motor sunt sentimentele.
Un gând frumos fără un sentiment potrivit,  este ca o floare fără apă. Pierde rapid din fortă si frumusete. Iar, dacă nu mai este frumos, nu-l mai băgati în seamă.
Cel mai bun lucru pe care îl puteti face, pentru a permite ca sentimentele reciproce să înflorească, este să nu întreprindeti nimic special. Sentimentele au nevoie de spatiu si de timp.
Al patrulea Secret
„ Izvorul a tot ce căutati se găseste în magnetul dvs. interior. Izvorul este tot ce simtiti.”
Indiferent ce ati căuta la alti oameni, purtati deja în dvs. acel ceva, căci, în fond, ce căutati înainte de toate? Sentimente! Sentimentul de securitate, sentimentul de a fi iubit, sentimentul de bogătie,  sentimentul de libertate, sentimentul de a face parte dintr-o familie, sentimentul de a avea succes…Nimeni nu vă poate da un sentiment. Poate doar să trezească un sentiment în dvs. Dar este sentimentul dvs. produs de dvs. Omul de lângă dvs. este numai un dar care vă ajută la aceasta. Cunoasterea acestei deosebiri reprezintă cheia. Vă eliberati din clipa în care recunoasteti că sentimentele proprii vă apartin numai dvs., că nu există nici măcar un sentiment pe care vi-l poate da sau lua altcineva. Nimeni nu vă poate da iubire, fiindcă iubirea se află deja în dvs.  Stiti deja asta. Observati un animal sau o plantă sau orice altceva în natură, care vă impresionează. Simtiti iubirea din dvs.? Priviti o fotografie cu un copil fericit? O simtiti? Nu primiti nimic si totusi o simtiti. Este aceiasi iubire pe care o simtiti când un om iubit se găseste efectiv lângă dvs.
Când oamenii caută anumite sentimente, dar nu fac nimic spre a ajunge la trăirea dorită, sau dacă trăiesc multă vreme fără iubire, încep uneori să-si dezvolte un comportament pe care altii vor socoti ca fiind ciudat sau deconcertant. În final, acesta este, de fiecare dată, un strigăt după iubire. „Am succes, sunt harnic, sunt frumos, sunt inteligent, am o situatie, am o casă.” Cu cât mai mult se străduieste cineva  să le arate altora aceste lucruri,  cu atât mai tare strigă: „ Vă rog iubiti-mă! Vă rog, iubiti-mă!” Altii nu au succes pe această cale si încearcă să se victimizeze: „ Sunt bolnav, sunt sărac, sunt slab, nu-mi merge bine. Vă rog priviti-mă! Vă rog, iubiti-mă!”
Acest mod de a dori să primesti din partea altora sentimente frumoase este istovitor pentru toti cei implicati.
Când aveti o problemă cu un om, nu-i puteti schimba acestuia problema. Dar vă puteti schimba propria problemă. Si este posibil ca în acest fel să dispară si problema lui.
„ Nu uitati că cea mai bună relatie este aceea care trece peste nevoia de a fi necesari unul altuia în iubirea dvs. reciprocă.” - Tenzin Gyatsco -
Al cincilea Secret
„ De fiecare dată când simtiti un simbol în magnetul inimii dvs. tineti în mână cheia magică pentru o schimbare”
Credinta într-un anumit simbol sau ritual comportamental poate reprezenta un tip de „programe” puternice, care actionează independent în magnetul dvs. interior. O astfel de credintă poate sprijini ceea ce doriti să realizati, dar poate si bloca total această realizare.
Obiecte simbolice: Ce îmbrăcăminte poartă cineva? Cum îsi aranjează casa? Ce meserie are? Ce masină conduce? Ce mărci de produse utilizează?
Toate aceste simboluri pot dezvălui ceva despre omul respectiv. A evalua pe cineva în functie de ele, ar putea însemna să-i evaluezi trecutul. Si atunci, veti vedea în gând un alt om decât cel pe care îl aveti în fata dvs. Bazati-vă mai bine pe ce simte inima.
Gânduri simbolice: Există nenumărate gânduri simbolice gresite despre iubire, idei care pot programa magnetul inimii cu o fortă de respingere. Iată câteva exemple:
- Pentru iubire trebuie să lupti. Trebuie să-l convingi pe celălalt.
- Iubirea cere folosirea intensă de simboluri ale afectiunii.
- Timpul este scurt. Dacă nu te grăbesti să primesti mărturisirea personală a celuilalt, îl pierzi.
- Spre a-l convinge pe celălalt este nevoie de trucuri creatoare. Numai cel mai istet primeste iubire.
- Cei buni sunt deja luati. Dacă el mai este liber, trebuie să mai aibă vreun cusur.
- Iubirea, durerea, emotia si drama merg împreună. Li se zice „fluturi”. Dacă acestia lipsesc, nu e iubire. Într-adevăr, senzatia de „fluturi” este aceiasi cu teama de a pierde. „Oare sunt iubit cu adevărat?”
Sensul fiecărui simbol, creat de tine în mod inconstient, constă în final în a-l da la o parte si în a te elibera de el. Vă puteti inventa, în mod constient, noi simboluri si le puteti asocia cu sentimentele pe care le doriti în magnetul dvs. interior. În acest caz, simbolurile vor deveni un ajutor pentru a vă reaminti ce doriti să simtiti.
Al saselea Secret
„ Oamenii de lângă dvs. se comportă rareori asa cum vreti, si adesea asa cum vă temeti că o vor face.”
Suntem interconectati. Toti suntem legati între noi. Asa suntem construiti. Este o lege a naturii. Un om cu care sunteti în contact simte ceea ce simtiti si gânditi dvs. Ati avut de multe ori ocazia să constatati personal faptul că această lege „a rezonantei” chiar functionează independent de distantă:  vă gânditi la un om si, aproape imediat, vă contactează. Stiinta este pe cale să descopere si să explice aceste lucruri, stiute din vechime, încadrându-le în tema „neuroni în oglindă”. Pe scurt, savantii sunt în curs de a demonstra că elemente din celulele corpului nostru actionează ca emitători si receptori si intră în comunicare cu celulele altor oameni. Atunci când ceea ce spuneti sau faceti nu corespunde cu ce gânditi si simtiti, alte persoane vor percepe acest lucru ca un comportament incoerent si confuz. Rezultatul este neîncrederea si distantarea. Atunci când sentimentele si faptele corespund, alti oameni le vor percepe ca autentice, integre si „reale”. Urmarea e încrederea si apropierea. Magnetul inimii este complet autentic. El radiază sentimentele dvs. Dacă gânditi ceva, dar simtiti contrariul, în final se va întâmpla ceea ce simtiti.
Atunci când aveti cu cineva o relatie strânsă sau intimă, nu există secrete adevărate. Este posibil să nu-i dati unele informatii, dar nu-l puteti împiedica pe celălalt să perceapă sentimentele din magnetul inimii dvs. A-i dezvălui unui alt om secretul cel mai mare pe care îl ai poate reprezenta una dintre cele mai mari dovezi de încredere si poate să aibă ca efect schimbări mari în relatia dintre cei doi. Este nevoie de curaj, deoarece trebuie întâi să-ti analizezi singur secretul si să nu te condamni din cauza lui. Un lucru este sigur: chiar dacă pare riscant, curajul într-o relatie va fi răsplătit în final.
Priviti în interiorul dvs. Ajutati-l si pe partenerul sau iubitul dvs. să privească înăuntrul lui. Acolo se poate găsi o mare durere. De aceea fiti prudenti si iubitori, atât fată de dvs. cât si fată de celălalt.
Al saptelea Secret
„ Cea mai puternică dintre toate fortele magnetului dvs. interior este iubirea pentru propria dvs. viată”
Iubirea este turboacceleratorul a tot ce ati dori să împliniti. Aproape că fiecare om stie ce e iubirea dar putini o pot si descrie.
Se spune că sculptorul Michelangelo, fiind întrebat cum de reuseste să scoată dintr-un bloc de marmură o sculptură a unui leu, atât de perfectă, încât pare vie, ar fi răspuns în felul acesta:
„ Pur si simplu, îndepărtez tot ce nu arată a leu.”
În mod asemănător decurge si descoperirea iubirii. Ea este deja la îndemână. Nu există nimic ce ati putea face pentru o obtine sau găsi iubire.Singura dvs. sarcină constă în a vă îndepărta mereu mai mult de ceea ce nu reprezintă iubirea. Restul, vine de la sine.
Dacă nu sunteti siguri ce decizie să luati sau cum să actionati…
Dacă vreti să metamorfozati sentimente si gânduri neplăcute…
Puneti-vă o singură întrebare:
CE –AR FACE IUBIREA?
Capcana la încercarea iubirii de sine
Îndemnul „iubeste-te pe tine însuti!”este un adevăr minunat. Dacă functionează pentru dvs. păstrati în inimă această propozitie valoroasă si simtiti-i efectul de împlinire. Dacă aveti probleme cu el, acest lucru s-ar putea datora faptului că tocmai ati căzut în „capcana iubirii de sine”: oricât încercati sentimentul vă scapă iar si iar, încât uneori ajungeti să nu mai credeti în el. De ce, adesea, ideea iubirii de sine nu reuseste? Pentru că, luată ad-litteram „iubeste-te pe tine însuti!” nu este posibilă. Este o capcană.
„ Iubeste-te pe tine însuti!” este un îndemn de a face ceva. Dar pentru a iubi, nu trebuie să faci nimic. Este imposibil să te iubesti pe tine, dacă nu se întâmplă de la sine. Este ca si când cineva v-ar zice: „ Iubeste-l pe omul ăla de acolo!” Nu merge, doar pentru că vrei.
„ Iubeste-te pe tine însuti!” este un apel la ratiune. Dar ratiunea nu poate iubi, cu atât mai putin e posibilă iubirea de sine. Iubirea este o stare lăuntrică, dincolo de gândire, la fel ca pacea. Dacă am vrea să o considerăm ca pe o senzatie corporală, cel mai adesea iubirea s-ar simti în regiunea inimii.
„ Iubeste-te pe tine însuti!” ne istoriseste că tocmai acum n-am fi în regulă, pentru că este evident că ne iubim prea putin pe noi însine. Dar, dacă simtim că suntem în regulă, blocăm  exact acest sentiment de iubire.
Dacă apelul „ Iubeste-te pe tine însuti!” nu reuseste, el duce la contrariul său. Sentimentele de nepotrivire, de autorespingere si de îndoială devin mai intense. „ Pur si simplu nu reusesc să mă iubesc” este gândul care apare mereu si mereu.
Există o solutie: reconstructia! Luati-vă un moment de răgaz si analizati: cum ar fi – doar ca un joc – dacă acum nici nu ar mai trebuie să vă iubiti? Doar să presupunem…Analizati-vă acum în interior: cum ati resimti asta?
„ Dacă n-ar trebui să mă iubesc pe mine însumi…” Asteptati un moment si verificati…
Simtiti ceva?
Când veti înceta să credeti povestea că trebuie să vă iubiti pe voi însivă, în fapt vă veti face un dar: vă eliberati pentru a putea simti că vă iubiti deja.
Când vă iubiti propria viată mai presus de toate, nu faceti nimic ce ar putea să vă rănească. Nu vă veti mai lăsa răniti de altii, indiferent din ce motive. Ceilalti vor continua să spună ce au de  spus, dar dvs. nu veti mai lupta împotriva lor, deoarece de câte ori vă luptati, simtiti cum vă pierdeti într-o bătălie care nu este a dvs. Veti auzi ce se vorbeste, veti vedea ce se face. Si veti întelege de ce sunt oamenii asa, deoarece vă întelegeti si resimtiti mereu mai mult secretul magnetului inimii. Si atunci, veti spune si dvs. ce aveti de spus, si veti actiona, dar nu într-o luptă împotriva cuiva sau a ceva, ci din iubire de sine.
Îi veti condamna mai putin pe altii, deoarece simtiti că nu vă face bine dvs. Cu cât simtiti mai mult acest tip de iubire, cu atât magnetul dvs. interior va iradia mai putin ceea ce ar fi interesant pentru făptasi, luptători si despoti. Le oferiti o suprafată tot mai mică pe care să vă atace. Când vă considerati si vă iubiti viata ca pe un dar, exact acesta va iradia magnetul dvs. interior.
A iubi înseamnă a întelege. Cu cât întelegeti mai mult – pe dvs. însivă si pe ceilalti – cu atât puteti accepta mai mult fără a modifica. Si, cu atât mai mult, veti simti iubire.
Cineva care vă condamnă pe dvs. si pe altii este bolnav. Cineva care trage lumea la răspundere este bolnav. Cineva care vrea să fiti altfel decât sunteti este bolnav. Dacă veti reusi să întelegeti de ce fac oamenii asa ceva – pentru că în magnetii lor interiori actionează forte care generează astfel de reactii – veti înceta să mai sprijiniti această boală. Reactionati mai putin si prin aceasta faceti ca această boală să nu se mai răspândească.
Al optulea Secret
„ Magnetul dvs interior atrage cu atât mai puternic ceva, cu cât simtiti mai profund în dvs. spatiul gol în care acel ceva îsi are locul”
Cu cât vă puteti imagina mai intens telul dvs. cu atât mai mult magnetul dvs. interior va atrage oameni si întâmplări. Însă nu fiecare are o imaginatie atât de creatoare si, în plus – după ce entuziasmul s-a atenuat – este necesară o disciplină puternică si multă perseverentă.
Secretul spatiului interior lăuntric reprezintă o fortă cel putin tot atât de mare ca si imaginatia unui tel si ca sentimentul de a fi pe calea cea bună. De fiecare dată când simtiti că vă doriti ceva, cu ardoare, oricum vedeti deja acel ceva cu ochiul interior. În loc să vă imaginati că îl aveti deja – si asta nu le reuseste multora – dezvoltati acest exercitiu de imaginatie până exact în locul în care se va plasa acel ceva, atunci când va deveni realitate. Acestui loc îi putem spune: „ izvorul dorintei” dvs.
Multi oameni nu vor să meargă la acest izvor, deoarece se tem că acolo ar putea resimti o senzatie de neîmplinire si de gol sufletesc. Ei se gândesc: „ Un gol în mine si o dorintă atât de mare…cât de dezolant trebuie să fie. Asa ceva nu vreau să simt.”
Adevărul este, însă, că spatiul acestor sentimente este o parte din dvs. Este prezent si actionează, indiferent dacă vreti sau nu. Aveti două posibilităti:
Continuati să gânditi că acest spatiu urât si neîmplinit se află în interiorul dvs. si evitati să-l priviti, de ex. înăbusindu-vă dorintele. Puteti, de asemenea, să vă retineti de fiecare dată si să încercati să vă închipuiti ceva pozitiv. În schimb, nu există nici o obiectie atâta vreme cât aveti sentimentul că vă atrageti dorintele spre viata reală. Dacă nu, veti resimti spatiul lăuntric gol ca pe o neîmplinire si veti atrage în continuare neîmpliniri la tema respectivă.
A doua posibilitate este să nu considerati izvorul dorintei dvs. ca pe o neîmplinire, ci ca pe o pregătire pentru ceea ce oricum vine spre dvs. si se potriveste exact acelui spatiu.
Este posibil ca în acest spatiu să găsiti tot felul de sentimente. Cele neplăcute sunt motivul pentru care, până de curând, dorintele dvs. nu au fost atrase. În acelasi timp, este probabil să se întâmple ceva neasteptat: veti constata că este frumos să vedeti ceea ce, până de curând, vă împiedica dorintele. Este una din cele mai frumoase experiente pe care le puteti trăi, pentru că este adevărul. Vedeti adevărul în dvs. însivă.Recunoasteti, în sfârsit, ceea ce fusese programat în magnetul dvs. interior, anume să vă împiedice fericirea în viată. Iar acest lucru este atât de valoros, deoarece din adâncuri se iveste o recunostintă profundă.
Al nouălea Secret
„ Dacă vreti să realizati ceva, luati o decizie conform acesteia. O actiune bazată pe o decizie multiplă forta de atractie a magnetului dvs. interior.”
Există situatii în care, desi stiti unde vreti să ajungeti, nu sunteti sigur ce trebuie să faceti pentru a vă atinge telul. Adesea din nesigurantă, nici nu actionati.
Cu cât vă folositi mai mult forta magnetului dvs. interior si resimtiti efectul acestuia, cu atât vă devine mai clar că este mai putin important dacă exact această actiune sau acea cale vor duce, în final, la succes. Pentru forta de atractie a magnetului dvs. interior este hotărâtor doar să actionati, de îndată ce simtiti ce vreti. Iesiti cu dorintele pe piată, pentru ca furnizorii să vă poată contacta. Iar atunci  când vă creati un sentiment sezizabil de actiune, legat de dorinta dvs. începeti să creati o realitate.
Chiar dacă puterea magnetului dvs. interior actionează deja de la sine, actiunea dvs. pune în functiune forte pozitive suplimentare în legătură cu tema aleasă:
-Vă arătati dvs. însivă si celorlalti că ati luat o decizie ( claritate)
-Vă arătati dvs. însivă si celorlalti că, în domeniul respectiv, nu sunteti o victimă, ci cel care îsi croieste singur viata (fortă)
- Vă conferiti credibilitate propriei clarităti. În felul acesta puteti crede din ce în ce mai mult în dvs. însivă si în propria putere (convingere)
- Prin actiunea dvs. practic deschideti porti prin care poate veni ceva spre dvs. Uneori, prin această poartă nu vine telul dorit de dvs., ci un om care vă deschide alte porti (canale)
Al zecelea Secret
„ Momentul cel mai important al vietii dvs. este Prezentul! Tot ce simtiti si gânditi în prezent dă nastere viitorului.”
Cu cât veti continua să trăiti în trecut sau purtând ceea ce considerati a fi povara trecutului, cu atât mai mult sentimentele vechi vor reapărea în viata dvs., obsesiv. Prin aceasta, vă creati în magnetul interior o fortă de atractie, care îi va atrage pe acei oameni care vor dori să retrăiască, alături de dvs., acele sentimente vechi. Pur si simplu vă „târâti” trecutul în viitor, ca într-un cerc care se închide. Viata dvs. ar putea fi comparată cu cea a unui hamster care aleargă în roata turnantă din cusca sa. Puteti alerga cât vreti de repede, veti fi mereu în aceeasi roată. Există o posibilitate să evadati din această roată si să vă făuriti un viitor cu adevărat nou. Un viitor care este mai putin rodul trecutului dvs., care este acum eliberat de povara vechilor răni sufletesti. Trăiti-vă mai mult viata în prezent! Pentru aceasta aveti nevoie de încredere în calea vietii si, suplimentar, de posibilitatea de a decide fără să fiti nevoiti să rechemati trecutul pe post de sfetnic.
De câte ori decide ratiunea, decide trecutul. Numai acea picătură de curaj, inclusă în decizie, va fi recompensată ce ceea ce poate fi numit o nouă trăire.
Intuitia este factorul de decizie superior. Prezentul este calea pentru a simti mai multă iubire.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...