"Daca vrei sa trezesti intreaga omenire, atunci trezeste-te tu pe de-a-ntregul; daca vrei sa elimini suferinta din lume, atunci elimina tot ce este intunecat si negativ in tine.
Cu adevarat, cel mai mare dar pe care il ai de oferit este propria ta transformare!"

Lao Tzu

miercuri, 28 martie 2012

Dansând cu viața


Oamenii care excelează în manifestarea fizică a ideilor lor învaţă să-şi fixeze obiective realiste şi să le aplice într-un mod flexibil, răspunzând la
condiţiile concrete. Dacă vrei să înţelegi ce înseamnă flexibilitate,
urmăreşte comportamentul unui copăcel tânăr în bătaia vântului.
Trunchiul său este subţire şi fragil, dar dispune de o impresionantă
forţă şi rezistenţă. Aceasta se datorează faptului că el se mişcă
împreună cu vântul, nu împotriva lui.
Atunci când condiţiile sunt potrivite ca ceva să se întâmple, aceasta se
va întâmpla fără mare efort. Când condiţiile nu sunt potrivite, chiar
şi un mare efort nu va reuşi. A te mişca împreună cu vântul necesită o
sensibilitate faţă de condiţiile existente.
Există momente pentru odihnă şi retragere şi momente pentru a te mişca energic înainte.


A şti când să te mişti şi când să nu te mişti este o chestiune de bun
simţ şi de intuiţie. Gândirea abstractă nu poate duce, prin ea însăşi,
la percepţia adevărată. Ea trebuie combinată cu sensibilitatea
emoţională. Ca să vezi lucrurile în mod corect trebuie să înţelegi cât
de mult ai investit emoţional într-o situaţie, cât şi modul în care
evenimentul apare şi se desfăşoară în exterior.
Trebuie luate în considerare atât realitatea interioară, cât şi cea
exterioară. Unii oameni spun că realitatea interioară determină
realitatea exterioară. Alţii spun că cea exterioară o determină pe cea
interioară. Şi unii şi alţii au dreptate. Găina nu ar exista fără ou –
şi


vice-versa.


Cauza şi efectul nu sunt lineare şi secvenţiale. Ele se manifestă în mod
simultan. Prin natura lor, ele au o mişcare circulară. Nu numai cauza
determină efectul, dar şi efectul determină cauza.
Răspunsul la întrebarea „ce a fost mai întâi, oul sau găina?” poate
fi – ori nici unul, ori amândouă. Găina şi oul sunt creaţii simultane.
La toate întrebările de genul ori/ori trebuie să se răspundă în acelaşi
fel – altfel răspunsul va fi fals.
Realitatea Supremă nu poate fi înţeleasă într-un cadru de referinţă
dual. Ea include atât realitatea interioară, subiectivă, împreună cu
realitatea exterioară, obiectivă – cât şi interacţiunea lor reciprocă,
spontană. Toate contrariile sunt conţinute înăuntrul ei. Realitatea
Supremă e creaţia acceptării totale, a capitulării totale şi a iubirii
totale, atotcuprinzătoare. Nu există ceva care să fie separat de ea.
Chiar şi atunci când copacii sunt smulşi din rădăcină şi duşi la vale de
şuvoi, nu e nici o tragedie, căci nu există diferenţă între copac şi
şuvoi.


În contrast cu fluxul Realităţii Supreme se află Rezistenţa care dă
naştere diferitelor condiţii. Distincţiile, comparaţiile, judecăţile
intră în joc, iar cursul natural este întrerupt. Natura Realităţii
Supreme este de a spune „Da”. Ea are o exuberanţă naturală şi un
entuziasm firesc. Vrea să ia totul cu ea. E fericirea personificată,
pentru că ea consideră totul şi pe toţi ca fiind ea însăşi.
Rezistenţa spune mereu „Nu”. Prin natura ei, aduce conflict şi luptă. Se opune la orice şi, astfel, ea este nefericirea personificată. Acolo
unde nu există rezistenţă, nu există nefericire. Nefericirea opune
întotdeauna rezistenţă unor condiţii. Ea se constituie pe nişte
interpretări pro sau contra. Rădăcina nefericirii
este ataşamentul.
Nu îţi cer acum să renunţi la toate ataşamentele tale. Aceasta,
prietene, nu este un ţel realist. Îţi cer doar să devii conştient de
ataşamentele tale, de percepţiile tale, de interpretările tale pro şi
contra. Îţi cer doar să observi cum ai făcut ca fericirea ta să fie
condiţionată. Dacă vrei să înţelegi necondiţionarea, priveşte copacul
mişcându-se în bătaia vântului. E cea mai bună metaforă pe care o poţi
găsi. Copacul are rădăcini adânci şi ramuri întinse. Jos e neclintit,
iar sus e flexibil. Este un simbol al tăriei şi al capitulării.
Poţi dezvolta aceeaşi tărie de caracter, mişcându-te flexibil o
dată cu toate situaţiile din viaţa ta. Stai drept şi fii înrădăcinat în
momentul de faţă. Cunoaşte-ţi nevoile, dar îngăduie ca ele să fie
satisfăcute cum ştie viaţa mai bine. Nu insista ca nevoile tale să fie satisfăcute într-un anumit mod, căci, dacă insişti, vei opune o
rezistenţă inutilă. Trunchiul copacului se frânge, atunci când încearcă
să se opună vântului.
Mişcă-te o dată cu vântul!
Viaţa ta e un dans! Ea nu este nici bună, nici rea. E o mişcare, un continuum.
Alegerea ta este una simplă: poţi dansa sau nu. Decizia de a dansa nu te
va scoate de pe ringul de dans. Dansul va continua în jurul tău. Dansul
va continua şi tu eşti parte din el.
Există o demnitate simplă în asta. Te încurajez să te bucuri de pura
stare de graţie de a fi viu. Dacă vei căuta în viaţă un sens mai elevat,
vei fi dezamăgit. Dincolo de dans, nu se află nici un sens.
Toate condiţiile se deschid înspre necondiţionare. Fii, pur şi
simplu, deschis şi prezent şi vei cădea în braţele lui Dumnezeu. Dar
împotriveşte-te chiar şi pentru o clipă – şi vei fi prins într-o
complicaţie fără rost, provocată de tine însuţi. Fiinţele umane nu pot
fi independente de realitatea condiţionată, deoarece realitatea
condiţionată este o creaţie a conştientei umane.
Opriţi-vă din încercarea de a scăpa de propriile voastre creaţii.
Acceptaţi-le, pur şi simplu, aşa cum copacul acceptă vântul. Demnitatea
voastră constă în a deveni pe deplin umani, pe deplin receptivi la
propriile voastre nevoi şi la nevoile altora. Compasiunea nu vine prin
detaşarea de întreaga paletă a experienţei emoţionale, ci prin
participarea plenară la ea.
Unii au spus că lumea asta e un loc al durerii. E absurd. Această
lume nu este nici bucurie, nici durere, deşi aţi putea spune că e
amândouă în acelaşi timp. Această lume este un loc în care se naşte
corpul emoţional şi mental. Naşterea fizică şi moartea facilitează, pur
şi simplu, dezvoltarea unei conştiente gândire/sentiment, care este
responsabilă pentru propriile sale creaţii. E absurd să negi importanţa
acestui proces al naşterii. Şi este la fel de absurd să-l glorifici. Nu
există fiinţă umană care să nu parcurgă acest traseu al naşterii, fără
să trăiască atât experienţa bucuriei, cât şi a durerii. Sunt oare ambele necesare? Absolut! Fără durere, mama nu ar putea scoate bebeluşul din
ea. Şi fără bucuria vieţii nou-născute, durerea n-ar avea nici un sens.
Dar nu spune „acesta e un loc al durerii” sau „acesta e un loc al
bucuriei”. Nu căuta să faci din experienţa ta ceea ce ea nu este.
Fereşte-te de interpretări care te-ar determina să accepţi numai o parte din spectrul vieţii.


Experienţa mea aici nu a fost diferită de a ta. Nu am biruit durerea. M-am lăsat în voia ei.
Nu am biruit moartea. Am păşit prin ea de bunăvoie.
Nu am slăvit trupul şi nici nu l-am condamnat.
Am intrat în dansul vieţii la fel ca voi, ca să cresc întru înţelegere
şi acceptare, ca să trec de la iubirea condiţionată la trăirea iubirii
fără condiţii. Nu există nimic din ceea ce tu ai simţit sau ai trăit ca
experienţă, din care să nu fi gustat şi eu. Cunosc fiecare dorinţă şi
fiecare frică, deoarece am trăit trecând prin toate. Iar eliberarea mea
de ele nu a venit prin vreo dispensă specială.
Vezi tu, eu nu sunt un dansator mai bun decât tine. Mi-am oferit, pur şi simplu, disponibilitatea de a participa şi de a învăţa, iar aceasta e tot ce-ţi cer. Binevoieşte! Participă! Atinge şi lasă-te atins! Simte
totul! Deschide-ţi braţele vieţii şi lasă-ţi inima să fie atinsă! De
aceea te afli aici!
Când inima se deschide, ea este plină de iubire. Iar capacitatea ei de a da şi a primi nu se mai bazează pe nimic din exterior. Ba dăruieşte fără să se gândească la recompensă, deoarece a da este cel mai mare dar. Şi primeşte – nu numai pentru sine – ci pentru ca şi
alţii să poată trăi experienţa darului.
Legile lumii acesteia nu îi mai limitează pe bărbatul sau pe femeia a căror inimă este deschisă. Şi astfel se întâmplă miracole – nu printr-o activitate specială, ci doar ca o extensie a iubirii însăşi. Miracolele nu vin dintr-o gândire lineară, secvenţială. Ele nu pot fi planificate. Nu poţi învăţa nici să le faci, nici să le primeşti. Miracolele vin în mod spontan în inima care s-a deschis şi în mintea care a renunţat la nevoia ei de a controla sau de a şti. Căci Mintea lui Dumnezeu e nevinovată şi atotdăruitoare. Ea nu-ţi poate refuza cele necesare, întrucât eşti parte din Ea. Ea nu te cunoaşte ca
fiind separat. Asemenea unui părinte ce se uită la unicul său copil. Ea
te priveşte cu statornică iubire şi afecţiune. „Întinde-ţi mâna şi
primeşte aceste daruri”, te invită Ea. Dar tu nu dai ascultare chemării
Ei. În frustrarea ta, nu auzi Vocea Divină care te chemă. Privind în jur la condiţiile vieţii tale şi găsindu-le numai defecte, nu eşti
conştient că te-nconjoară Iubirea necondiţionată a lui Dumnezeu. Şi
totuşi, oricât de departe te-ai simţi tu de Dumnezeu, nu eşti decât la
un gând distanţă.


Chiar acum eşti fie fericit, fie găseşti nod în papură împrejurărilor din viaţa ta. Îngăduie-ţi să fii prezent în gândurile tale şi întreabă: „Sunt eu, în acest moment, conştient de Iubirea necondiţionată a lui
Dumnezeu pentru mine?” Dacă răspunsul este „Da!”, vei simţi căldura
Prezenţei Divine în inima ta. Iar dacă răspunsul este „Nu”, conştiența
ta te va face să-ţi aminteşti acea Prezenţă şi să o atragi către tine.
Această practică simplă nu poate da greş. Încearc-o şi convinge-te! Pe
măsură ce înveţi să fii deschis momentului prezent, vei deveni din ce în ce mai conştient de Prezenţa Divină în mintea şi experienţa ta. Rostul
tău personal se va dezvălui în această conştienţă lărgită, ajutându-te
să înţelegi cum poţi fi de cel mai mare ajutor pentru tine însuţi şi
pentru ceilalţi.
Paul Ferrini,  Iubire fără condiții
http://drumuricatre tine.wordpress. com/2012/ 03/26/dansand- cu-viata/

luni, 26 martie 2012

Despre 2012: scrisoarea lui Gregg Braden catre comunitate

N-am mai scris nimic despre acest subiect de ceva timp. Astazi am gasit acest articol al lui Gregg Braden pe care l-am tradus, pentru ca mi-a atras atentia schimbarea de paradigma despre care se vorbeste  la sfarsitul articolului: trecerea de la intrebarea “Ce pot sa iau din aceasta lume?” la “Ce pot sa ofer eu acestei lumi?” Asa ca va invit cu drag sa cititi aceasta viziune despre 2012 si sa observati ce sentimente va trezeste:
“In acest an crucial pentru noi si pentru lumea noastra, este clar ca rolul comunitatii a devenit cheia care ne permite sa navigam catre schimbarile uriase pe care viata pare ca ni le-a adus in cale. Vreau sa-mi exprim recunostinta pentru tot ceea ce faceti pentru a construi un loc mai bun din comunitatea noastra. As vrea sa stiti ca nu am fost niciodata mai optimist in legatura cu viitorul si cu lumea care incepe sa se contureze in fata ochilor nostri!
Incepand cu traditiile orale ancestrale pana la cele mai pretuite traditii spirituale ale lumii noastre, semnificatia lui 2012 nu mai este secreta. Stramosii nostri stiau ca acest timp al schimbarii va veni, pentru ca intotdeauna se intampla asa. Ei au inteles ciclul schimbarii pe Pamant. Ei au stiut ca viitorul nostru va fi determinat mai putin de schimbarile in sine si mai mult de noi insine si de preponderanta de a alege sa ne luptam unii cu altii sau sa ne ajutam unii pe altii, pe masura ce trecem prin aceste schimbari.
Din diverse motive, cele mai luminate minti ale timpurilor actuale s-au pus de acord asupra acestui subiect. Oameni de stiinta, ingineri, arhitecti, lideri religiosi si spirituali din lume ne avertizeaza ca alegerile pe care le facem in viitorul apropiat vor determina soarta natiunilor, a civilizatiilor si  viitorul vietii aici pe Pamant. (Crossroads for Planet Earth, Scientific American, September 2005)
Am  fost rugat de multi oameni din multe locuri ale lumii sa comentez evenimentele din 2011, unde consider ca vor conduce ele si ce putem sa asteptam de la 2012 si de la anii care vor urma. In loc sa raspund la sute de scrisori, am ales sa raspund intr-o scrisoare adresata comunitatii.
Nu este niciun secret ca lumea din trecut nu mai exista. Modul conventional de a gandi si a trai cu care eram obisnuiti, modul in care gandeam despre slujbele noastre, cariere, bani, bogatie, securitate, vindecare sau rolul Americii in lume se destrama in fata ochilor nostri, mai reprede decat s-au asteptat cei care stiau ca aceste schimbari pot veni. Este un fapt ca noi suntem acum martorii celei mai mari schimbari in domeniul puterii, sanatatatii, resurselor si la nivelul modului in care gandim care s-a inregistrat in istorie. Si chiar daca expertii au punctele lor de vedere in legatura cu ce se afla la radacina unei anumite crize sau ce a mers rau in anumite situatii, cand pasim un pas in spate si privim la poza de ansamblu, ne dam seama ca motivul pentru care se intampla astfel de schimbari masive este ca lumea trecutului nu mai are sustinere in contextul actual.
De la politicile de energie, economie, tehnologice pana la modul in care gandim, pana la securitate si la modul in care natiunile lucreaza impreuna, alegerile pe care le faceam in trecut nu mai functioneaza in lumea de astazi. Pe masura ce descoperim limitele si experimentam consecintele  curbei de invatare care ne-a dus catre 2012, ajungem la un punct de intoarcere cu numai doua rezultate posibile: transformarea sau colapsul.
Traditiile stravechi si stiinta moderna, pe langa faptul ca subliniaza magnitudinea timpurilor noastre in istorie, ne reamintesc urmatorul lucru: prin alegerile noastre  vom determina ceea ce se va intampla. Intrebarea este: Cum facem ca procesul pacii, al cooperarii si al vindecarii sa functioneze in favoarea noastra? Cum cream un mediu cu o economie sustenabila si corecta? Un mediu in care sa impartasim tot ceea ce ne ofera Pamantul intr-un mod respectuos si plin de compasiune cu tot ce inseamna viata? Un mediu in care sa putem tese problemele ce creeaza rupturi in structura societatii?
Munca pe care am facut-o in ultimii 25 de ani poate fi un raspuns la aceste intrebari. Alegerile pe care le facem in viata sunt o reflectare a modului in care gandim despre noi insine si unii despre ceilalti, despre relatia cu pamantul, despre trecutul nostru. Cred ca atunci cand lucrurile din aceste relatii sunt clare, alegerile noastre devin evidente. Cei care ma cunosc stiu ca sunt un optimist. Sunt si un realist in egala masura. Sunt optimist in legatura cu viitorul nostru si imi dau seama ca suntem acum pe marginea unei muchii intre ceea ce va putea deveni o alegere complet gresita  sau o alegere foarte buna. Pentru mine, simplul fapt de a sti ca exista alegeri si ca traim momente care pot oferi putere alegerilor noastre, imi ofera un nou inteles si speranta pentru anul 2012, ca an al manifestarii.
Asadar, ce cred eu ca ne va oferi anul 2012? Sincer, nu stiu, pentru ca suntem inca intr-un proces de alegere. Ceea ce stiu este ca va fi nevoie de fiecare din noi, de diversitatea credintelor si ideilor noastre si de dragostea pentru viata pe care o aducem catre comunitate pentru a naste o lume cu un destin maret, in loc sa ne prabusim in intunericul celor mai mari frici ale noastre. Pentru cei care pot imbratisa fara sa judece curba de invatare a trecutului nostru, viitorul poate deveni un loc pentru dezvoltarea unor noi forme de expresie, a unei noi comunitati bazate pe un mod durabil de a gandi, de a trai si de a fi. Pentru cei care se agata de modul vechi si nesustenabil de a trai, 2012 poate sa para ca o implinire a celor mai negre profetii istorice. Poate una din cele mai puternice cai de a determina experienta noastra de peste timp este sa facem o transformare in gandirea noastra, care sa ne invite dincolo de intrebarea: “Ce pot ca iau din lumea care exista?” pentru a ne intreba: “Ce pot sa ofer eu acestei lumi care acum se trezeste?” Modul in care raspundem acestei intrebari ca indivizi poate deveni raspunsul nostru colectiv la ceea ce va urma.
Nu m-am simtit niciodata mai bine in legatura cu viitorul si cu posibilitatile care ne asteapta. Acum depinde de noi. Deja am ales pacea si cooperarea in inimile noastre. Acum este timpul sa ne traim aceste alegeri. Astept cu nerabdare sa lucrez cu voi in acest an si dincolo de el. “

Sursa:damaideparte

duminică, 25 martie 2012

Fiti deschisi si exprimati ceea ce simtiti

 
 Un cititor intreaba :" Am descoperit compulsiuni egoiste pe care nu le-am avut inainte. Este un lucru bun? Cum lucreaza acest proces in relatii? 
 
Eckhart raspunde : Cateodata, cu constientizare, deveniti constienti de lucruri de care inainte erati inconstienti. Apoi aceasta pare ca si cum ati devenit mai egotici, cand tiparele egotice rasar in constiinta ca sunt dintr-odata observate. Incepeti sa vedeti toate aspectele ego-ului vostru, care inainte nici nu stiati ca sunt acolo. V-ati identificat atat de mult cu reactia la tipare, incat validati aceasta abordare. Oamenii cu cel mai mare ego, nici macar nu au auzit vreodata de acesta. Deci, daca stiti ca aveti un ego si il vedeti ocazional in actiune, aceasta inseamna ca, constiinta rasare si ego-ul nu este nimic mai mult decat un tipar conditionat in minte.Verbalizati-va ego-ul. Aceasta il aduce in lumina constiintei. Indiferent ce simtiti, faceti un angajament de a fi foarte deschisi si doar exprimati ceea ce simtiti. Fiti foarte constienti de acuzarile, blamarile pe care vi le aduceti si nevoia de a avea dreptate. Una din cele mai profunde tipare ale ego-ului este nevoia inconstienta de a avea dreptate. Argumente uriase se pot dezvolta in legatura cu lucrurile mici. "Luna se afla la 300.000 de km. fata de Pamant". Nu, nu este asa. Este la 3.000.000 de km. fata de Pamant". Ego-ul vine si aduce imediat un argument urias , lipsit de importanta, deci, daca il constientizati, puteti face ceva in legatura cu acesta. Ascultati ceea ce spune cealalta pesoana si apoi lasati cuvintele sa fie secundare. Voi ascultati, dar ceea ce este mai important este campul energetic care se afla in spatele ascultarii. Aceasta este prezenta. Eu il numesc spatiu in relatii, aceasta abilitatea de a fi prezent impreuna cu cealalta persoana. O relatie cu un partener este o buna oportunitate pentru a va observa ego-ul. Daca traiti singuri, poate va aflati in deziluzia ca nu mai aveti ego, in special daca nu mai este provocat de nicaieri. Cu un partener sau un bun prieten, va puteti exprima fata de el sau ea, ca atunci cand ego sau corpul durere apare, doreste ca acest fenomen sa fie relevat. Daca puteti face acest proces sa fie constient, decat sa incercati sa il ascundeti sau sa actionati orbeste, veti avea numai beneficii. Deci cand ascultati pe altcineva, cel mai important lucru este ascultarea prezentei din voi. Aceasta poate transforma relatia la acel moment. Daca ambii parteneri sunt prezenti, cand unul pierde prezenta, celalalt poate fi prezent pentru amandoi.
 
Eckhart Tolle

vineri, 23 martie 2012

Metoda lui David Hawkins de asumare a greselilor


Metoda lui David Hawkins (autorul cartii Putere versus forta) de
asumare a greselilor
Asumarea 100% a responsabilitatii si consemnarea greselilor

  1. Consemneaza, in scris, toate greselile si toate lucrurile de care te
simti vinovat/a.
  2. Consemneaza in scris toate greselile de care altii cred ca tu esti
vinovat/a, chiar daca tu consideri ca nu este asa.
  3. Asuma-ti responsabilitatea pentru toate.
  4. Daca toate acestea iti apartin, nimeni nu te mai poate ataca in niciun
fel.
  5. Daca cineva te ataca pentru ceva, acest lucru se intampla fiindca acel
ceva nu este al tau.
6. Mai mult decat atat, nu e nimic rau daca esti fraier/a sau urat/a.
  7. In acest fel, ne recunoastem greselile si incetam sa le mai etichetam
drept greseli/vini.
  8. Trebuie sa ispravim cu sensibilitatea noastra narcisista.
9. Nici o reactie negativa nu are cauze exterioare; toate tin de alegerea
noastra.
  10. Calea de a fi blindat/a este de a fi stapanul/a a tot ceea ce pare
greseala/vina.
11. Calea de a depasi reactiile egoului este de a spune:
Sunt urat/a sau fraier/a!? Nu conteaza, Dumnezeu ma iubeste asa cum sunt!
~Dr. David R. Hawkins, Seminar Emotions and Sensations (Emotii si
Senzatii), Creative Life Center, Sedona, Arizona

- Universul este intotdeauna in favoarea puterii. Mai mult, universul nu
uita.
In cele din urma, va trebui sa acceptam responsabilitatea pentru fiecare
gand, cuvant, fapta pe care le-am generat. Altfel, vom trai din nou exact
aceeasi suferinta pe care am pricinuit-o altora. Noi ne cream propriul rai
sau iad.
~David R. Hawkins, The Eye of the I (Ochiul Sinelui), publicata de
Editura Cartea Daath.

Atunci cand cineva realizeaza ca el/ea este universul, ca este pe deplin
contopit/a cu Tot Ceea ce Este, mereu si pentru eternitate, nicio suferinta
nu mai este posibila
~David R. Hawkins, (Realitate si Subiectivism);

Daca ne asumam responsabilitatea ca suntem autorii lumii noastre, ne
apropiem de sursa acesteia, de unde o putem corecta.
~David R. Hawkins, I. Reality and Subjectivity (Realitate si
Subiectivism);

Toate vietile au suisuri si coborasuri. Fiecare om se naste, sufera si
moare. Exista fericire si tristete, nenorocire si succes, crestere si
descrestere. Bursa de valori creste si se prabuseste. Bolile si accidentele
vin si pleaca. Dansul karmic al vietii se desfasoara in teatrul karmic al
universului.

  Toate reactiile la incercarile vietii sunt subiective. Nu se intampla
nimic oribil, incitant, trist, bun sau rau. Nu are niciun rost sa adopti o
pozitie din care sa consideri ca nu ar trebui sa aiba loc catastrofe, ca
cei nevinovati nu ar trebui sa sufere, sau nu-i asa ca e oribil  sau
trebuie sa fie vina cuiva. Dintr-o perspectiva mai larga, ar trebui sa nu
fim perturbati de continutul sau contextul vietii. Aceasta abordare
presupune renuntarea la judecarea altora, la asteptari sau sensibilitati.
~David R. Hawkins, I. Reality and Subjectivity (Realitate si
Subiectivism);

  Ceea ce le iert altora, imi iert si mie, in mod automat, fiindca tot ceea
ce vad in exterior este proiectia mea in lume.
~David R. Hawkins, Healing and Recovery (Vindecare si
Recuperare);
  Calea de a deveni intangibil este sa recunosti ca orice aspect negativ pe
care ti-l poti imagina despre tine, chiar ar putea exista in tine.
~David R. Hawkins, Seminar Emotions and Sensations (Emotii si
Senzatii), Creative Life Center, Sedona, Arizona.

luni, 12 martie 2012

Numai cu inima poti vedea, esentialul este invizibil pentru ochi.”Renunta la a-i mai judeca pe altii:
- descopera-l pe Cristos care traieste in ei !

Renunta la a mai spune cuvinte care ranesc:
- umple-te de cuvinte care vindeca !

Renunta la a mai fi nemultumit:
- umple-te de recunostinta !

Tine post de nervi:
- umple-te cu rabdare !

Tine post de pesimism:
- umple-te cu speranta !

Tine post de preocupari inutile:
- umple-te de incredere in Domnul !

Renunta la a te mai plange:
- umple-te de respect pentru acea minune care este viata !

Renunta la a-i mai stresa pe altii:
- umple-te de o rugaciune neincetata !

Renunta la a mai fi acru:
- umple-te de bunatate !

Renunta la a-ti da importanta:
- umple-te de compasiune pentru ceilalti !

Renunta la teama pentru lucrurile tale:
- umple-i pe ceilalti de darul tau !

Renunta la a mai fi descurajat:
- umple-te de entuziasmul credintei !

Tine post de tot ceea ce te separa de Iisus:
- umple-te de tot ce te apropie de El !
"Numai cu inima poti vedea, esentialul este invizibil pentru ochi.”

Antoine de Saint-Exupery

sâmbătă, 10 martie 2012

2012 - REÎNCĂRCAREA SISTEMULUI

ALUNA JOY YAXK'IN este scriitoare, instructoare spirituala despre viata, ghid in locurile sacre, istoric alternativ, pastor si mistic modern, cunoscuta pe plan international.

Ea ii inspira si ii incurajeaza pe ceilalti, pentru a-si recunoaste si accepta propria divinitate autentica si relatie cu Dumnezeu. In lumea incasa, Aluna este considerata o clarvazatoare Qawaq (cow-wak) sau vazatoare a energiei vii.


Cei care o cunosc pe Aluna, o numesc un mistic modern si/sau o vindecatoare psiho-geografica.


Aluna se considera a fi doar o arheoloaga Spirituala, care isi foloseste darurile de Clarvedere/Clarsimtire, pentru a citi istoria antica a locurilor sacre.


Ea ii ajuta pe ceilalti sa isi acordeze urechea interioara pentru a auzi, punand tototdata in lumina intelepciunea si invataturile din trecut, in vremurile moderne.
Inteleptii Stelari, cu cateva informatii aduse de Aluna Joy


Sedona AZ – 29 februarie 2012 (anul saltului)


Vorbind despre energiile anului 2012, devine clar faptul ca ne aflam în punctul decisiv din evolutia noastra. Cu totii asteptam acest moment. Este vremea noastra.


Ca suflete varstnice – incarnate si altele, inca ne-manifestate în aceasta realitate fizica, ajungem în aceste puncte precare de jonctiune, de la sfarsitul/inceputul erelor, intrucat iubim pe deplin acest lucru.


Acum, voi cei care va aflati deja în forma fizica, trebuie sa va ocupati de ADN-ul vostru, care se transforma cu rapiditate si, mai mult decat atat, sa va adaptati la actualele legi ale naturii, care se modifica chiar sub ochii vostri.


Va veti simti de parca vi s-a tras covorul de sub picioare. Amintiti-va insa ca aceasta este vremea voastra si ca ati venit aici pentru acest moment.


FOARTE MULTI au venit aici ca sa treaca prin aceasta evolutie rapida si pentru reincarcarea unui intreg sistem. Corpul vostru VA URMEAZA.


Acesta a fost planul, vreme de eoni. Atlantida a fost doar o repetitie generala si stim ca nu a mers foarte bine. Insa toti ati invatat si ati evoluat în decursul acestei ere, iar aceste timpuri sunt ale voastre.


Din lumea FARA TIMP, noi putem vedea ca v-ati indeplinit sarcina. Sunteti triumfatori si sarbatoriti în cel mai extraordinar stil. Pastrati acest vis al victoriei, în timp ce parcurgeti acest an, cu toate valurile lui de energie, care vin.


Nu e nici o indoiala ca trupul vostru se va simti zguduit si surprins de energiile din acest an.


Dar inima si adevarurile voastre launtrice sunt acum de neclintit. Bazati-va pe acest adevar launtric, atunci cand corpul vostru va spune altceva.


Nimeni nu va fi imun la acest proces. Vor fi multe semnale contradictorii, în lumea voastra exterioara. Nu le dati ascultare.


Vor fi experti medicali, care va vor spune sa va drogati cu medicamente impotriva anxietatii si cu calmante.


Ele nu va va ajuta, intrucat va veti reincarca oricum. Faptul de a lupta impotriva procesului il va face sa fie doar mai putin vesel.


Vor exista si practicieni de vindecare alternativa bine intentionati, care va vor spune mananca asta sau fa aia.


Repetam, nu ii ascultati decat daca inima voastra rezoneaza total cu sugestiile lor. Fiecare are un trecut unic, care isi are originea în stramosii vostri spirituali.
Nu ne referim la linia voastra genetica - adica la cine sunt parintii sau bunicii vostri.


Ne referim la trecutul vostru spiritual. Acesta este un trecut akashic, care e mult mai influent decat trecutul vostru genetic. Ascultati-va inima, esenta voastra, constanta voastra launtrica.


Ea e punctul vostru de orientare, intr-o lume care oscileaza, ca un giroscop scapat de sub control. In acest moment, a lupta impotriva transformarii, va face ca aceasta sa fie mai dificila si mai lipsita de bucurie.


Nu exista scapare. Daca va aflati intr-un corp, va veti re-incarca si veti sarbatori din nou. Retineti ca, pentru spiritul si sufletul vostru, acest lucru este foarte distractiv. De aceea ati venit aici.


In aceste valuri care vin, nu o sa va simtiti în largul vostru, iar corpul vostru va va pune probleme ciudate, care vor apare si vor disparea.


E posibil sa simtiti ca aveti nevoie sa va ghemuiti si sa va culcati la pamant, din cauza acestor transformari si schimbari, dar noi nu va sugeram asta - cu toate ca aveti liberul arbitru de a face ceea ce vreti.


Sa explicam. Stiti ca, atunci cand stati prea mult pe scaun, deveniti anchilozati. Asta se va intampla, daca nu CONTINUATI SA VA MISCATI, în timp ce aceste valuri va vor inunda.


Nu veti gasi raspunsurile de care aveti nevoie, daca va ascundeti în caminul vostru, rugandu-va sa primiti solutii. Lumea se deplaseaza intr-un camp unificat de materializare colectiva.


Nu puteti face acest lucru, de unii singuri. Elemente din solutia voastra la aceasta transformare se afla în lumea exterioara, impreuna cu suflete care gandesc la fel.


Toate elementele pentru aceasta transformare sunt raspandite printre voi toti. De aceea aveti nevoie ca în preajma voastra sa fie oameni care gandesc la fel.


Aceste valuri sunt prea mari, ca sa plutiti singuri pe ele. Trebuie sa faceti acest lucru, impreuna cu altii.


Vor fi multe valuri uriase în 2012, pe care vom pluti impreuna. Aceasta este o perioada buna de a ne reuni cu familia de suflet compatibila, care traieste intr-un loc ce este centrat în inima si nu în frica.


Inconjurati-va de fiinte NEINFRICATE.


Ne place emblema „FARA FRICA”, pe care o purtati, pentru ca exact asta va cerem SA FITI acum; NEINFRICATI si plini de IUBIRE, INCREDERE si de o cunoastere adanca a faptului ca marea sarbatoare se apropie de voi toti.


În continuare, precizam cateva valuri de energie pe care, în acest moment din perspectiva noastra atemporala, le anticipam ca ar putea veni asupra voastra.


Asta nu inseamna ca se va intampla asa cum spunem aici. Viitorul nu este real si se poate modifica în orice clipa, pe masura ce va transformati.


Ar putea fi si alte valuri care vin, dar pe care nu le vedem în acest moment, cand Aluna transcrie pentru voi aceste randuri.


Primul val va fi la Echinoctiul. REUNITI-VA si sarbatoriti acest val de inaugurare a transformarii voastre marete.


Echinoctiul va aduce un echilibru foarte util în lumea voastra, care va fi necesar pentru ceea ce va veni dupa aceasta data. Echilibrati-va, ca pregatire, caci veti avea nevoie mai tarziu de acest lucru.


Nu putem accentua indeajuns de mult aceasta idee. Avem rugamintea sa ascultati de ea si sa faceti asa cum va indeamna inima. Acest echilibru va fi esential, în zilele ce vin.


Din partea Alunei


Pe 21 martie, vom intra în anul mayas 2 KAN/Sarpe (din numaratoarea lunga Kiche) si 10 EB/CALE (numaratoare calendarului Haab, din Yucatan).


2 KAN se refera la echilibrarea dualitatii, dar Kan poate aduce si chestiuni legate de supravietuire. Cred ca acesta este motivul pentru care Inteleptii Stelari vorbesc, cu fermitate, despre faptul de a ne reuni cu sufletele compatibile, astfel ca intentia voastra pozitiva colectiva va atenua dualitatea si problemele trupesti, ce pot provoca probleme de supravietuire.


Acum, prietenii, membrii de familie etc., care gandesc negativ, va vor fi nefasti.


Anul 10 EB se refera la fiinta umana trezita care, în sfarsit, se manifesta si se ancoreaza. În cele din urma, o sa pasim pe o fundatie noua, a unei noi lumi. 10 se refera în totalitate la materializare intr-o dimensiunie fizica reala.


EB/Cale se refera la raspandirea pacii în exterior - dar în interior poate exista zbucium. Pacea exterioara este cunoasterea care vine din inima si adevar.


Zbuciumul launtric, frica etc... pe care le avem în interior, sunt o ramasita a vechii programari, care se estompeaza. Daca nu le hranim, vor muri de foame. Hraniti Iubirea, infometati frica.


Revenind la Inteleptii Stelari


Urmatorul val important, pe care vedem ca l-ati putea trai din plin, este o eclipsa totala de Soare, pe 20 mai (http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2012May20Agoogle.html).


Pe traiectoria acestei eclipse totale de Soare, dimensiunea voastra va incepe o intreaga reincarcare a sistemului ei de operare, de pe Pamantul vostru.


În timp ce Soarele este eclipsat atat de perfect de Luna, în acest loc foarte linistit, atemporal, va fi creat si incarcat un nou sistem de operare - în corpul vostru, dar si în lumea voastra, în sistemul solar si în Univers.


Retineti ca aceasta este o tranzitie si o recalibrare universala, nu doar una planetara. Si noi, si Maestrii Inaltati, si Taramurile Angelice, cu totii facem tranzitia impreuna cu voi.


Ne transformam cu totii, impreuna, ca UNU, în unime. Daca va aflati pe traiectoria umbrei acestei eclipse, descarcarea va fi mai rapida, mai completa si mai plina de gratie.


Veti deveni mesagerii vii ai acestei noi descarcari de energii, pentru restul lumii, care nu a avut incantarea de a calatori pe traiectoria eclipsei.


Acest nou sistem de operare va incepe sa se raspandeasca pe intreg Pamantul, intr-o luna sau doua. Din nou, va spunem cu fermitate: reuniti-va cu oamenii neinfricati, în zilele din preajma acestei reincarcari.


Reuniti-va cu aceia care au cunoasterea launtrica a Iubirii, increderii si adevarului ca aceasta transformare a realitatii voastre este deja victorioasa.


(Aluna: Noi vom fi in Mt. Shasta, pe traiectoria eclipsei. Reuniti-va cu noi, daca sunteti chemati sa o faceti (http://ascension-saintgermain.com/may20.html).


Un alt val important pe care vedem ca l-ati putea simti în profunzime, este al 6-lea tranzit al planetei Venus.


De 8 ani de zile, constiinta voastra colectiva construieste un model pentru o inima universala, unificata. Acest proces a inceput la tranzitul anterior al lui Venus, din 8 iunie 2004.


Acest nou model de inima universala, unificata, va fi descarcat în noul sistem de operare.


Inima colectiva unificata va fi ancorata. Orice loc în care nu exista iubire exprimata, va fi zdruncinat pana în strafunduri. Acest lucru va cuprinde tot -de la relatiile voastre personale, pana la sistemele guvernamentale globale.


Aceasta noua descarcare va face ca actiunile egoiste sa fie aproape imposibil de realizat.


Cu alte cuvinte, vom incepe sa gandim, sa actionam si sa traim în cunoasterea ca nu exista separare si ca intreaga viata este conectata.


Nu vom fi capabili sa facem o alegere, fara sa avem în vedere intregul si generatiile viitoare. Acestui nou model al inimii ii vor fi necesare cateva saptamani, pana va fi complet ancorat.


Universul este iubitor si bun si va face posibil ca aceasta descarcare a transformarii inimii sa fie facuta lin, astfel incat voi sa va puteti reacomoda cu fiecare ritm zilnic al inimii.


Respirati, inconjurati-va de suflete iubitoare, pozitive, compatibile cu voi. Acest lucru va face ca transformarea inimii voastre sa fie o experienta vesela - în loc de una dureroasa.


Noi observam insa ca va fi oarecum inconfortabil pentru toti, intr-o anumita masura, intrucat acest nou program al inimii nu a mai fost cunoscut pana acum, intr-o forma umana.


Acest program a fost mult asteptat, de foarte multi dintre voi, care deja sunteti atenti la actiunile voastre si la multiplicarile viitoare ale acestor actiuni.


Va multumim pentru ca pastrati acest spatiu deschis, pentru descarcarea acestui program. Sunteti si veti fi incununati de succes.


Urmatorul val important pe care il observam va fi pe 13 noiembrie a doua eclipsa totala de Soare (http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2012Nov13Tgoogle.html).


În acel moment, cand acel model al inimii a fost total ancorat în noua voastra inima, precum si în lumea voastra si în universul nostru, aceasta eclipsa va fi foarte importanta si influenta, intrucat ea va face ajustarile necesare, pe baza constiintei voastre colective.


Acest lucru va face ca universul sa se auto-alinieze. Vrem sa spunem prin asta ca tot ceea ce nu este, înca, în acord cu iubirea unificata va fi reprogramat, pentru a fi ajustate erorile umane. Aceasta nu este o judecata la adresa omenirii.


Insa noi stim ca va fi greu de realizat tot timpul, acea mentinerea a unui spatiu perfect al iubirii, în lumea voastra care se clatina. Astfel ca universul va ofera un ragaz, pentru orice energie nepotrivita pe care ati ancorat-o.


Va spunem asta si pentru ca acest lucru sa va fie usor. Este dificil sa mentii un spatiu perfect, intr-o lume care se transforma radical.


Relaxati-va si fiti adevarul vostru, pe cat va este posibil. Universul va curata orice lucru pe care l-ati fi putut face, care a provenit din altceva decat iubire.


Pe traiectoria acestei eclipse, va fi un spatiu temporar atemporal, în care vor fi incarcate toate upgradarile.


Aceasta eclipsa va fi foarte intensa, iar noi ne bucuram ca cea mai mare parte a traiectoriei ei va fi deasupra oceanului, atenuandu-i impactul. Pe durata ei, putem observa ca va avea loc multa upgradare.


Ramaneti intr-o stare de pace si de neutralitate, în timp ce reincarcarea se revarsa peste Pamant. Acum, operati pe un sistem total upgradat si re-calibrat.


Este timpul sa ii oferiti acestei lumi, un test de operare. Ati fost pregatiti pentru asta, de eoni.


Urmatorul val va veni la mijlocul lui decembrie, pe 12.12.12, care coincide si cu o zi importanta de sarbatoare pentru mayasi, 8 BATZ.


Pentru mayasi, aceasta zi reprezinta o recalibrare a calendarului lor sacru, iar ea va declansa o explozie ce va aprinde focul pentru noua programare, la descarcarea careia am contribuit în tot acest an.


În esenta, Inteleptii Mayasi o vor conecta în TOTALITATE. Acest lucru are loc cu 2 saptamani inainte de data de 21 decembrie 2012, de care foarte muti dintre voi sunt constienti.


În momentul în care va veni ziua de 21.12.2012, voi, toate sufletele varstnice, veti sarbatori în iubire si în pace.


Toti cei care nu au permis ca aceasta recalibrare sa aiba loc si care au fost indeajuns de puternici ca sa se tina departe de ea, vor ajunge intr-un punct de criza severa.


Sarcina voastra este sa ancorati iubirea si intentia constructiva, în celebrare, iar ACEASTA ACTIUNE va aduce aceste ultime rezistente în aliniere cu noul program.


Asta nu reprezinta o judecata la adresa acelor suflete. Ei au constituit ultimele rezistente, ca sa faca astfel incat vechea lume sa functioneze pana în ultima clipa - iar ei chiar au facut asta pentru noi.


Aceasta este o sarcina foarte grea pentru ei. TOATE sufletele de pe Pamantul vostru sunt parti din Dumnezeu. Prin urmare, nu uitati acest lucru.


Pentru mai multe informatii despre calendarul mayas, intrati pe aceasta pagina http://www.alunajoy.com/12-13FREE-CAL.pdf


Acestea fiind spuse, va sugeram si speram ca va veti reuni în numar URIAS pe data de 21.12.2012, pe intreg Pamantul, ca sa sarbatoriri, indiferent ce fac ceilalti.


Amintiti-va ca traiti în zona iubirii depline si lipsite de frica. Deschideti portaluri catre inima voastra, catre Pamant si catre Univers.


Fiti în natura, pe Mama Pamant si sub razele Tatalui Soare. Mergeti în locurile voastre sacre, sarbatoriri si fiti în iubire, cu intreaga voastra familie de suflet.


Aceasta e vremea voastra. Ati asteptat si v-ati pregatit pentru acest lucru, de mult timp.


Prin urmare, sarbatoriti aceasta victorie si desfatati-va în slava stralucitorului Dumnezeu care este în VOI si care este acum ancorat în lume si în univers.


Fiti în Iubire si Pace si recunoasteti ca totul este bine.


Ana Nicolai


Practician de Vindecare Reconectiva si Reconectare


Sursa

FERICIREA

Zimmerman - Gautama Buddha


"Fericirea aparţine numai păcii interioare .
Învaţă să o găseşti.
Vei reuşi  .
Învinge-te pe tine însuţi şi vei învinge lumea."

Sursa:http://http://lumina9.blogspot.com

joi, 8 martie 2012

Ce inseamna A FI O PERSOANA SPIRITUALA?

A fi o persoana spirituala nu inseamna a desfasura asa-zise activitati spirituale, cum ar fi meditatia, rugaciunea sau studiul. Ceea ce ii caracterizeaza pe oamenii spirituali este obiectivul pe care si-l stabilesc pentru activitatile lor, iar acest obiectiv trebuie sa fie realizarea unei idei inalte, a unui ideal inalt.
Cu toate acestea, atunci cand observi motivele pentru care tot mai multi oameni se consacra practicilor spirituale - de a-i controla pe altii, de a dobandi succes, bogatie sau renume - acest lucru te intristeaza sau te indigneaza. Important este obiectivul. Prin urmare, orice activitate cotidiana poate fi spiritualizata, daca stii cum sa-ti folosesti gandurile, ca sa ii aduci un element al naturii divine.
A fi o persoana spirituala nu inseamna a dispretui materia, ci a lucra cu lumina si pentru lumina, a invata cum sa folosesti orice fel de munca, ca sa te acordezi cu lumea divina si ca sa intri in contact cu Creatorul.
Omraam Michael Aivanhov 

duminică, 4 martie 2012

Echilibrul intre lumina si intuneric

"Pentru a înțelege cum circulă și lucrează energiile psihice
în om, trebuie să observăm cum circulă și lucrează
energiile în natură. Priviți un arbore: cu cât trunchiul și
ramurile sale se înalță, cu atât mai mult rădăcinile sale
se înfig în pământ. Este un sistem de compensare, de
echilibru, regăsit în toate planurile, fizic, psihic și
spiritual.
Deci, cu cât omul încearcă să se înalțe în conștiința
sa, cu atât mai mult el coboară în subconștientul său.
Marea greșeală a celor care se decid să îmbrățișeze
viața spirituală este de a neglija realitatea lumii întunecate
ce o poartă în sinea lor. Ei își închipuie că este de ajuns
să-și dorească să lucreze pentru lumină, să-și dorească
să fie înțelepți, drepți, dezinteresați pentru a reuși cu
adevărat. Din nefericire nu este așa. Fiecare nivel de
conștiință reprezintă niște curenți, niște forțe, niște
entități, iar spiritualistul trebuie să vegheze să păstreze
echilibrul acestor două lumi din sinea sa."

Omraam Mikhaël Aďvanhov

vineri, 2 martie 2012

Ieşi din mintea ta. întoarce-te la simţirile tale!

O viaţă trăită la alegere este o viaţă de acţiune conştientă. O viaţă trăită la întâmplare este o viaţă de reacţie inconştientă. Reacţia este exact asta: o acţiune pe care ai făcut-o înainte. Când tu „reacţionezi”, ceea ce faci este să evaluezi datele care-ţi vin, să cauţi în banca de date după aceeaşi experienţă sau una aproape la fel şi să acţionezi în modul în care ai făcut-o înainte. Aceasta este cu totul lucrarea minţii tale, nu a sufletului tău. Sufletul tău te-ar face să cauţi în „banca lui de date” pentru a vedea cum ai putea să creezi o experienţă cu adevărat originală a Eului tău în Momentul de Acum. Aceasta este experienţa „căutării sufletului” despre care ai auzit atât de des, dar trebuie să fii, literalmente, „ieşit din minţi” ca să o faci. Când îţi pierzi timpul încercând să-ţi dai seama ce este „cel mai bine pentru tine”, exact asta şi faci: îţi pierzi timpul. E mai bine să economiseşti timpul decât să îl pierzi. A-ţi ieşi din minţi îţi oferă un mare câştig de timp. Deciziile sunt luate repede, alegerile sunt activate rapid, deoarece sufletul tău creează numai din experienţa prezentă, fără aduceri aminte, analize şi critici ale întâmplărilor trecute. Adu-ţi aminte: sufletul creează, mintea reacţionează. Sufletul ştie în înţelepciunea Lui că experienţa pe care o ai în Acest Moment este o experienţă trimisă ţie de către Dumnezeu, înainte chiar de a deveni conştient de ea. Aceasta este ceea ce se înţelege printr-o experienţă prezentă, trimisă dinainte în dar. Ea este deja pe drum către tine chiar în momentul în care o cauţi, pentru că, exact înainte de a întreba, Eu ţi-am şi răspuns. Fiecare Moment de Acum este un cadou minunat de la Dumnezeu. De aceea prezentul este dar de la Dumnezeu. Sufletul caută în mod intuitiv circumstanţa perfectă şi situaţia necesară acum pentru a vindeca gândul greşit şi pentru a-ţi aduce experienţa corectă a lui Cine Eşti Tu cu Adevărat. Este dorinţa sufletului să te aducă înapoi la Dumnezeu - să te aducă acasă al Mine. Este intenţia sufletului să se cunoască pe el însuşi prin experienţă şi, astfel, să Mă cunoască pe Mine, deoarece sufletul înţe¬lege că Tu şi Eu Una suntem, chiar dacă mintea neagă acest adevăr şi corpul acţionează în conformitate cu această negare. De aceea, în momente de mari decizii, ieşi din minte şi, în schimb, lasă sufletul să caute. Sufletul tău înţelege ceea ce mintea nu poate să conceapă. Dacă-ţi petreci timpul încercând să-ţi dai seama ce este „cel mai bine” pentru tine, alegerile tale vor fi precaute, deciziile tale vor dura la infinit şi călătoria ta va fi lansată pe o mare de nelinişti şi aşteptări. Dacă nu eşti atent, te vei îneca în aşteptările tale. Uau! Ăsta chiar că este un răspuns! Dar cum îmi ascult eu sufletul? De unde ştiu ce să aud? Sufletul îţi vorbeşte prin sentimente. Ascultă-ţi sentimentele. Urmează-ţi sentimentele. Preţuieşte-ţi sentimentele. De ce mi se pare că preţuirea sentimentelor este exact ceea ce m-a făcut să intru, de la început, în necaz? Pentru că ai etichetat evoluţia drept „necaz” şi statul pe loc drept „siguranţă”. Adevăr îţi spun Eu ţie: sentimentele tale nu te duc niciodată la „necaz”, pentru că sentimentele tale sunt adevărul tău. Dacă vrei să trăieşti o viaţă în care să nu-ţi urmezi niciodată sentimentele, dar în care fiecare sentiment este filtrat prin maşinăria Minţii tale, dă-i înainte. Ia deciziile, bazându-te pe analizarea situaţiei de către Mintea ta. Dar nu căuta bucurie în astfel de maşina¬ţiuni şi nici preamărire a lui Cine Eşti Tu cu Adevărat. Aminteşte-ţi: Adevărata preamărire nu trece prin minte. Dacă-ţi asculţi sufletul, vei şti ce este „cel mai bine” pentru tine, pentru că cel mai bine pentru tine înseamnă ce este adevărat în ceea ce te priveşte. Când acţionezi luând în considerare numai ce este adevărat în ceea ce te priveşte, îţi vei grăbi înaintarea pe cărare. Când creezi o experienţă bazată pe „adevărul tău de acum”, mai degrabă decât să reacţionezi la o experienţă bazată pe un „adevăr trecut”, produci un „nou tu”. De ce durează atât de mult să creezi realitatea pe care o alegi? Iată de ce. Pentru că nu ţi-ai trăit adevărul tău. Cunoaşte adevărul şi adevărul te va elibera. Dar, o dată ce ai ajuns să-ţi cunoşti adevărul, încetează să te mai răzgândeşti în ceea ce îl priveşte. Mintea ta este cea care încearcă să-şi dea seama ce este „cel mai bine”. Opreşte-o! Ieşi din mintea ta. întoarce-te la simţirile tale! Aceasta se înţelege prin „a-ţi veni în simţiri”. Înseamnă a te întoarce la ceea ce simţi, nu la ceea ce gândeşti. Gândurile tale sunt pur şi simplu atât - gânduri. Construcţii mentale. Creaţii „inventate” de mintea ta. Dar sentimentele tale — ei, astea sunt reale. Sentimentele sunt limbajul sufletului. Şi sufletul tău este adevărul tău.

Neale Donald Walsch
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...