O necesară pregătire interioară pentru momentul ocult
de hiatus solar interior din data de 27.08.2014
16h21’ (+1h00GMT) 00°00’W/51°29’N, Greenwich, Anglia
18h21’ (+3h00GMT) 28°38’E/43°57’N, Costineşti, România
FlowerofLifeonMetatronsCube
Introducere – despre momentul ocult de hiatus

MOMENTUL OCULT AL HIATUSULUI este în realitate expresia LEGII OCULTE A NUMĂRULUI 7, cunoscută de către marii iniţiaţi şi înţelepţi. Ea fost revelată pentru prima dată, se pare, aspiranţilor aleşi de către marele înţelept Pitagora. Prezentată la modul succint, LEGEA OCULTĂ A NUMĂRULUI 7 evidenţiază modul cu totul special, tainic, în care se comportă energia în cadrul unei acţiuni sau al unui proces distinct ce are loc în întregul MACROCOSMOS. LEGEA OCULTĂ A NUMĂRULUI 7 ne permite să înţelegem că, în realitate, în întreaga Manifestare, aproape totul se desfăşoară în anumite etape şi în anumite secvenţe determinate. Aproape tot ceea ce se produce evidenţiază o anumită ordonare tainică şi exact prestabilită, chiar universală.
LEGEA OCULTĂ A NUMĂRULUI 7 dezvăluie, pentru cei iniţiaţi, utilizarea în cadrul oricărei acţiuni sau al oricărui proces, pentru începerea şi finalizarea cu succes a acţiunii sau a procesului respectiv, a două tipuri de energii subtile tainice angrenate într-un mod armonios în anumite momente, bine stabilite pentru fiecare fază.
În cadrul acestei LEGI OCULTE A NUMĂRULUI 7 este întotdeauna vorba, în prima fază, despre ENERGIA CEA TAINICĂ A ÎNCEPUTULUI, impuls iniţial impregnat cu toate datele specifice necesare pentru definirea acţiunii sau a procesului respectiv. Această ENERGIE TAINICĂ A ÎNCEPUTULUI demarează acţiunea sau procesul, permiţând şi totodată asigurând derularea acţiunii respective (sau a procesului respectiv) în conformitate cu scopul urmărit, până la un anumit moment dat, în care ENERGIA CEA TAINICĂ A ÎNCEPUTULUI – care este, de fapt, impulsul ocult iniţial – se epuizează.
În cazul în care nu se intervine, exact aşa cum este necesar, chiar în acel moment în care impulsul iniţial este pe cale să se epuizeze, apropiindu-se de MOMENTUL OCULT AL HIATUSULUI, este posibil să se producă o discontinuitate.
Atunci când se află într-un astfel de moment, acţiunea respectivă sau procesul respectiv poate fi preluat – în absenţa ENERGIEI TAINICE A ÎNCEPUTULUI (care se termină chiar în acel moment) – de alte tipuri de energie (diferite de impulsul iniţial) care apar atunci, respectiva acţiune sau respectivul proces putând, după aceea, să fie deturnat într-o direcţie care nu a fost deloc prevăzută iniţial. De asemenea, este posibil chiar ca acţiunea sau procesul respectiv să fie stopat în faza până la care a fost condus de către ENERGIA CEA TAINICĂ A ÎNCEPUTULUI.
Intrarea într-o astfel de situaţie (MOMENTUL OCULT DE HIATUS) poate conduce la apariţia anumitor efecte neaşteptate, surprinzătoare, care pot fi total opuse scopului cu care a fost declanşată iniţial acţiunea.
Tocmai de aceea, în orice acţiune sau în orice proces, exact în acel MOMENT OCULT DE HIATUS, sau altfel spus, exact în acel moment de neutralitate care apare după derularea impulsului iniţial, în cadrul a trei faze distincte (respectiv de creştere a energiei, de menţinere a energiei corespondente în acţiune şi de descreştere, adică de scădere a energiei), este întotdeauna necesar (în etapa în care energia de manifestare scade şi se sfârşeşte) un nou aport de energie (care, chiar dacă nu-l conştientizăm ca atare, totuşi se produce într un mod tainic şi de cele mai multe ori ineluctabil) care trebuie să fie structurată informaţional întocmai precum ENERGIA CEA TAINICĂ A ÎNCEPUTULUI, dacă dorim ca acţiunea sau procesul respectiv să fie preluat „din mers“ într-un mod favorabil, fiind apoi continuat şi finalizat corespunzător, în conformitate cu scopul hotărât iniţial.
Acest al doilea aport de energie (care ar putea fi numită ENERGIE DE CONTINUARE ŞI FINALIZARE) trebuie integrat, în mod sincron, cu MOMENTUL OCULT DE HIATUS, pentru a permite continuarea acţiunii sau a procesului. El se manifestă tot în trei faze (respectiv de creştere a energiei, de menţinere a energiei corespondente în acţiune şi de descreştere, adică de scădere a energiei), care, fiind adăugate la cele patru faze iniţiale ale procesului (respectiv cele trei faze ale energiei Începutului, la care se adaugă momentul tainic de neutralitate sau altfel spus, MOMENTUL OCULT DE HIATUS), marchează în total cele 7 faze distincte ale desfăşurării acţiunii sau a procesului respectiv.“
 (Adaptare după lucrarea „Momentul ocult de Hiatus“ de prof. Yoga Gregorian Bivolaru, Editura Shambala, Bucureşti, 2010)

Momentul ocult de hiatus solar interior, corespunzător fazei de 3/7 dintre cele 7 momente principale pe care le parcurge Soarele prin centura zodiacală are loc în fiecare an în prejma datei de 27 sau 28 august.


Momentul ocult de hiatus solar din 2014

Anul acesta momentul ocult de hiatus solar interior este la 18h21’ (+3h00GMT) ora României, Costineşti, locul în care se desfăşoară marea spirală yang prilejuită de acest eveniment..
Ceea ce este caracteristic însă în acest an este o configuraţie aparte pe care o face Luna cu planetele Marte şi Saturn, într-un interval de aproximativ 25 de zile, adică din data de 2/3 august până în data de 27 august. Ca urmare a acestui proces energetic, efectele evenimentului astral din 27 august se vor resimţi o perioadă îndelungată, aşa cum reiese din analiza de mai jos.

images2
Ascendentul

În termeni savanţi, Ascendentul este intersecţia dintre orizont şi ecliptică. Din punct de vedere astrologic este Semnul zodiacal care răsare sau gradul de Zodiac care se ridică deasupra orizontului estic pentru locul şi momentul exact al naşterii unei fiinţe sau al unui eveniment din viaţa noastră. El constituie punctul de pornire al întregii teme astrale întocmite în conformitate cu aceste date. Iniţial, acest grad s-a numit horoscopus în astrologia greacă, de la care provine cuvântul modern „horoscop”.
Ascendentul pentru momentul ocult de hiatus solar interior când se realizează marea spirală yang şi meditaţia în spirală de la Costineşti, România, din fiecare august, reprezintă forţa şi calităţile anului spiritual astfel inaugurat, şi sărbătorit la această dată.
Evenimentul este de o importanţă colosală, planetară, pentru că aici se “încarcă” din punct de vedere energetic anul spiritual care urmează. Datorită acestei meditaţii, influenţele cosmice benefice ce se revarsă asupra planetei Pământ sunt foarte mult amplificate iar influenţele dinamice, care vor constitui teste spirituale deopotrivă individuale şi planetare în conformitate cu karma corespunzătoare, pot fi mult diminuate sau îmblânzite, în funcţie de dăruirea, focalizarea mentală şi abandonul în faţa Voinţei Divine cu care participăm la această spirală.
Atât în aura fiecăruia dintre noi cât şi în aura planetei Pământ momentul ocult de hiatus solar interior se structurează asemeni unui program energetic ce va fi activ aproximativ 9 luni de la data manifestării lui, ghidându-ne şi impregnându-ne cu elevate energii divine pentru perioada care urmează.
Pentru anul spiritual solar 2014-2015 ascendentul proiectat atât pe Semnul zodiacal Vărsător cât şi în Constelaţia Vărsătorului este “flancat” de planetele transpersonale Pluto (din Capricorn) şi Neptun (din Peşti), ceea ce confirmă dinamismul proceselor de transformări planetare începute în 2012.
Aşadar, problema şi totodată transformarea noastră fundamentală în anul spiritual care urmează este şi rămâne transformarea prin Iubire. Este o transformare care pleacă din fiecare dintre noi (Uranus este în Berbec) şi care va antrena, lent dar sigur (Pluto în Capricorn) întreaga planetă, resursele ei afective şi Sufletul Lumii (Juno în Rac).
Orice conştientizare a limitărilor noastre care va fi depăşită, orice fiinţă trezită spiritual, orice asumare conştientă a unei căi de evoluţie spirituală autentică vor însemna de fiecare dată încă UNUL adăugat TOTALITĂŢII, încă o Parte adusă în Întregul ce ne include, aşa cum se şi spune în înţelepciunea populară, că “strop cu strop se face potop”.
Pluto, Ascendentul momentului ocult de hiatus solar interior, Neptun şi Uranus, ordonate exact aşa de la Capricorn la Berbec, arată că nu mai putem da înapoi în nici un fel deoarece forţa transformării ne mână din urmă (Pluto), că noi (Ascendentul) mergem doar cu Dumnezeu înainte (Neptun), prinşi deja într-un nou Început (Uranus), aşa cum semnalăm din 2011 încoace.
Câteva aspecte majore, semnificative în 2014, atrag atenţia asupra unei puteri colosale de refacere a planetei Pământ, cunoscută în mitologie sub numele de Geea sau Gaia-Terra. Dintre aceste aspecte, unghiul de 51° sau septilul este de o importanţă deosebită.

SpiritualB_1_

Septilul, aspectul planetar ocult al astrologiei

Aspectul de septil corespunde numărului şapte şi, prin acesta, şi cu armonica a 7-a, frecvenţă de rezonanţă ce rezultă din împărţirea cercului zodiacal în 7. În toate epocile, numărul 7 a fost asociat cu sacrul şi cu Creaţia Divină. Numerologia îl interpretează ca fiind un număr profund ocult, în corespondenţă cu cunoaşterea de sine, cu analiza interioară, cu semnificaţia ultimă a vieţii şi cu înţelepciunea. Este numărul meditaţiei, al contemplaţiei, al retragerii. De aceea, 7 tinde să fie izolat, distant şi din altă lume. Pare a fi un compus format din esenţele lui Saturn şi Neptun (cu nuanţe de la Pluton).
În ciuda acestei semnificaţii însă, 7 a fost numit şi “numărul odihnei şi al desăvârşirii”, în analogie directă cu Ziua a 7-a, când Dumnezeu, terminând de făcut Lumea, Şi-a permis să Se odihnească. Dar, după cum notează Heline, “odihna nu se referă la o încetare a activităţii, ci la ieşire din Haos, către o ordine superioară, mai aproape de Desăvârşire”.
În acest fel, în funcţie de planetele pe care le implică, septilul amplifică valenţe diferite ale numprului 7, care sunt ori cele ale ordinii divine abia stabilite, ori al unei ordini pe cale să se producă, anulând haosul primordial.
Din punctual de vedere al rezonanţelor cu marile Puteri Cosmice, septilul angrenează participarea la evenimentele divine a Marilor Puteri Cosmice Tripura Sundari şi Matangi.
Nuanţa mistică a septilului, ca tip de energie, conferă imboldul lui de a înţelege Întregul şi Desăvârşirea, indicând totodată “aptitudinea de a sesiza misterul sau acel ceva magic aflat în spatele părţilor unui subiect…”; într-un astfel de context, “7 se referă la creativitate ca fiind fuziunea dintre energie şi materie prin lucrarea inspiraţiei divine”.
John Addey pune septilul în legătură cu aspectele mai degrabă represive, tulburătoare, de negare a propriei persoane, a sexualităţii (nuanţele date de Saturn-Neptun-Pluton) sau cu tendinţe ori chiar abilităţi formidabile de sublimare a forţei sexuale, condiţie necesară pentru manifestarea inspiraţiei atistice şi a impulsului creator.
Dane Rudhyar consideră că septilul ar indica predispoziţia anti-socială a nativului, ce tinde mai degrabă către “a se elibera din orice constrângeri colective, ca şi cum ar fi motivat de o putere ocultă sau de o predestinare anume, ce-l pot conduce către sacrificiu şi o viaţă simbolică ”.
Delphine Jay afirmă că septilul “poartă cu el o nuanţă fatalistă care ia naştere din situaţii ce par a avea o semnificaţie dincolo de cea comună. Această nuanţă creează o luptă interioară pentru expansionarea conştiinţei, forţându-l pe nativ să facă investigaţii dincolo de ceea ce este evident”.
Probabil că cel mai înţelept este să considerăm septilul drept capacităţi potenţiale. Atunci când şi acolo unde ele îl implică pe Saturn sau pe Pluton, e posibil ca domeniul de viaţă indicat să-l constrângă pe nativ să accepte o “soartă inevitabilă” sau un “destin irevocabil” care par a fi dincolo de puterea lui de a le controla. Este deopotrivă dovada unei scandeţe karmice, dar şi a unei transcenderi fără egal.
Avem în vedere totodată analogia dintre septil şi heptagramă, cunoaştere iniţiatică ce conferă înţelegerea ritmurilor. Ea rezultă din punerea în armonie a celor 7 planete tradiţionale (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter şi Saturn) care acţionează sinergic în vederea împlinirii unei raţiuni divine ce ni se va revela la un moment dat în viaţă, dacă merităm aceasta. Septilul solicită astfel participarea tuturor sferelor de forţă planetară la un eveniment cosmic, planetar şi/sau individual de durată, fiind implicat în evenimente de anvergură fireşti Sfârşiturilor şi Începuturilor de vârste cosmice.
El arată un eveniment care cu siguranţă se va petrece, prin care este musai să trecem, indiferent de susţinerea pe care o avem. Poate fi diminuat ca intensitate ca urmare a unei anumite Graţii Divine, dar nicidecum evitat.
Septilul se pare că este cu atât mai interesant şi mai puternic cu cât el antrenează mai multe energii, atât prin intermediul planetelor angrenate în aspect, cât şi prin intermediul Semnelor “acoperite” de el.
Unghiul de 51 de grade se poate produce în două feluri:
-fie între o planetă aflată la mijlocul/sfârşitul unui Semn zodiacal şi o planetă aflată la începutul/mijlocul altui Semn zodiacal, ele fiind “despărţite” de către un alt Semn zodiacal întreg (de exemplu, Soare la 21° Taur şi Marte la 12° Rac, între ele fiind Semnul zodiacal Gemeni)
-fie între două planete aflate în Semne zodiacale vecine (de exemplu, Soare la 7° Peşti şi Saturn la 28° Berbec).
Septilul se produce foarte des atunci când planetele sunt din ce în ce mai aproape unele de altele, cum este cazul zilelor noastre, când, cu excepţia lui Jupiter, cea mai… rapidă dintre planetele lente, toate celelalte planete grele se află în sectorul zodiacal Capricorn-Berbec. Asta şi explică forţa lui de manifestare în această perioadă. Totul este să fim atenţi la aceste momente şi să observăm ce se petrece pe durata lui, care poate fi de la câteva ore – cum este cazul septilului creat de Lună – până la câţiva ani, când septilul este creat de planetele grele, precum Neptun şi Pluto în zilele noastre (început în 1997 şi finalizat în 2016).

rainbow-fairy--large-msg-121990163299
Septilul dintre Lună şi conjuncţia Marte-Saturn
(pe Semnele zodiacale Balanţă-Scorpion)

Septilele Lunii sunt foarte dese – practic, ele se produc în fiecare lună, în relaţia cu fiecare planetă, atât înainte cât şi după comjuncţia pe care Luna urmează s-o facă împreună cu planeta respectivă.
La modul general, orice aspect crescător dintre Lună şi planeta cu care tocmai a realizat conjuncţia reprezintă o tendinţă karmică în derulare, un posibil eveniment, de natura planetei cu care Luna tocmai a avut conjuncţia respectivă, care va avea loc la data la care vor apărea aspectele dinamice dintre Lună şi planeta aceea.
De exemplu, în cazul de faţă, în data de 3 august, Luna va fi în conjuncţie cu conjuncţia Marte-Saturn din Scorpion. Aşadar, evenimentele din data de 3 august, produse ca urmare a reacţiilor noastre emoţionale de tot felul, implicând posesivitate, ataşament, furie necontrolată, încăpăţânare, răutate, meschinărie, avariţie sau, dimpotrivă, creativitate, efort conştient depus pentru începerea ori finalizarea unui anumit obiectiv, atenţia acordată anumitor dificultăţi conjuncturale, auto-controlul, rezolvarea unor probleme de familie se vor continua până la următoarea conjuncţie a Lunii cu conjuncţia Marte Saturn din data de 31 august/1 septembrie, momentele “fiebinţi” ale ciclului Lună/conjuncţia Marte-Saturn fiind zilele de 7/8 august, 10/11 august, 16/17 august, 23/24 august şi 27 august, când Luna va face septil, cuadratură, opoziţie, cuadratură şi din nou septil cu conjuncţia Marte-Saturn din Scorpion.
Dacă până la momentul opoziţiei evenimentele produse în data de 3 august au un ritm crescător, de la momentul opoziţiei şi până la noua conjuncţie dintre Lună şi conjuncţia Marte-Saturn ele iau o linie descendentă, în sensul că sunt foarte aproape de finalizarea lor.
Felul în care se vor finaliza va fi dat exact de atitudinea sau acţiunea noastră de la momentele de cuadratură şi septile ale Lunii cu conjuncţia celor două planete, adică aşa cum ne vom comporta în zilele de 23, 24 şi 27 august, faţă de eventualele evenimente care au fost în viaţa noastră în ziua de 3 august, noua conjunţie dintre Lună şi conjuncţia Marte-Saturn va duce la o nouă etapă (deci la o prelungire) a evenimentele din 3 august sau, dacă ele au fost definitiv finalizate până la 31 august/1 septembrie, la o altă serie de evenimente, cu durata de desfăşurare dată de noul ciclu dintre Lună şi conjuncţia Marte-Saturn.
Ceea ce este interesant, este că până la momentul septilului dintre Lună şi conjuncţia Marte-Saturn, eveniemntele sunt cumva “separat”, având natura Luna/Marte şi natura Lună/Saturn, şi creând chiar senzaţia de viaţă aglomerată şi de situaţii fără ieşire, deoarece conjuncţia dintre Marte şi Saturn este în aspectul ei aplicant spre faza ei de maxim. Deci este ca şi cum “o nenorocire nu vine niciodată singură”.
Septilul din data de 27 august însă, datorită conjuncţiei Marte-Saturn deja în faza lor de maxim (ele au mai puţin de un grad până la starea de conjuncţie perfectă), face ca evenimentele începute în data de 3 august să capete aceeaşi finalitate sau să aibă aceeaşi finalizare sub impulsul de moment al Lunii.
Iată de ce, numai şi numai din perspectiva acestei relaţii complexe Lună/Marte/Saturn, ziua de 27 august şi, prin analogie, la nivelul influenţelor şi rezonanţelor create, este o zi-cheie, în care putem sublima în mod conştient energia imensă pe care orice relaţie Lună-Marte o crează, şi căreia prezenţa energiei saturniene îi imprimă un puternic flux sublimator către ceva elevat, regenerant, de renaştere sublimă, de reorientare pozitivă, benefică, ocultă, de lungă durată.
De exemplu, în această zi pot fi începute tratamente de lungă durată pentru vitalizare, refacere, recuperare; tapasuri de sublimare; diete terapeutice de uşurare; tratamente de înfrumuseţare; tratamente de eliminare lentă a deşeurilor sau de reducere a greutăţii corporale, dar care necesită timp.
Pot fi începutre traduceri, redactări de carte, proiecte pe termen lung care au în vedere elevarea conştiinţei sau creşterea interioară, auto-controlul emoţional, eliminarea traumelor din copilărie sub îndrumarea atentă a unui terapeut sau tapasuri mari, de durată şi ele, care urmăresc transcenderea atitudinilor noastre grosiere, egotice.
Luna în Fecioară la acest moment susţine cele de mai sus şi reprezintă exact “scânteia” de care marile reuşite, adesea de importanţă planetară, au nevoie ca omenirea să beneficieze de salturi remarcabile.
Din acest motiv, la momentul ocult de hiatus solar interior nu contează doar proiectele noastre individuale, ci, mai ales, contează să le gândin în contextul evoluţiei generale a umanităţii. Întrebarea: Cu ce contribuie această acţiune personală a mea la binele planetar?” trebuie să fie prezentă în mintea fiecăruia dintre noi, ca expresie a relaţiei dintre parte şi Întreg, atât de puternic activă la această dată.


 sursaportal1