"Daca vrei sa trezesti intreaga omenire, atunci trezeste-te tu pe de-a-ntregul; daca vrei sa elimini suferinta din lume, atunci elimina tot ce este intunecat si negativ in tine.
Cu adevarat, cel mai mare dar pe care il ai de oferit este propria ta transformare!"

Lao Tzu

marți, 3 iunie 2014

CĂILE PĂCII - Jasmuheen

CĂILE PĂCII
Pentru a putea trece la următorul nivel prevestit, trebuie să ne unim în iubire si să ne concentrăm asupra acelor paradigme care onorează si respectă întreaga viaţă. Nu este niciun mister în experimentarea Divinităţii – activităţile câmpurilor de energie sunt destul de simple.
Cu toţii ştim că aspectul asupra căruia ne concentrăm se dezvoltă. Unii spun că acum este timpul să ne concentrăm si asupra căilor păcii, asupra lucrurilor care ne leagă si ne unesc, asupra unui nou sistem de operare. Întrebarea care se pune este: putem trece cu toţii dincolo de tot zbuciumul vieţii de zi cu zi, pentru a experimenta pacea interioară si exterioară de durată? Si dacă da, cum? Există vreo ştiinţă sau vreun sistem pe care să-l putem folosi pentru a aduce pacea pe planetă?
Există vreun proces în paşi graduali pe care să-l putem adopta? Răspunsul este „da“ si, astfel, vă urez acum „bun venit“ pe Căile Păcii, presărate cu revelaţii poetice si exerciţii practice.
Pentru a trece mai departe...
Pentru a trece la următorul nivel prevestit, trebuie să ne unim în iubire si să ne concentrăm asupra acelor paradigme care onorează si respectă întreaga viaţă. Nu este niciun mister în experimentarea Divinităţii – activităţile câmpurilor de energie sunt destul de simple.
Cu toţii ştim că aspectul asupra căruia ne concentrăm se dezvoltă. Unii spun că acum este timpul să ne concentrăm si asupra căilor păcii, asupra lucrurilor care ne leagă si ne unesc, asupra unui nou sistem de operare.
Mai ştim cu toţii si faptul că mulţi merg acum printre noi, aflându-se în slujba mai marelui întreg, pentru a sprijini acest proces de evoluţie.
Unii fac acest lucru, stând pe un vârf de munte si bucurându-se de plinătatea fiecărei clipe, existând pur si simplu, rareori mai făcând si altceva pe lângă faptul că emit un flux constant de iubire, prin toate câmpurile lor. Alţii fac acest lucru având grijă, în mod dezinteresat, de familie si de prieteni.
Unii creează muzică sau opere de artă, care trezesc lumina sufletului, în timp ce alţii scriu cărţi sau vin în ajutorul oricui consideră ei că are nevoie. Unii au făcut toate acestea si multe altele, iar alţii încă se zbat să înţeleagă totul sau să supravieţuiască, pur si simplu.
Pentru cei care încă se zbat, vine un moment în care ajutorul este atras spre ei ca de un magnet, dacă este pentru binele lor suprem. Uneori, trebuie să răzbim singuri prin aceste lucruri, ca să căpătăm o anumită putere interioară si înţelegere, care pot fi câştigate numai dacă parcurgem fiecare clipă a acestor experienţe.
Complexitatea este infinită, deoarece suntem fiinţe creatoare, iar Matricea Creaţiei este mare. Fiecare permutare a realităţii ne este la îndemână si nimic din ce am menţionat nu e ceva ce nu cunoaşteţi deja.
Întrebarea care se pune este: putem trece cu toţii dincolo de acest zbucium? Si dacă da, cum?
Există vreo ştiinţă sau vreun sistem pe care să-l putem folosi pentru a aduce pacea pe planetă?
Există vreun proces în paşi graduali pe care să-l putem adopta si care să funcţioneze?
Paginile următoare conţin toate răspunsurile la aceste întrebări – si nu numai.
Bine aţi venit în lumea poemelor, revelaţiilor si a căilor păcii.
 CĂILE PĂCII
Introducere la Serie
Este după-amiaza târziu si mă aflu în prezenţa celui mai înţelept, mai iubitor si mai eficient profesor pe care l-am cunoscut vreodată. În meditaţie profundă, a început să se producă un acordaj lăuntric fin. Îmi pot simţi unele dintre căile neuronale din creier cum se aprind spre un alt nivel, cum se fortifică, în timp ce se pregătesc să primească un aflux enorm de energie cosmică si să descarce date.
Întrucât meridianele din corpul meu si însuşii corpul meu de lumină sunt aliniate printr-o conexiune mai profundă, are loc o călătorie splendidă, foarte complexă si profundă.
O călătorie de predare si de vindecare, de integrare si viziuni, de înţelepciune si iubire, de eliberare si lumină, de revelaţii si bucurie, de contopire delicată a inimii.
Se văd si se înţeleg atât de multe lucruri... încât cuvintele nu pot începe să le descrie.
Este suficient să spun că este un timp al noilor începuturi... si ne oprim o clipă, să ne numărăm aievea binecuvântările si să intrăm, cu paşi mari, într-o nouă aventură... dacă ne dorim acest lucru, acum.
Unii ar putea sta deoparte, mângâindu-si bărbile lor imaginare, privind, evaluând, gândind încet sau cu voce tare, discutând ulterior cu alţii despre câmpurile de probabilitate pe care le voi prezenta în seria Căile păcii.
Vizionarul lăuntric, Văzătorul si înţeleptul, care mi s-a arătat din nou, atât de semnificativ, în acea după-amiază de primăvară, nu a lăsat nicio piatră neîntoarsă în viaţa mea, în timp ce-mi evalua, detaşat, viaţa.
„Fii mândră de tot ce ai realizat“, mi-a reamintit el, cu o invitaţie fermă, dar iubitoare. „Nu este nimic de justificat sau de explicat.“ Realizez că toate acestea au fost deja făcute, manualele de cercetare au fost trăite, înregistrate si lansate; exemplele si căile erau deja expuse publicului.
„Recunoaşte asta, poţi?“, sunt întrebată, ştiind cât de departe am ajuns, în pofida tuturor adversităţilor.
Sunt sigură că mă număr printre cei care, de multe ori, si-au lăsat inima plină de compasiune să preia condu cerea în viaţa lor. Sunt sigură că mă număr printre mulţi alţii, care au cugetat la problemele lumii. Război, foamete, inundaţii, subnutriţie, ne dreptăţi – reale sau imaginare – toate aceste subiecte ne-au fost prezentate, la momente diferite din viaţa noastră si si-au lăsat amprentele. Sănătatea, fericirea, armonia au fost trăite de foarte mulţi oameni, însă mulţi s-au confruntat si cu moartea si suferinţa. Totuşi, am răzbătut prin toate, maturizându-ne si devenind mai înţelepţi.
De asemenea, mă număr, cu adevărată smerenie, printre mulţi alţii care au vărsat o lacrimă pentru copiii din lumea noastră, pentru cei oropsiţi si abuzaţi, pentru puritatea si durerea lor, pentru esenţa lor îngerească, ce ni se arată în ziua nasterii lor.
De asemenea, mă număr acum, printre cei mulţi care si-au imaginat zile mai luminoase si căi mai iluminate, precum si printre cei care trăiesc astfel.
Am stat în sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York si Viena, înconjurată de oameni deschişi la minte, dornici să-si îmbunătăţească modul de a gândi si dispuşi să se lase conduşi si de firea lor plină de compasiune. Am dansat în inima Amazonului, am stat cu triburi ale căror inimi sunt pure, cu oameni care sunt în contact cu ritmuri mai naturale ce aduc pacea în lumea noastră.
 CĂILE PĂCII
Ca mulţi alţii, am simţit bucuria intensă, am râs cu voce tare, am fost copleşită cu iubire, dar am si plâns profund, mi-am simţit inima smulsă din piept atunci când m-am prăbuşit de durere, grămadă, pe podeaua vieţii.
De asemenea, ca mulţi alţii, am încercat să fac tot ce am putut, cât de bine am putut, ori de câte ori mi s-a cerut.
Mă număr printre mulţi alţii, care au fost supuşi ridicolului si dispreţului, care au fost numiţi impostori, criminali sau si mai rău. Si, ca mulţi alţii, am jucat si eu rolul lui Toma Necredinciosul, fiind eu însămi sceptică.
Mi-am folosit vocea cu asprime, înainte să cunosc puterea cuvintelor.
Si iată-ne aici.
Încotro ne îndreptăm?
Ce se află în străfundurile inimilor noastre?
Cât de multă claritate am câştigat din tot ce am experimentat?
Cât de înţelepţi am devenit?
N e putem unifica în lumea noastră de acum, să avem un punct central comun si un scop comun? Să fim respectuoşi unii cu ceilalţi si cu tot ce cunoaştem acum?
Putem împărtăşi gloria a ceea ce am fost?
Suntem pregătiţi pentru o nouă aventură, pe acest ecran al realităţii vieţii?
Ne putem bucura de o nouă cale a păcii?
Putem merge pe calea păcii cu inimile deschise si libere, împovăraţi de trecut, fiind, totuşi, mai înţelepţi?
Mă număr printre cei mulţi care răspund „Da“ la aceste întrebări. Da. Sunt pregătită.
Asta este tot ce aveam nevoie să-i spun acestui spirit-profesor, înţelept si iubitor, din care SUNT si eu o parte.
Putem să ne abandonăm toate slăbiciunile omeneşti si să ne angajăm să acţionăm pentru binele suprem?
Putem să jucăm jocul Triplu Câştig, astfel încât totul să fie spre binele suprem al tuturor? Un câştig pentru tine, unul pentru ceilalţi si un câştig pentru lume?
N e putem angaja să iubim si să ne trăim viaţa într-un mod care să nu lase amprente negative celorlalţi care se află în câmpul nostru?
Ne putem începe fiecare zi cu recunoştinţă, aşa cum facem în jocul binecuvântării? Ne putem angaja să trăim fiecare zi cât de bine putem, pe deplin prezenţi în fiecare clipă?
Pot constitui toate acestea, pentru o vreme, aspiraţia comună a tuturor?
Da.
Mă număr printre cei care au cerut si au văzut, care au crescut si au învăţat, care au ales în mod conştient, o cale a păcii.
Mă număr, de asemenea, printre mulţi alţii, care s-au scăldat în cele mai pure mări de pace interioară, care au găsit înăuntrul lor locuri de adâncă mulţumire, care au inimile blânde si pline de compasiune, care păşesc uşor în lume.
Si continuu să merg cu alţii, să alternez căile prin lumi, căi care se dezvăluie celor care au spus „da“ căii păcii.
De asemenea, alături de alţii, am adus dovezi. Am privit cum apăreau soluţii si rezoluţii care să ne înlăture toate problemele, pentru că foarte mulţi au fost martori ai victoriei ce se naşte din suferinţă si durere. Ca mulţi alţii, m-am născut din nou si i-am văzut pe alţii re născuţi ca urmare a schimbării convingerilor si a deschiderii inimilor.
În lumina tuturor acestor lucruri, ca si alţii, m-am angajat să fiu Împărăteasa înţeleaptă, iubitoare si plină de compasiune a împărăţiei mele lăuntrice, să îndeplinesc această sarcină în modul cel mai elegant, în ciuda slăbiciunilor si defectelor mele omeneşti.
Ca atât de mulţi alţii, am decis că a mă iubi pe mine si pe ceilalţi este un mod mai uşor de a fi, mult mai puţin epuizant de cât dacă as fi trăit în ură, frică sau lăcomie.
Si, precum mulţi alţii, ştiu că, datorită suferinţelor vieţii, inima îmi este curată, spiritul smerit si mai înţelept, iar rezultatele tuturor alegerilor făcute ne-au fost livrate la uşă.
Faptul că suntem fi înconjuraţi acum, din toate planurile de fiinţe prinse în aceleaşi jocuri, ne aduce pace profundă si recompensă; recompensa nu este căutată, totuşi ea este oferită.
Da... Ca atât de mulţi alţii, am văzut si cum este să mă simt binecuvântată, să-l cunosc pe profesorul meu lăuntric, să fiu hrănită de mângâierea sa, să fiu călăuzită de lumina, înţelepciunea si iubirea sa, să-i simt conştientizarea cum mi se potriveşte ca o mănuşă. El ştie că drumurile curate pot aduce numai pace si că noile moduri de a fi pot aduce o dulce eliberare.
Si, astfel, vă prezint noua mea serie de cărţi practice, intitulată Căile păcii.
Cu iubire, lumină si râsete,
Jasmuheen
ii multumesc prietenei mele, Elena Cocis, pentru ajutorul pe care mi l-a dat in alcatuirea acestui material

Editura For You

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...